24. července 2006
Marquerite Pelt

Bellis perenis


Ukázka z knihy Nespoutaný růst, rostlinné léky v homeopatii


sedmikráska obecná (sedmikráska chudobka) z čeledi hvězdnicovité (Asteraceae); syn. složnokvěté (Compositeae)
Zoals pa de liefjes ziet
Zo ziet ma de liefjes niet
(TOON HERMANS)

Botanika

Sedmikráska patří ke květeně rozšířené po celé Evropě. Je to nízká trvalka s kopisťovitými listy, které mají kyselou chuť a vyrůstají v přízemní růžici. Z oddenku vycházejí jednoduché přitiskle chlupaté stvoly nesoucí jeden květ. Kolem žlutého terče vesele září bílé jazykovité květy, které bývají na špičkách často narůžovělé. V noci či za deštivého počasí se jazykovité květy kolem terče uzavírají. Sedmikrásky kvetou od března do září (v Nizozemí až do listopadu; v letech, kdy je teplá zima, tam mohou kvést po celý rok).

Název

Bellis pochází z latinského "krásný" či "líbezný", ale možná také ze slova "bellum", což znamená "válka", protože sedmikráska bývala využívána na bitevním poli k ošetření ran. Perennis znamená "houževnatý"; toto druhové jméno vychází ze skutečnosti, že rostlina může kvést po celý rok. Ve středověku bylo v mnoha částech Evropy zvykem mísit šťávu ze sedmikrásek s mlékem a dávat ji štěňatům. Psíci pak nerostli a zůstali jako malí mazlíčci, které si paničky brávaly na klín. I u dětí by šťáva ze sedmikrásek zbrzdila růst.
Zdá se, že pro sedmikrásku se hodí úsloví "co je malé, to je milé".

Ve francouzštině se sedmikráska nazývá fleur de pâques ("velikonoční květina"), protože začíná znovu kvést na jaře. Vedle toho jí Francouzi říkají také petite marguerite ("malá kopretina"), a to je také důvod, proč o této rostlince pojednávám ve své knize jako první: coby Marguerite chci ukázat své květy. V angličtině se tato kytička nazývá daisy, což znamená "day's eye" ("oko dne").
Well by reason men call it maie
The daysy or else the eye of the day
(CHAUCER)

I bruise wort je přiléhavé jméno (bruise = "modřina", "podlitina", "pohmožděnina"). Angličané je používají pro tuto bylinku, která je obecně předepisována u ran, po nehodách a po operacích.

Mytologie

V norské mytologii je sedmikráska zasvěcena Ostaře, bohyni jara a vzkříšení světa. Je tomu tak nejen proto, že je to jarní kytička, ale i proto, že se nedá pošlapat nebo vymýtit sečením. Podle křesťanské tradice pochází sedmikráska ze slz, které uronila Ježíšova matka Marie, když prchala do Egypta. Neustoupila před krutou vraždou dítěte. Ježíšův život je podle tohoto nazírání od počátku do konce ve znamení zmrtvýchvstání.

Obsahové látky

- saponiny: u sedmikrásky se nejedná jen o saponiny rozpouštějící hlen, mají i hemolytický účinek
- inulin
- hořčiny
- kyselina taninová a kyselina kávová
- amoniové soli: lidé, kteří potřebují Bellis perennis, jsou zapáleni pro ideály
- mastné oleje a éterické oleje

Fytoterapie

Bellis perennis se používá převážně jako součást mastí při zraněních, zhmožděninách, očních onemocněních, dně a bolestech. Je součástí preparátu Traumeel S od firmy Heel jak ve formě kapek či tablet tak i masti. Všechny tři přípravky jsou indikovány při různých poraněních a zánětlivých reakcích podpůrného a pohybového aparátu. Tyto fytoterapeutické indikace nacházejí své uplatnění i v homeopatii.
Bellis perennis má tyto fytoterapeutické účinky:
- rozpouští krevní sraženiny
- hojí rány
- tlumí záněty
- tiší bolesti
- rozpouští hleny
- vyhání vlhkost
- podporuje pocení
- působí projímavě
- brzdí růst prsních tumorů

Indikace: rány, vředy, krup, zácpa, kašel, bolesti hlavy, amenorea, dysmenorea, revma, mastitida, prsní tumory a nespavost.
Podle LONICERa pomáhá při zánětu jater, kožních skvrnách a stimuluje přibývání na váze. Odvar ze sedmikrásek se používá zevně při kožních onemocněních, jako je ekzém.

Homeopatie

Bellis perennis poprvé zmiňuje Dr. HENRY THOMAS v British Journal of Homeopathy sv. 16 v roce 1858. Podle mého soudu popisují lék ve svých publikacích nejlépe ALLEN a CLARKE. Já bych uvedla jen několik vedoucích symptomů.

"Stáze" a "únava" jsou podle BURNETTa nejdůležitějšími znaky léku, který se hodí pro starší pracovníky, například zahradníky. I v mém obraze představují únava a neduhy stáří indikace pro tento lék. Podle GREET KRIETEMEIJERové jsou "potíže s koleny u zahradníků" (analogicky bursitida v koleni u hospodyň) důvodem, proč předepsat Bellis perennis (osobní sdělení).

Typické indikace:
- injuries to the deeper tissues after major surgical work
Poškození tkání po závažnějších chirurgických zákrocích
- soreness abdominal walls and uterus
Bolestivost břišní stěny a dělohy
- sprains and bruises
Vymknutí a pohmožděniny
- effects of blows

Následky úderů
- venous stasis and varicose veins
Městnání krve v žilách a křečové žily
- breast tumor
Prsní tumory

Modality:
< vlevo
< dotek
< studené nápoje

Klasická homeopatická literatura není u léku Bellis perennis příliš obsáhlá, autoři se opakují a je popsáno jen málo symptomů mysli.
JULIAN uvádí dvě typické duševní charakteristiky:
- Very excitable, makes himself noticed by those around him
Velmi podrážděný, chová se tak, aby si ho každý všiml
- Dreams of anger
Sny o hněvu

Teprve s MASSIMem MANGIALAVORIm (kurs SHO v listopadu 1996) a JANem SCHOLTENem (kurs SHO v lednu 1998) se objevil obraz složnokvětých obecně, a tím částečně i obraz Bellis perennis.

Compositeae

Léky z této čeledi jsou určeny lidem, kteří mají pochybnosti o vlastní hodnotě. Jejich integrita je narušená. Chybí jim pocit celistvosti, a proto jsou citliví na narušení svých hranic psychickými či tělesnými traumaty. Ve svém chování, v prožitcích a obavách bývají často dětinští; kompenzovaný stav se však často projevuje formou agrese či potřeby dostat se do popředí. V etiologii pak u těchto léků nacházíme také traumata, operace, nehody, virové infekce (chřipka a bradavice), sennou rýmu, červy, parazity a pokousání hmyzem. Dochází zde k nejrůznějším formám narušení tělesných a psychických hranic této osoby, a tím se snižuje obranyschopnost pacienta.
Tělesné symptomy jsou: pocit zmlácenosti, krvácení, zhmožděniny, horečka, třes, pocení, sinusitida, senná rýma a jaterní obtíže. Často jde o zimomřivé pacienty, kteří mají rádi teplo a slunce, a když je tma a zataženo, dochází u nich ke zhoršení.
MASSIMO MANGIALAVORI (SHO 1996) a JEAN PIERRE JANSEN (Links, jaro 1999, sv. 12 (1) ) popisují pacienty Bellis perennis jako silné osobnosti, které jsou velice precizní, vzdorovité a diktátorské.
ROB PETERS (podle osobního sdělení) podal Bellis perennis s dobrým výsledkem pacientce s posttraumatickou dystrofií a fibromyalgií. Pacientka byla energická a dětinská a "příliš živá na to, jak závažné potíže měla". Lék pravděpodobně zlepšil lymfatickou drenáž.

V následující podkapitole Obraz léku a v případu, který se k tomu váže, si ozřejmíme zcela jiný aspekt léku: krásný, skromný, nezlomný a vzorný pacient.

Obraz léku

Sedmikráska je zvláštní rostlinka, která připomíná deštníček. Stvol je ohebný, pevný a nese poměrně velký květ.
Rostlina má pevnou základnu, stvolem volně proudí míza. Není odváděna do listů, ty vyrůstají hned při zemi. Úkolem sedmikrásky je zdůraznit krásu stvoření, být krásná. Kvete nízko u země, aby naučila lidi sehnout se a poznat krásu jejích kvítků. Lidé často chodí s hlavami v oblacích, nehledí k zemi, i když jim krása leží u nohou. Sedmikráska je schopná upamatovat lidi na to, že krása je přítomná v každém okamžiku, a když se k ní pokorně skloníme, můžeme ji spatřit. Malé děti jsou blíže u země a mívají s touto rostlinkou lepší kontakt než dospělí.
Sedmikrásku můžeme přirovnat k milé dívce nebo pěkné ženě. I ve slově kráska se zrcadlí ženský princip. Latinské slovo bellis znamená "krásný". Sedmikráska je krásná, půvabná a čistá. Bělostná barva korunních lístků symbolizuje čistotu a žlutý střed nás přivádí k myšlence na korunní čakru (7. čakra), která nás spojuje s vesmírem. V tomto případě, jako u všech složnokvětých, je to slunce.
Když nesvítí slunce, zakryjí korunní lístky celý střed a květ se zavře. Rostlina má největší sílu, když cítí kontakt se sluncem (stvořitelem). Pak může krásu vyzdvihnout.

Mysl

Je těžké tento lék předepsat, protože pacienti nedají tak snadno znát, že jejich hlavním tématem je krása a čistota. Tito lidé vypadají krásně. Zvlášť jejich účes je bezchybný, ani vlásek není nakřivo. Nevědomky ukazují svou korunu. Mají krásné tváře a pružná těla. Jsou houževnatí a nepadnou jen tak snadno k zemi. Jsou vytrvalí (perennis). Nevyčnívají z davu, nezastávají vrcholné pozice. Bývají to například schopní úředníci, odvádějí dobrou práci, která hezky vypadá.
V naší společnosti tito pacienti obvykle příliš nevynikají. Jsou hezcí, nenároční, pružní, vědí, kam patří, ale je v nich také něco jemného a křehkého. Nevnucují se, nestojí na barikádách, všimneme si jich, až když se sehneme.
Mají sklon nechávat si své vědění pro sebe, často neumějí ukázat osobitost svého květu a přizvukují ostatním. Mohou pak dost splývat s davem.
Měli by svou krásu ukazovat vlastně neustále, nezávisle na tom, co si myslí někdo jiný, zda se skloní či nikoli. Lidé, kteří potřebují sedmikrásku, nenechávají svou korunu dostatečně vyniknout, protože moc přemýšlejí a přebírají názory, myšlenky a úsudky druhých. Rostou tak nízko u země, že jsou přesvědčeni, že mají malou hodnotu a nic neznamenají. Nemají ponětí, čí jsou. Bývají méně radostní v obdobích, kdy je nedostatek světla; tento lék tedy může být užitečný při zimních depresích. Lidé, u kterých lék působí, mohou mít potíže s přizpůsobováním, například s přijetím a zpracováním nějakého traumatu, které přichází zvenčí. To je znakem všech složnokvětých, ale u Bellis perennis se jedná o narušení jejich ideálu krásy a čistoty. Jsou sice pružní, ale neohnou se. Spíš prasknou, než by se ohnuli. Na tělesné úrovni se to projevuje v napjatých a bolestivých břišních svalech nebo jako "railway spine" (posttraumatický fibromyalgický syndrom). Tito pacienti by se neměli nechat svádět k mocenským úvahám, jako například "co na tomto světě stojí výše, co je lepší, co je to, co nemám - peníze, majetek a moc". Pak se v těchto myšlenkách ztratí a odcizí se vlastní kráse a pozemské nádheře. Lidé, jimž tento lék patří, se často pouštějí do světa moci a majetku, ale cítí se tam nejistí. Měli by pouze nechat proudit svou energii od kořenů ke koruně a vyzařovat krásu. Způsob jejich myšlení a jejich mentální přesvědčení však vytváří tomuto proudění překážky a homeopatický lék pomůže tento blok uvolnit, aby se mohli srovnat.

Typ

Vypadají hezky, zvláště jejich účes je perfektní. Říkají, že zdravě jedí, žijí atd. Je to příliš krásné, než aby to mohla být pravda. Když tito lidé hovoří skutečně o sobě (a ne o tom, jak se to patří), ukáží svoji pravou krásu. Pak září a my pocítíme, jak je jejich bytost ušlechtilá. Nemívají dar mluveného slova. V každodenním životě často nemohou svou krásu dostatečně projevit a šířit, protože jsou v zajetí pochyb a přílišného přemýšlení.

Generálie

Teplota : nic neobvyklého, dobře snášejí slunce
Co se týče jídla, nic zvlášť neupřednostňují, k ničemu nemají přímo odpor, ale hodně uvažují především o "zdravé stravě".

Tělesně

Sedmikráska se neumí sehnout. Pokud k tomu dojde, zlomí se. Proto jsou zde potíže s ohybači a s břišními svaly.
Lék je účinný u neduhů stáří, jako je ztuhlost, kornatění tepen, artróza. I zde je tématem neohebnost. Dále je to lék na potíže související s únavou. Pacienti na sebe mají vysoké nároky a své úkoly plní perfektně.

Oči : špatné vidění, krátkozrakost (nechtějí vidět velké věci v dálce)
Nos : senná rýma

Případ

1 Žena, 40 let, obrátila se na mě v červnu 1996 kvůli alergiím "na všechno". Z lískových oříšků a ovocné kůry ji svědilo v ústech. Ze zvířat, pylů, domácího prachu a pylu lísky mívala zánět nosní sliznice (vodnatá rýma), zánět spojivek (začervenání, svědění, světloplachost), kašel a škrábání v krku. Přitom byla unavená. Tyto potíže měla už pět let a rok od roku byly horší.
Druhá věc, která ji trápila, byly bolesti pohybového aparátu, zvláště kyčlí. Bolest se šířila do kolena a dokonce až do kotníků.
Poslední její potíží byl bílý nesvědivý výtok z pochvy < ovulací.

Generálie

Teplota : zimomřivá při únavě; potíže, když je venku teplo
Odpor k : bílému zelí (2), chřestu (2), rybám, masu a korýšům (1)
Touha po : zmrzlině (2), chipsech (2), burácích (2), čokoládě (2), mléce (1)
Žízeň : žíznivá (2)
Sny : o padání; jako dítě mívala sny o jakémsi čertíkovi ze škatulky
Menstruace : silné bolesti; několik dní před menstruací mírné krvácení a oteklá prsa
Kůže : praskliny na prstech v zimě; alergie na nikl
Nehty : třepení < v zimě
Zuby : tendence svírat čelisti
Rolák : odpor

Mysl

Tato žena byla trošku silnější, byla příjemná a nejistá a měla pocit, že je "něco míň". Pocitem méněcennosti trpěla už od mládí; jako dítě byla baculatá, protože začala růst do výšky dost pozdě.
Pokoušela se myslet pozitivně. Pracovala jako učitelka v mateřské škole a byla velice pečlivá v práci. Byla to matka čtyř dětí ve věku od 8 do 13 let a měla na sebe vysoké nároky.
Jako osmnáctiletá se bála nemocí, výšek, zlodějů a ohně, psů a především samoty v noci. Dřív měla také období, kdy trpěla strachem, jakmile se ocitla venku na ulici.
Ještě i nyní to byla nejistá bázlivá žena, i když nedokázala uvést žádný specifický strach (ve 3. stupni).

Léčba

Nejprve jsem jí dala Calcium muriaticum MK, protože při repertorizaci vycházelo jak Calcium carbonicum tak i Natrium muriaticum mezi prvními osmi léky a nepřipadalo mi, že by to byl nějaký výrazný polychrest. Bylo zde přítomné téma Calcia muriatika "nejistá z péče o děti", ale nebylo to to hlavní téma. Lék způsobil počáteční zhoršení především u svalových bolestí a určité zlepšení u únavy a u výtoku, ale nebylo to žádné přesvědčivé vyléčení, tak jak to znám u similima. Když jsem Calcium muriaticum zopakovala, k žádnému dalšímu zlepšení už nedošlo.
Vyptávala jsem se dál a vyšlo najevo, že u této pacientky jde více o svalové bolesti, nikoli o kloubní potíže. To mě přivedlo k léku Bellis perennis. Tento lék je obsažen například v polykompozitu zaměřeném na odstranění metabolitů ze svalové tkáně EDT 12 (výrobce: Martina Medical Research).
Dále mohly být pocity méněcennosti interpretovány jako "neodkáže se dostatečně prosadit". Pacientka měla milou jemnou povahu a byla citlivá - to ukazovalo spíše na lék z říše rostlinné než minerální. Předepsání nebylo výsledkem hluboké rozvahy, nemělo moc pevné základy, ale po léku Bellis perennis 200 K podaném v září 1996 se energie velmi výrazně zlepšila, pacientka byla vyváženější a její pocity méněcennosti se upravily. Nápadné bylo také zmírnění bolestí a větší síla v dolních končetinách, zvláště po sportovním výkonu. Měla pocit, že se znovu narodila. Senná rýma se postupně zlepšila.
Přetrvával trochu poševní výtok, ale pacientka kvůli němu pokračovat v léčbě nechtěla.

Hlavní znaky složnokvětých nebyly v roce 1996 ještě známy.

U této pacientky svědčily pro předpis ze skupiny složnokvětých tyto symptomy:
- pocit méněcennosti
- trápí se kvůli tloušťce (trauma)
- strachy
- senná rýma
- zimomřivost

2 Žena, 35 let, navštívila mě v říjnu 1995 poté, co byla sterilizována. Po operaci se u ní objevily bolesti břicha (jako porodní bolesti) a trápilo ji vaginální krvácení. I ona měla poševní výtok. Podala jsem Bellis perennis 200 K na základě těchto indikací:

- soreness abdominal wall and uterus
Bolestivost břišní stěny a dělohy
- injury after surgical work
Poranění po chirurgickém zákroku
Obtíže zmizely.

Teprve o čtyři roky později, když mě tato pacientka opět vyhledala pro potíže, které se objevily po odstranění dělohy ve spojitosti s myomy, jsem své předepsání pochopila. I nyní to byly pooperační obtíže.
Břišní jizva byla velice tvrdá a hrbolatá. Operace sama proběhla dobře, ale tyto zbytkové příznaky ji velice obtěžovaly. Jizva se jí nelíbila. Pacientka byla dobře oblečená, měla dokonalý účes, byla přátelská, otevřená a poněkud nepružná. Nedokázala přijmout, že u ní přetrvává únava a že má po operaci bolestivé obtíže. To je sice vzhledem k situaci pochopitelné, ale já jsem zde cítila i velké úsilí o dokonalost a v podtextu také nepružnost. Předepsala jsem Bellis perennis 200 K v dubnu a květnu 1999. Poté se jizva zřetelně zlepšila. Na následující kontrole mi pacientka vyprávěla, že je nenáročná, až moc skromná a že vždycky čeká na uznání. Pracuje velice tvrdě. Je zaměstnána v přepravní firmě v oddělení pro styk s veřejností a odvádí velmi dobrou práci. Vytváří velice hezké reklamní prospekty, které každý ocení. Když se do něčeho pustí, dělá to na sto procent. Podle numerologie je jejím osudovým číslem osmička, číslo, které představuje "hledání uznání".
Tato fakta mi pacientka sdělila spontánně, aniž bych se jí vyptávala na symptomy Bellis perennis. Také její anamnéza odpovídala příznakům člověka, který potřebuje lék z čeledi složnokvětých. Jako dítě zažila trauma. Jeho obsah mi dosud nedokázala sdělit, ale řekla mi, že pocity bolesti a soužení znovu ožily přispěním jejího bývalého přítele, který se k ní choval agresivně a zacházel příliš daleko. Popisovala incidenty, ze kterých bylo zřejmé, že ji podezíral a neustále ji pronásledoval.

Dalšími jejími symptomy, které se vztahují ke složnokvětým, jsou:
- pomalé hojení ran - wounds slow to heal (bell-p.)
- silná menstruace se sraženinami - menses copious a clotted (bell-p.)
- alergie na vosy
- lekavá (hranice, jež jsou narušovány)
- strachy (ze tmy, ze samoty, z výšek a ze zkoušek)

3 Pacientka, skoro 40 let. U ní chci uvést jen báseň, kterou napsala poté, co si vzala lék Bellis perennis.
Kdo jsem a kým bych být chtěla?
Já chci být velká. Jenomže malá jsem, opravdu, celá.
Uspět chci ve všem, vždycky a všude.
Jenom tak vyrostu. Jenom tak dobře bude.
Taková jsem už po celá léta.
Cítím se malá. A přece i má cena vzkvétá.
Druzí svou hodnotu vždycky mají.
Nechci to vidět, mám hned strach. Co když mě odsunou, octnu se na samém kraji&#8230;
V duchu si zkouším chudobku představit&#8230;
Můj Bože&#8230; Takhle já přece nechci žít.
Chudobka, co na louce ostatních se straní
Chudobka, dychtící po teplé dlani

Shrnutí

Bellis perennis je lék pro krásné a vzorné lidi, kteří mají pocit méněcennosti a obtížně zpracovávají svá traumata, ať už z hlediska duševního či tělesného. Po léku dochází k jakémusi vzkříšení. Pochopitelně se může objevit i protipól ve smyslu vzdorovité a diktátorské osobnosti.
Mohou si stěžovat na potíže po zraněních nebo operacích a na bolesti svalů, především ohybačů a břišních svalů. Symptomatologie, která je popsána u složnokvětých, může předpis potvrdit: senná rýma, záněty, horečka a zimomřivost.

Literatura
1 GRIEVE M., A modern herbal, Penguin books, 1978
2 JANSEN J.P., When feelings are neglected by those responsible, Links spring 1999 vol 12 (1)
3 MADAUS G., Lehrbuch der biologischen Heilmittel, Georg Olms 1979
4 MANGIALAVORI M., Remedies around Arnica, seminář SHO 1996
5 MARTINA R.M., Theorie en praktijk van de endotoxserie, VSM geneesmiddelen 1992
6 SCHOLTEN J., Compositae, seminář SHO 1998
7 STODOLA J. a VOLAK J., Het boek in kleur over kruiden, R & B Lisse 1995
8 RICHARD LE STRANGE, Kroniek der geneeskruiden, AJG Strengholt's Boeken 1982
9 Biotherapeutic Index, Heel, Baden Baden 1997

Doporučit lze tituly: ALLEN, BOERICKE-PHATAK, CLARKE a New JULIAN.


bellis perrenis


Marguerite Peltová

zdroj: Slovenská akadémia klasickej homeopatie
(viz literatura)


zobrazit všechny články tohoto autora