24. července 2006
Jan Scholten Dr.

Beryllium


Ukázka z knihy Homeopatia a prvky


2.2 Beryllium

Je známe, že berýlium je schopné vyvolať obraz choroby takmer identickej so sarkoidózou (tzv. Besnier-Boeckova choroba). Julian (1979, 1981) popísal proving Beryllia.

Signatúra Názov je odvodený od berylu, drahokamu, ktorý obsahuje berýlium. Tento drahokam bol pravdepodobne pomenovaný podľa mesta Berul, severne od Mosulu v Iraku, kde sú jeho náleziská. Je však možné aj to, že jeho meno je odvodené z gréckeho slova berullos, čo znamená smaragd. Ako prvok bol objavený v roku 1798.

Beryl je priesvitný alebo belavý kameň. Jeho chemické zloženie je Be3Al2Si6O18. Je niekoľko druhov tohto kameňa: smaragd, ktorý je zeleno sfarbený pre prítomnosť chrómu, akvamarín, ružový morganit s obsahom cézia a lítia, zlatý beryl, heliodor, gošeit, bixbit a modro sfarbený bazit vďaka prvku skandiu. Berýlium sa nachádza aj v mineráloch ako tugtupit, bavenit, ilarit, bertrandit, helvein, euklas, chrysoberyl a fenakit. Beryl sa v minulosti využíval pri výrobe okuliarov. Okuliare sa po holandsky povedia „bril“.

Soli berýlia majú sladkú chuť, z toho je odvodené jehomaly koroduje. Je veľmi pružné. Preto sa z neho vyrábali pružiny (pružnosť, poddajnosť iný názov „glucinum“.
Berýlium je pevnejšie než oceľ a len po, prispôsobovanie sa, štádium 2). Má veľmi vysoký bod topenia, 1285 stupňov.

Témy

Štádium 2

Pozorovanie
Hodnotenie
Kritizovanie
Plachý, neistý
Vstupovanie, obsadenie miesta
Zapojenie
Poddajný, prispôsobivý
Ochrana, obrana
Vylúčený

Perióda uhlíka

Indivíduum, osoba, ja
Hodnota, zmysel, sebahodnota
Etika – dobro a zlo
Telo, život, pôžitky
Majetok
Hrdina
Slabé ja
Mágia, mýty
Dieťa

Skupinová analýza

Niekto, kto je neistý.
Nemá odvahu zaujať svoj priestor.
Neistý svojou sebahodnotou.
Neistý si hodnotami.
Neschopný si vytvoriť vlastné hodnoty.
Poddajný typ človeka.
Prispôsobovanie prináša sebahodnotu.
Pocit, že je pozorovaný a kritizovaný.
Kritizovaný pre svoju živosť.
Sebakritika.
Sebaochrana nenápadnosťou.
Pasívny hrdina.
Prispôsobivá hraničná osobnosť – chameleón.
Bezmocné dieťa.
Poddáva sa v súvislosti s majetkom.
Vylúčený zo života.

Obraz Beryllium metallicum

Podstata: Neistý a poddajný typ človeka.

Neistý typ človeka

Sú plachí a neistí, akoby im nebolo dovolené byť samým sebou. Cítia sa slabí, bezmocní a menejcenní. Nevedia, kto sú a sami si často kladú otázku „Kto som? Som sám sebou?“ Cítia sa veľmi zraniteľní a majú sklon k záchvatom paniky, napríklad „Ja to nedokážem!“
Je pre nich neprirodzené byť samým sebou. Pôsobia kŕčovito a nevedia ako sa majú správať. S podobnými ťažkosťami sa stretávajú aj pri rozhodovaní: „Viem naozaj, čo chcem? Je to to, čo chcem?“

Nemá odvahu zaujať svoj priestor

Majú problém aj s definovaním svojho vlastného priestoru. Radšej sa vyhnú problému než by mu čelili. Majú pocit, že by boli potrestaní alebo kritizovaní, keby na niečom trvali. Dokonca nedokážu ani podísť k niekomu a privítať ho alebo objať.
Ich nerozhodnosť vychádza zo strachu, že urazia iných ľudí. Prijatie zodpovednosti by mohlo znamenať to, že sa pomýlia a toho sa boja. Preto radšej nechajú všetky rozhodnutia na „odborníkov“. Potrebujú postavu otca alebo radcu, niekoho, kto chce s nimi pracovať a kto im vie pomôcť.

Neistý svojou sebahodnotou

V porovnaní s inými ľuďmi sa cítia menejcenní, preto sú takí neistí. Myslia si, že nespåňajú dané kritériá. Nielen, že sa cítia slabí, často majú pocit, že sú zlí, najmä ak ľudia ich ignorujú a neberú ich do úvahy.

Neistý si hodnotami

Nemajú istotu ani v životných hodnotách. Ešte si nevytvorili svoju sústavu hodnôt. Obzerajú sa okolo seba a tu a tam si niečo vyberú, ale všetky tieto útržky hodnôt sú nezjednotené a nevytvárajú zmysluplný celok.

Neschopný stáť za svojimi hodnotami

Je pre nich veľmi ťažké brániť svoje hodnoty. Čiastočne preto, že nemajú také, ktorými by si boli istí a čiastočne preto, že je pre nich náročné brániť aj to málo, čo si vytvorili. Boja sa vystúpiť zo zástupu. Myslia si, že ich rodičia alebo ié autority vedia oveľa lepšie, čoje dobré a čo je zlé.

Pocit, že sú pozorovaní a kritizovaní

Rýchlo získajú pocit, že každý sa na nich pozerá a toto často prerastie do pocitu, že ich kritizujú. Najnevinnejšie poznámky vnímajú ako kritiku a zdá sa im, že nikto im nerozumie a preto ich nikto nemá rád.
Trápia sa pre poznámky staré niekoľko dní. Ich túžby a život nemajú šancu dospieť, pretože trávia tak veľa času starosťami kvôli tomu, čo niekto o nich povedal. Každý prejav nadšenia zadusí v nich aj najmenšia kritika. Každý inštinktívny impulz tešiť sa zo života zarazí ich strach z rodičov alebo inej autority.
O to ťažšie znášajú skutočnú kritiku. Jednoducho ju nechcú počuť. Začnú sa brániť skôr, než pochopia, čo ten druhý v skutočnosti hovorí. Nevypočujú si ani polovicu toho, čo im ten človek hovorí a už sa ospravedlňujú. Odpovedajú len čo niekto k nim prehovorí a pokračujú v rozprávaní, aby sa vyhli počúvaniu.
Boja sa kritizovať, lebo nerobíme iným to, čo nechceme, aby robili oni nám.

Pasívny hrdina a poddajný typ človeka

Aby sme zhrnuli ich osobnosť, mohli by sme povedať, že ich silnou stránkou je schopnosť je riadiť sa tým, čo povie niekto iný, ustúpiť želaniam iných ľudí a prispôsobiť sa všetkému, o čom rozhodnú autority. Urobia čokoľvek, len aby nemuseli povedať „nie“. Preto sú bezproblémoví. Dokážu zájsť naozaj ďaleko v preukazovaní svojej ochoty, najmä ak sú za to pochválení. Ako terapeuti so majstri v plynutí s prúdom a prispôsobovaní sa iniciatíve inej osoby.

Schopnosť prispôsobovať sa im dáva aj právo na existenciu. Prostredníctvom adaptovania sa želaniam iných a ich uskutočňovaním stávajú sa potrebnými. Tak sa ich vlastná sebahodnota odvíja od vyhovenia očakávaniam iných ľudí.

To znamená, že majú veľmi malú predstavu, čo potrebujú pre seba. Majú sklon hovoriť, že sú šťastní, keď sa prispôsobujú iným, že im to vôbec nevadí. Ale hlboko v sebe cítia, že to nie je pravda. Hlboko v sebe cítia apatiu a depresiu. Nevyvinú si svoju osobnosť, lebo potom by sa už neboli schopní prispôsobovať a následne by stratili svoj pocit sebahodnoty, ktorý je založený na pomáhaní iným ľuďom nech už si želajú čokoľvek.

Sebaochrana nenápadnosťou

Môžu sa hanbiť a chcieť sa skryť spolu so všetkými chybami, o ktorých si myslia, že ich robia. Najlepší spôsob ako sa ukryť je byť nenápadný, zostať v úzadí. Preto pôsobia ako veľmi potlačení a skromní ľudia.

Sebakritika

Majú nízky pocit sebahodnoty a neustále kritizujú sami seba. Aj keď sú citliví na kritiku od iných, sami k sebe sú ešte tvrdší. Tak veľa času a energie strávia tým, že neustále skúmajú ako niečo robia a prečo to robia, až to paralyzuje všetky ich činy. Niečo inštinktívne začnú. Zrazu si uvedomia: „Ach, veď ja niečo robím“ a vzápätí sa dostane k slovu ich proces hodnotenia a všetky ostatné činnosti sú ním potlačené.

Vylúčený zo života

Pretože sa neodvažujú viesť svoj vlastný život, všetko sa im zdá neskutočné. Akoby stáli niekde vonku. Život sa zdá byť sivý a nezmyselný. Ušli pred realitou, aby viedli svoj vlastný život pokiaľ sa to dá. Vyhýbajú sa kontaktu s ľuďmi zo strachu, aby neboli odmietnutí. Aj keď ich prvé stretnutie s niekým zvykne dopadnúť celkom dobre, pri druhom sa už zatiahnu brzdy a veci sa prestanú hýbať.

Pasívny hrdina

Hrdina je v pasívnej fáze. Nemá odvahu prijať svoju úlohu. Príliš sa bojí, že nebude ju schopný splniť. Je príliš veľká na neho. Ale zároveň sa bojí aj svojich vlastných síl. Hlboko v sebe cíti ohromnú vitalitu a silu, ktorá čaká na svoje vypustenie. Ale je to príliš nereálne a hrozivé, aby to urobil. Bojí sa tej obrovskej slobody.

Mágia

Tento stav môže súvisieť s magickým vnímaním alebo poverčivosťou: „Ak sa neprispôsobím každým okolnostiam, svet dospeje k nešťastnému koncu“. Táto ilúzia im dáva pocit moci a sebahodnoty: „Ak jej nepomôžem, spácha samovraždu“. Takýto druh magického myslenia môže mať formu až obsesívnych rituálov, ako je stúpanie len na biele dlaždice dlážky alebo chodenie len určitou trasou po meste.

Prispôsobivá hraničná osobnosť – chameleón

V extrémnej situácii tento druh správania sa vyvinie do psychiatrického problému. Z človeka sa stane chameleón, osobnosť „ako keby“. Tak extrémne sa dokážu prispôsobovať, že nikto už nedokáže vnímať ich skutočnú osobnosť.

Bezmocné dieťa – neschopnosť

Vyzerajú bezmocní a neschopní. Aj sa tak cítia a preto sa správajú veľmi pasívne. Cítia sa malí a sníva sa im, že sú opäť malé dieťa. Zdá sa im že musia byť to malé milé dieťa, inak budú potrestaní. Ani po pohlavnej stránke nie sú veľmi vyvinutí. Sú presvedčení, že nie sú atraktívni, lebo majú malé prsia alebo pohlavné orgány. Necítia sa veľmi mužne alebo žensky. Cítia sa ako malé dieťa. Táto bezmocnosť nie je bezúčelová. Vyvoláva u iných ľudí ochranársky pocit. Dúfajú, že niekto im pomôže a urobí za nich všetku prácu.

Mentálny stav

Strachy: vágne, neurčité (2!), neznáme (!), život, cudzinci, budúcnosť, cestovanie, lietanie, davy, ulice, zlyhanie, choroba, operácie, rakovina, smrť.
Nálada: plachý, neistý, nerozhodný, hlasno sa smeje, -> podpora, apatický, bez zmyslu, depresívny, samovražedný.
Mentálne: zmätený, pomalý, problémy s orientáciou, nedostatok koncentrácie, zábudlivý, demencia.
Náboženstvo: magické, obsesívne.
Príčiny: zanedbanie, zneužitie, incest, neprítomní rodičia, závislý alebo slabý, strata rodičov a ochrancov.

Generálie

Stavba tela: chudý.
Lokalizácia: ľavostranná.
Počasie: < chlad, < horúčava, teplokrvný, -> slnko; -> búrka, hromy a blesky; -> čerstvý vzduch, more.
Potenie: niekedy v noci v posteli, pod pazuchami.
Čas: < 15. hod., > večer.

Chute: kyslé (3), slané (2), mäso (2), vajcia na tvrdo a na mäkko (2), hlávkový šalát, slanina, pivo, nápoje (2), jedlo , alkohol, drogy.
Averzie: zázvor, sladkosti.
Jedlo: < káva, palacinky, mlieko.
Menzes: nie často, únava < počas menzes.
Spánok: zlý.
Telesne: < námaha.
Ťažkosti

Ohnutý chrbát, akoby niesol bremeno, zhrbená hlava a plecia. Sklon prekrížiť si nohy (!) v kolenách alebo v členkoch.
Unavený, nedostatok energie. Suchosť kože a slizníc.
Zdurené lymfatické uzliny na krku, v podpazuší a v slabinách.
Benigné tumory a opuchy.
Bolesti hlavy, stuhnuté a bolestivé čeľuste.
Spomalený rast, zastavený vývoj, malé prsia.
Suchý a upchatý nos, < ráno, < mlieko, < ústredné kúrenie a suchý vzduch, > vonku. Krvácanie z nosa, stará krv zo zadnej časti nosa.
Problémy s pažerákom. Štítna žľaza, struma, prištítne telieska.
Ochorenie pľúc: sarkoidóza, rakovina.
Kardiovaskulárne choroby, infarkt. Abnormality brušnej aorty. Bolesti v oblasti srdca, konstrikcia, pocit, že priestor pre srdce je príliš malý.
Pocit prázdnoty v žalúdku, ->> jedenie a pitie. Vracanie, < palacinky a šišky.
Brušné bolesti, ako keby bolo brucho nafúknuté, ako keby sa jedlo nehýbalo, tlak na bránicu.
Problémy s prostatou. Sterilita.
Zápaly obličiek s opuchom <<< zápaly hrdla.
Bolesti v pleciach a šiji, vyžarujú do palca na ruke, najmä na pravej strane.
Kostné problémy, atrofia, príliš ohybné. Bolesti vo svaloch.
Svrbenie chrbta, v lumbálnej oblasti a po stranách. Pocit, že hmyz lezie po mediálnej strane lýtok, pod kolenami.
Kožný granulóm.

DD: Perióda uhlíka, štádium 2, acetiká, muriatiká.

DD: Lieky z periódy kremíka, od nátria po chlór, sa tiež podceňujú, ale cítia sa viac nemilovaní zo strany rodiny a priateľov.

DD: Sulphur má tiež zhrbené plecia a pocit, že ho neakceptujú. Ale Sulphuru dominuje pocit &#8222;nemilosti&#8220;. U Beryllia je to viac pocit zvnútra a nie upadnutie do nemilosti.

DD poddajnosť: Carcinosinum, Lac caninum, iné mlieka, Pulsatilla, Silica, Thuja.

Prípad

Štyridsaťročná žena sa sťažuje sa únavu. Je vždy unavená, apatická, neustále s niečím pozadu. Počas dňa je veľmi depresívna, večer sa trochu rozveselí. Ale ak ide neskoro spať, ráno sa opäť cíti zle.
Pri bežnej kontrole pred niekoľkými rokmi sa zistila zvýšená hladina bilirubínu. Únavu spája so silným pocitom menejcennosti. Je plachá a ťažko sa prejavuje. Zdá sa jej, že nie je dosť dobrá, že nemá sexappeal, lebo má príliš malé prsia. Má pocit, že nesp&aring;ňa všeobecne dané kritériá. Tiež si myslí, že nie je dobrá matka. Vníma sa ako &#8222;sivý&#8220; typ človeka, ako niekto, kto stojí vždy v úzadí. Nenávidí kritiku. Stačí, keď sa na ňu predavač pozrie trochu nevrlo, vztiahne to na seba a vyvedie ju to z rovnováhy. Prvá vec, ktorú mi povedala, keď som ju požiadal, aby opísala svoju povahu, bola: &#8222;Chcem vedieť, čo sa odo mňa očakáva, aby som sa podľa toho mohla riadiť&#8220;. Bojí sa niečo vyčítať iným ľuďom alebo ich nejako zraniť. Radšej sa prispôsobí daným okolnostiam. Keď robí to, čo od nej požadujú, má pocit, že je potrebná. Neznáša robiť rozhodnutia a najradšej by to nechala na iných. Chcela by mať pri sebe niekoho, kto by v jej živote hral úlohu otca, radcu a učiteľa, na rady ktorého by sa mohla spoľahnúť. Má pocit, že keby robila vlastné rozhodnutia, ľudia, ktorých má rada, by sa cítili odmietnutí. Obáva sa, aby príliš neobťažovala iných ľudí. Je pre ňu neprirodzené snažiť sa presadiť.
Vždy sa snaží dodržiavať pravidlá. Napríklad, keď ide na bicykli, nevybočí z jedného pásu dlaždíc na ceste. Hanbí sa za seba a nechce, aby sa na ňu niekto pozeral. Bojí sa slobody a zodpovednosti. Má strach, že by mohla urobiť chybu a nemohla ju skryť. Chodí zhrbená, ako keby na chrbte niesla nejaké bremeno. Ale tento náklad slúži aj ako ochrana. Aspoň sa nemusí kontaktovať s ľuďmi, keď takto chodí.
Má pocit, že všetky jej emócie sa musia pretlačiť cez veľmi úzky otvor vo fľaši a keď vyjdú von, sú pokrivené a chaotické.
Chodí na psychoterapeutické sedenia, ale cíti sa tam rovnako nepríjemne. Má dojem, že niečo by mala nechať udiať sa, ale nevie čo. Preto tam sedí v kŕči a nevie, čo má robiť. Udržiava si odstup od ľudí, lebo má strach, že by mohla byť odmietnutá. Myslí si, že aj tak by ju nemali radi. Ako dieťa zvykla stáť mimo skupiny detí, ktoré sa spolu hrali: &#8222;Aj tak sa so mnou nikto nechce hrať!&#8220; Mala pocit, že je to samozrejmé, že nikto sa nechcel s ňou hrať, lebo bola také malé, bezvýznamné stvorenie. Mala jednu kamarátku, ale len preto, že ju mama donútila.
Páčia sa jej arogantní a dobre vyzerajúci muži. Jej manželstvo nie je až tak šťastné &#8211; nemá veľkú sexuálnu túžbu.
Pochádza z veľmi prísne nábožnej rodiny. Otec bol vzdialený a chladný. Bál sa, že rozmazná deti. Bol taký tvrdý, že došla k názoru, že je veľmi zlý človek, lebo inak by nebol na ňu taký krutý. Posmieval sa svojim deťom, &#8222;aby stvrdli a boli pripravení do života&#8220;. Bil ich palicou, keď urobili niečo zlé. Keď dospievala, zvykol sa aj tri týždne s ňou za trest nerozprávať. Každý prejav nadšenia bol doma hneď v zárodku potlačený. Otec sa nahneval, keď urobila niečo preňho a vo svojom nadšení urobila nejakú malú chybu. Bála sa otca a neustále si dávala pozor, aby neurobila niečo zlé. Cítila sa odmietnutá a oči sa jej ešte stále naplnia slzami, keď niekde číta o &#8222;ockovom malom dievčatku&#8220;. Má pocit, že musí byť malé milé dievčatko, inak bude potrestaná.
Mama bola dosť slabá. V 48. roku života začala byť maniodepresívna. Nedokázala sa postaviť svojmu manželovi. Rodičia sa často veľmi hádali. Zadržiavala dych a modlila sa, aby to už skoro skončilo.
Mama chcela, aby deti zostali &#8222;malé&#8220;, lebo sa bála, že stratí nad nimi kontrolu, keď ich nechá vyrásť. Hlboko vo vnútri bola si veľmi neistá, ale vystupovala tak, ako keby všetko vedela a vedela všetko zvládnuť. Ale mama sa o ňu opierala a zverovala sa jej, čo si myslí o manželovi. Preto jej nezostal priestor na vytvorenie si vlastnej osobnosti.
Veľmi rada číta, je to pre ňu únik. Ako dieťa vyvinula obrovské úsilie, aby si vybojovala prístup do knižnice.
Mala dôležitý sen: &#8222;Niesla som na chrbte veľmi ťažkého muža. Potom šiel okolo mňa rytier a hodil do muža oranžovú alebo ružovú sekerku a zabil ho. Bála som sa a cítila som veľkú vinu, lebo bolo mojou úlohou starať sa o tohto muža a zrazu bol mŕtvy. Ale aj keď som sa cítila veľmi vinná, uľavilo sa mi, lebo som sa zbavila veľkého bremena. Ale sama by som sa nikdy neodvážila zbaviť sa ho. Bola som veľmi vďačná rytierovi za to, že urobil túto čiernu prácu za mňa. Ale uvedomila som si aj to, že toto bremeno bolo pre mňa aj určitou ochranou, lebo sklonená som nemusela svetu ukazovať svoju tvár. Bol to zvláštny pocit opäť stáť vzpriamene, hrozivý a príjemný zároveň. Bránila som sa a ukazovala na farebný odev útočníka. Tie farby ma pomýlili tak, že som si myslela, že je neškodný. Keby nemal na sebe tieto farby, rýchlo by som sa pustila inou cestou a nezbadal by nás. Preto nie je moja vina, že sa to stalo!&#8220;

Má aj ďalšie ťažkosti: bolesti čeľustí a bolesti pliec a šije, ktoré vyžarujú do palca na ruke, najmä na pravej strane. Má zdurené lymfatické uzliny pod pazuchami, na krku a v slabinách. Niekedy ju aj bolia. Má malé prsia. Keď pije mlieko, upchá sa jej nos. Po káve sa trasie a po palacinkách vracia.

Ako bábätko bola tri týždne v nemocnici, lebo neprospievala. V treťom roku života prekonala šarlach s bolesťami hrdla a následnou nefritídou spojenou s opuchmi. Ľavé oko má tupozraké a škúlila ním. Strabizmus bol korigovaný operačne. V 27. roku života sa rozišla s priateľom, lebo si ju nevážil, ale aj naďalej myslela na to, čo znamenal pre ňu ten vzťah. Nejaký čas bola potom depresívna a ľahostajná.

Generálie

Počasie: teplokrvná, -> slnko, -> hrmenie a blýskanie, -> čerstvý vzduch, more.
Potenie: niekedy v noci v posteli, pod pazuchami.
Čas: < 13. a 15. hod.
Chute: kyslé (3), slané (2)., slanina, mäso (2), vajcia uvarené na tvrdo a na mäkko (2), hlávkový šalát.
Averzia: kyslá kapusta, palacinky.
Jedlo: < káva, palacinky, mlieko.
Menzes: zriedkavo, únava < počas menštruácie.
Spánok: zlý.

Analýza

Neistota a strachy sú najdôležitejšie symptómy. Nedokáže sa postaviť za seba, je veľmi nerozhodná. Potrebuje oporu a postavu silného otca. Má pocit, že je zlý človek. To všetko ukazuje na periódu uhlíka.
V odpovedi na moju otázku, aby opísala svoju povahu to naozaj všetko nájdeme: &#8222;Chcem vedieť, čo sa odo mňa očakáva, aby som si bola istá, že plním tieto požiadavky&#8220;. Prispôsobenie sa želaniam iných ľudí a toto pasívne správanie sú znakmi druhého štádia. Tak dostaneme Beryllium.

Jej sen je tiež významný: &#8222;Niesla som ťažkého muža na chrbte. Okoloidúci mládenec do neho hodil oranžovú alebo ružovú sekerku a zabil ho. Cítila som strach a vinu a začala som sa brániť. Ale veľmi sa mi páčila farba tej sekerky&#8220;. Tu vidíme črtu lopotenia sa pre niekoho iného- nesie iného človeka na chrbte. Mladík je hrdinom, ktorý rýchlo vyrieši problém namiesto nej. Oranžovo-ružová sekerka má zrejmý sexuálny podtón.

Reakcia

Po Beryllium metallicum 1M ustúpili strachy v pomerne krátkej dobe. Začala byť asertívnejšia v práci. Ujasnilo sa jej niekoľko dôležitých vecí. pochopila, že sa bála svojej vlastnej moci a že musela potláčať svoju silu, lebo matka chcela, aby jej deti zostali stále malé. pochopila aj to, že ona sama bola rovnako ochranárska matka voči svojmu najstaršiemu dieťaťu. Porozumela aj svojmu stavu pasivity a prispôsobivosti. Svojou bezmocnosťou si získavala pomoc iných ľudí. Prispôsobivosť jej umožňovala existovať: &#8222;Lebo keď vyhovieš inej osobe, je ti dovolené existovať&#8220;. Objavila aj určitú silu v prístupe &#8222;Ak jej nepomôžem, spácha samovraždu&#8220;. Predtým jej pomohli aj lieky Magnesium muriaticum a Niccolum sulphuricum.

Prípad Rienka Stuuta

Pacientka trpí panickými záchvatmi (perióda uhlíka), dokonca aj pri bezvýznamných udalostiach. Vždy je v strese a nikdy sa nezastaví. Vzorom pre ňu je iná žena (o ktorej si myslí, že je lepší človek) a správa sa ako keby bola ňou (chameleón &#8211; Beryllium). Ľahko stratí sebadôveru (perióda uhlíka) a myslí si, že je veľmi tučná. Otec ju vždy kritizoval a tak si zvykla prispôsobovať sa (štádium 2) aby bol šťastný. Aj v svojom súčasnom vzťahu s priateľom využíva toto adaptívne správanie, lebo chce aby ju podporoval (perióda uhlíka). Potrebuje schválenie svojich rozhodnutí. Po Berylliu zrazu cíti, ako keby už naozaj niekým bola (perióda uhlíka). Verí svojim pocitom a odváži sa protirečiť priateľovi.

Prípad Willema Woutmana

Je to prípad muža, ktorý sa nervovo zrútil. Už 9 mesiacov je doma. Má pocit, že zlyhal. Sedí na pohovke a rozmýšľa celé dni (pasívny,štádium 2). Zdá sa mu, že stratil svoj životný smer (perióda uhlíka). Máva záchvaty paniky (perióda uhlíka) a prestal dôverovať ľuďom. Dovoľoval svojmu šéfovi, aby určoval jeho život (štádium 2 a 3). Nevie sa rozhodnúť, či má predať svoj dom a jeho matka za neho rozhoduje o všetkých veciach. Po Berylliu sám predal dom a začal opäť pracovať.


Jan Scholten (homeopathycourses.com/ html/jan_scholten.html)

zdroj: překlad dr. Vladimír Petroci
Slovenská akadémia klasickej homeopatie
(viz literatura)


zobrazit všechny články tohoto autora