7. června 2012
Jiří Vrbík Ing.

Nuda, nuda, nuda.


Kazuistika léku Kalium nitricum


Dříve, než jsem se pustil do popisování tohoto případu, jsem si vyhledal a znovu přečetl pěknou charakteristiku léku Kalium carbonicum v časopise Homeopatie 28/2000 od Mika Bridgerse.
Autor píše: „Lepší lektoři než já možná dokáží zhypnotizovat svoje posluchače úchvatným výkladem případu koliky s konkomitantami zad, aby pak těm studentům, kteří neomdleli napětím, dramaticky ohlásili, že lékem, který případ vyřešil, je Kalium carbonicum. Když tento lék přednáším já, je to jako bych do atmosféry učebny nechal kapat infúzi anestetik. Vidím, jak posluchači začínají zívat a hroutit se v sedadlech a mnohaletá zkušenost a pozorování mi naznačují, že se celá třída chystá usnout.“
Tato charakteristika Kalia carbonica se téměř bezvýhradně týká všech Kalií (snad jen určitou výjimkou je Kalium iodatum se svým smyslem pro vtipkování).

Proč jsem se tedy rozhodl tento případ Kalium nitricum popsat? Určitě proto, že každý z nás se s podobným případem někdy setká a měl by být schopen jej vyřešit, ač v průběhu vyšetření zdánlivě nepřináší homeopatovi příliš relevantních informací a ani potěšení z jeho řešení. Jistě i proto, že vývoj případu po podání léku byl velmi pozitivní, takový, na který se všichni těšíme a který bychom si přáli zažívat neustále. Snad i proto, že některým začínajícím homeopatům může přinést tento můj příspěvek zdroj informací k úplnějšímu poznání tohoto léku.

Žena 58 let.
Problém, se kterým přichází, jsou oteklé nohy, zvláště dole v lýtkách, kolem kotníků a nártů. Otoky nohou se zhoršují v teplém počasí, odpoledne po 14 hodině, nejhorší jsou večer. Celkově se cítí celá odulá. V noci má pocit nateklých rukou a nohou, které ji brní a má pocit, že se nedokrvují a odumírají. V minulosti trpěla na krvácení z nosu, které nešlo zastavit ani tampony a musela být kvůli tomu opakovaně hospitalizována. Krev z nosu se spustila vždy odpoledne, byla tmavá, hustá, se sraženinami. Mívala migrény, v současné době na ně již netrpí, vymizení přičítá tomu, že bere pravidelně léky na vysoký krevní tlak. Občas mívá pocity tlaku na prsou a bušení srdce, slzívají ji oči a mívá rozmazané vidění. Léčila se i u Dr. Jonáše, dostala léky „na imunitu a čištění organizmu“ - nějaké bylinky a kapky – bez jakéhokoli kladného efektu. Bere denně trojici léků na vysoký krevní tlak. Uvědomuje si, že to není nic dobrého, bojí se vedlejších účinků. K návštěvě u mne ji přinutil její manžel, který trval na tom, že s těmi vleklými potížemi, které se klasickou léčbou nelepší, musí už něco konečně udělat.
Její výpověď byla váhavá a rozvleklá, podněcovaná spíše dotazy než vlastní iniciativou, bez spontánnosti a snahy něco samostatně vyjádřit. Týkala se hlavně rodiny, vztahů, kamarádek, přátel, práce, pracovních povinností a pracovního kolektivu:
„Mám ráda kolektiv, společnost, přátele. Potřebuji si posedět, vypovídat se, pomáhat si, mít k sobě úctu. Smysl života vidím v tom, když je rodina pohromadě. Pomoci si navzájem s problémy, postarat se o nemocného, obstarat rodinu, hlídat vnoučata. Mám ráda, když je vše v pořádku, uklizeno, čisto. Jsem pro rodinu, co řeknu musí platit, každý by měl pracovat a neulévat se…“
Žádná výrazná událost v jejím životě, žádná etiologie. Jen šeď, konservatismus, rutina, stoicismus - celkově nuda, nuda, nuda. Každý alespoň trochu zasvěcený čtenář jistě na základě jiných pojednání o Kaliích rychle pochopí, že tato výpověď a z ní vyplývající mentální stav vede k úvahám o této skupině léků. Zbývá určit druhou složku, aniont. Ten jsem nedokázal z mentálního stavu určit (snad to nebylo ani možné), avšak fyzické symptomy a její potíže tento problém okamžitě řeší. Vybavila se mi někde v paměti uložená, kurzívou zvýrazněná větička „vodnatelnost celého těla“, uvedená v Pathakovi, a „náhlé otoky kdekoli v organizmu“ z Boerickovi MM. Patří k popisu léku Kalium nitricum. Stačilo už jen ověřit si popis léku v materiích medikách a prověřit odpovídající rubriky repertoria, zda se v nich Kali-n vyskytuje. Skutečně zjistíme, že lék má výrazné zhoršení odpoledne a večer (3. stupeň), má sklony ke krvácení, epistaxi s tmavou, hustou koagulovanou krví, která přichází odpoledne, rozmazané vidění, slzení, palpitace i pocit necitlivých a oteklých rukou. Lék pokrývá nejenom mentální charakteristiku, ale i totalitu fyzických symptomů, generálií a modalit. Již nebylo proč se případem dále zabývat.

Podáno Kalium nitricum 200C.
Kontrola po čtyřech týdnech:
Již od druhého dne po podání léku se cítí lépe. Otoky nohou vymizely úplně, necitlivost a brnění rukou rovněž. „Cítím se teď velmi dobře. Nejsem tak unavená, mohu pracovat i večer, mám více energie a síly“.
Překvapilo ji, že v průběhu prvních čtrnácti dnů se zpětně objevily náznaky všech jejích bývalých obtíží – palpitace, slzení očí a rozostřené vidění, náznak migrény, potíže se žlučníkem, tlak v nosní sliznici jakoby se mělo spustit krvácení – vždy to bylo jen na pár minut a nikdy se to nerozjelo. Také se v té době v noci velmi potila. (Pokud se něco podobného takto objeví, je to velmi dobré potvrzení správné volby léku). Po úvodním vyšetření a rozhovoru se mnou se sama rozhodla k úpravě dávkování léků na vysoký krevní tlak. Bere nyní léky jen ob den a jen třetinu tablety od každého. Krevní tlak má mírně zvýšený.
V posledních letech jsem se dopracoval ke zkušenosti, že u tzv. konstitučních předepsání bývá prospěšné dávku léku z počátku několikrát zopakovat (obvykle po čtyřech týdnech). Ale je to individuální, závisí na hodnocení vývoje léčby a momentální situaci – může nastat potřeba třeba i denního opakování u velmi hluboko uložených mentálních stavů. Zkušenosti, erudice i intuice homeopata v tomto hrají rozhodující roli. U tohoto případu jsem však od opakování upustil a přidržel jsem se klasika homeopatické filosofie Dr. Kenta – „ruce pryč“. Důvodem byl povzbudivý průběh léčby a intuitivní pocit, že dávka léku stále ještě není ve svých účincích zcela vyčerpána. Budoucnost ukáže, zda se tato pacientka ještě někdy sama přihlásí s potřebou opakování léku.
zobrazit všechny články tohoto autora