28. března 2011
Václav Hrabák Ing.

Dr. Chetna Shukla: Léčení 6.smyslem a homeopatie


pozvánka na seminář s Kamal Sethna


(podrobnosti o semináři: www.freewebtown.com/sethna nebo homeopatie.ivories.cz/kamal)

Homeopatická praxe mě vedla k provádění mnoha homeopatických zkoušek. Při každé z těchto zkoušek jsem zažívala, jak se spojuji se substancí, s jejími kosmickými spojenci a s „Univerzálním Vědomím“ způsobem, který jsem dosud neznala. Toto spojení mi pomohlo čistit mnoho mých aspektů a léčit homeopatické pacienty. Mé zkušenosti byly také semínkem, z něhož vyrostl můj koncept Koeficientu léčitelnosti.

Při každém novém spojení jsem byla svědkem toho, jak se má Vitální síla napojuje na to, co ráda nazývám Vševědoucí Ochránce zdraví, či Zdroj Veškerého Stvoření (Bůh). Zjistila jsem, že je pro mne snadné se spojit a rezonovat s tímto posvátným zdrojem. Bylo to zcela spontánní a neměla jsem to nijak pod kontrolou. Zrodila se ve mne touha naučit se zacházet s touto posvátnou silou, směrovat ji a vyjadřovat dle své volby. Byla jsem si jista, že musí existovat nějaká metoda.

Řízením vyšší síly jsem jednoho dne vyhledala Kamal Sethnu, aby pomohla vyléčit mého bratra a jeho buňky ze slepoty na jedno oko, způsobené akutní iridocyclitidou sekundární k jeho autoimunitnímu onemocnění - ankylózní spondylitidě. U Kamal se bratr naučil metodě, jak se napojit na vlastní božství spojené s „Univerzálním Vědomím“. A já se ji od ní začala učit také. Stala jsem se jedním z mnoha jejích žáků. Po 20 letech jsem našla učitelku, která mi pomohla najít můj vnitřní kompas – můj vrozený 6. smysl, můj vrozený léčebný mechanismus. S ní jsem se naučila, jak používat své vnitřní božství k sebeléčení, a vyléčila jsem si psoriázu. Stejné božství prostupuje i mé konzultace s pacienty, při nichž hledám jejich individuální lék. S Kamal jsem se také naučila prosté metody, jak proměnit svá omezující přesvědčení/bludy, jak vytvářet nová zdravá přesvědčení, jak se osvobodit od emocí a myšlenek, které se pak stávají zárodky budoucích nemocí. Tato zkušenost se pro mne podobá tomu, co Hahnemann nazývá „naprosto svobodný rozlet“ vitální síly. Nadále se učím a transformuji svá omezující přesvědčení a vlastnosti v neomezený potenciál.

Zvu Vás k tomu, abyste byli svědkem stejné transformace!

Chetna Shukla


podrobnosti o semináři: http://www.freewebtown.com/sethna
seminář proběhne 7.–12. června 2011


Kamal Sethnazobrazit všechny články tohoto autora