25. února 2011
libor stransky

blatta orientalis - šváb obecný
BLATTA ORIENTALIS – ŠVÁB OBECNÝ

The Homeopathic Proving by DR.MUNJAL THAKAR ,Classical Homeopath ,Materia Medica

říše ANIMALIA- živočichové
kmen ARTHROPODA- členovci
třída INSECTA - hmyz
řád DICTYOPTERA
čeleď BLATTIDAE – švábovití

MYSL
Ochromení , znecitlivění, prokřehnutí – lhostejnost, apatie, netečnost, až rozsahu necitlivosti, zatvrzelosti, krutosti, bezcitnosti . Ochromený – nepocit´ování obvyklé úzkosti, stresu, znepokojení. Chladnost v postoji, názoru – oddělený, nezaujatý . Nedostatek obvyklé podrážděnosti, vznětlivosti, přecitlivělosti. Otupené emoce. Žádné emocionální reakce. Objektivní – nezaujatý . Přijímá věci chladným, citově nezabarveným sofistikovaným způsobem. Velmi systematický, organizovaný. Stěží jakékoli emoce ve tváři. Jeho jednání je podobné jednání manažera.

Žádné city k rodině nebo milovaným osobám. Nic necítí během poslouchání hudby – ochromený. Nedostatek citlivosti. Neovlivněný smutnými příběhy nebo událostmi. Nedostatek vnímavosti nebo nesoucitný,lhostejný , bez pochopení směrem k utrpení, bolesti milovaných osob .

Hrubý, drzý, sprostý a tvrdý, krutý, příkrý k rodinným členům (matce)

Směje se nad ztrátou cenných šperků, netrápí se tím.

Vyžaduje nádherné – dobré oblečení. Chce vypadat dobře.

Žárlivý, závistivý, podezřívavý – porovnává svůj majetek, bohatství s těmi ,kdo jsou jeho přátele. Závidí a nepřeje bohatství druhým.

Touží po ocenění, souhlasu a pochvale až velebení.

Přeje si být impozantní známou osobností a mít postavení. Silná touha po pozornosti. Potřeba vybudování a potvrzení vlastní identity, potřeba uznání, rozpoznání.

Pohrdavý a závistivý k lidem obecně ctěným, uctívaným (Plat.) nebo k těm , které ona sama obdivuje, chce. Soupeří s lidmi, které ctí, touží být s nimi v rovnocenném vztahu a mít jejich pozornost a uznání.

Chová se protikladně, tvrdohlavě, aby měl pozornost.

Zbožňuje, koří se a obdivuje se lidem se sociálním postavením.

Pracovitý, podnikavý a ambiciozní.

Náhlé sexuální rozrušení s vulgární mluvou následované s pocitem výčitky svědomí a pocitem viny. Pocity vlastní špinavosti, nízkosti , když nekontroluje své sexuální touhy. Pocit´ování sebe sama jako zvířete – velmi podřadný a obyčejný, bídný.Morbidní sexuální touhy s pocity ,jako by již měl sex a cítění ejakulace v uretrální oblasti.

Mravní odsouzení sebe sama se střídá se sexuálním vzrušením a s lascivní mluvou.Obava ze ztráty kontroly nad vlastními sexuálními impulzy. Obscénní řeč. „ Jako by ve mne byl někdo, nad kým nemám kontrolu“. Prudké sexuální vzrušení a zoufalá potřeba, beznaděj. Potlačuje vlastní sexuální touhy bez pocity viny.

Vnímá se jako bídný, mizerný a nekonající správně , když používá své příbuzné k upřednostňování sebe sama bezcitným způsobem.

Hrozná, hrůzostrašná podrážděnost. Podrážděnost pocit´ována v hlavě. Podrážděnost bez přiměřené příčiny. Podrážděnost, když je dotazován. Chce být zanechán osamotě. Averze k odpovídání. Podrážděnost ,jakoby hlava měla puknout, roztrhnout se. Odpovídá stroze, úsečně, takovým způsobem ,aby zbavil jiné osoby odvahy se ho dotazovat na cokoli. Zamlklý, zachmuřený,uzavřený, averze k mluvení.

Nemůže odejít od čehokoli nevyřešeného, musí to dokončit.

NOS

Ucpaná u kořene nosu levá nosní dírka sdružená s kongescí levé strany hrdla. Pocity píchání v levé nosní dírce. Postnatální výtok pouze z levé nosní dírky, mající chut´ hnisu. Nažloutlý výtok z nosu s prudkým pálením v obou očích a bolest hlavy. Ucpaná pravá nosní dírka. Kašel a podráždění až zánět hrdla, následované pálením v pravé nosní dírce spojené s kýcháním. Lechtání vnose s kýcháním.Časté kýchání večer.Kýchání s touhou po ovívání.
Bolestivé dutiny s horečkou.

DÝCHÁNÍ A KAŠEL

Ztížené dýchání každou noc sdružené se symptomy nosu.Pocity jakoby těžkého závaží na hrudi, prsou.
< mluvení, noc (10.30pm)- ale ne během spánku; ráno po vstávání po 10-15 minutách. Nemůže dokončit větu kvůli ztíženému dýchání. Pocit, jakoby dýchal z trachey a ne ze svých plic. Pocit stažení ve sternu každou noc.Nedostatečný nádech , jakoby se plíce dostatečně nerozpínaly.
Krátký suchý kašel.

OČI

Symptomy očí spojené se symptomy nosu. Prudké pálení v obou očích . Tupá žhavá bolest a palčivost < jízda, foukání větru. Pálení v pravém oku s pálením v pravé nosní dírce, přichází náhle; musí zavřít oči s menší úlevou, zlepšuje omývání tekoucí vodou; zhoršuje slunce – musí zavřít oči na slunci (fotofobie). Pálení v očích začíná náhle a v obou současně. Pálení od rána do odpoledne.Strašná fotofobie, nesnášenlivost prudkého slunečního světla (ne horka), musí zavřít oči.. Discomfort s kontaktními čočkami.

ŽENA - POHLAVNÍ SYSTÉM

Pocit znečištění sebe sama před mense. Averze ke společnosti a aversek mluvení. Bolesti hlavy před mense. Bolest hlavy nad obočím, jako sinusitida < konverzace a lehé > čajem. Bolest hlavy během mense. Mense profuzní.,hojná, vydatná. Mense vodnatá, jako by pár kapek krve rozpuštěné ve vodě. Menses prolongovaná. Zpožděná mense. Levá nosní dírka ucpaná v kořeni nosu se zánětem hrdla < ráno. Bělavý vodový nosní výtok , bělavý. Postnazální výtok s chutí hnisu a pouze v levo. Nažloutlý výtok. Pustulární akné před mense.

ÚSTA

Žlutý špinavý povlak na jazyku, pocit´uje , jako by se smýval. Sputum špinavě žluté.

OBLIČEJ

Pustulární akné a zanícené, zarudlé , zanechává jizvy před mense.

HRDLO

Lechtání v hrdle s touhou jej ukončit kašlem. Kašel s touhou vyčistit hrdlo.

BŘICHO A RECTUM / STOLICE

Tíha, tíseň, nižší část břicha s flatulencí, bezbolestná. Nechutné říhání. Nutkání na stolici náhlé a prudké. Potřeba na stolici se vrací během minut po té, co bylo potřeba na stolici uspokojena.

SPÁNEK

Neklid, mění místa mezi 3-4am.Narušený. Je schopen době spát pouze mezi 6- 6.30 am. Přerušovaný spánek. Obtížné probouzení ,ráno. Ospalý ve dne , nespavost v noci. Ačkoli je unavený, nemůže usnout. Pocit neodpočinutí během vstávání. Ve snech je okouzlen koláči a pečivem .

JÍDLO : HLAD, TOUŽÍ PO, AVERZE K , CITLIVOST

Touží po těstovinách , pečivu. Ve snech je fascinován koláči a pečivem, těstovinami.Touží po něčem přírodním – ovoce (jakékoli). Touží po zdravém jídle. Nesnáší mastné bohaté jídlo. Žízeň zvětšená, vstává v noci,aby se napil vody. Žíznivý v noci před ulehnutím. Pocity hladu, jakoby byl žaludek zcela prázdný – pocit, že musí něco sníst. Pocit hladu mezi 11.30-12 odpoledne. Hlad odchází po 20-30 minutách a po malém množství jídla.

POKOŽKA

Erupce se svěděním podél dermatosu (podobně jako Herpes Zoster) mezi pupkem a mečovitým výběžkem sterna. Erupce na pravé straně břicha, jako od pokousání moskytem. Erupce na levém ukazováčku a prostředníčku, dorsálně. Erupce se objevují po svědění. Erupce podobné kopřivce – jakoby pokousání od mravence; tmavý červený erytematozní. Svědění příjemné a > poškrábání ; < ráno při vstávání. Erupce podél dolního okraje dolní čelisti, červené pruhy jako po škrábání.Erupce se objevují po pálení a bolestivosti následované svěděním. Vředy , nežity, furunkly pravého týla bez výtoku a s mírným svěděním < silný tlak a česání.

KONČETINY

Bolestivost kotníků. Hluboká bolest v kostech – jako po nárazu nebo po bití nebo jako po dlouhém procházení (bolest podobná traumatu). Bolest zhoršená chůzí; pohybem kotníku; protahováním skloubení; chůzí do schodů; plantární flexí. Ztuhlost levého metakarpálního skloubení ukazováčku, díky tomu omezenost pohybu – předchází snění o těchto potížích.

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Cockroach_May_2007-1.jpg, This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license.

zdroj: http://www.hominf.org/blatta/blatfr.htm


zobrazit všechny články tohoto autora