1. února 2009
Jan Hoférek DiS.

Lac leoninum s ekzémem a sourozeneckou rivalitou
Případ:
Leonie je čtyřletá holčička, která žije na farmě společně s pětiletým bráškou a rodiči. Od tří měsíců má ekzém na bříšku a na místech zakrytých plenkou, kterou nosí ve dne v noci. Dermatolog provedl test, ale nepotvrdil žádnou alergii, tudíž diagnostikoval mykózu a předepsal mast, která nezabrala.
Leonie je energická, neklidná, tvrdohlavá, svéhlavá a přímočará. Člověk má dojem samozřejmé síly. Ovládá svého staršího brášku. Neustále je mezi nimi rivalita, říká matka. Její bratr, například, má svého poníka, a jakmile si chce na něho sednout a jezdit, jeho sestra přijde, odstrčí ho a požaduje poníka pro sebe. Nikdo jiný na něm nesmí sedět, jenom ona. Neustále chce být ve středu pozornosti. Její bratr je nesmělejší. Nepostaví se jí. Stáhne se a často reaguje suchým krupózním kašlem.
Leonie ráda pije čerstvé mléko od jejich krav, což vede vždycky k mírnému zhoršení ekzému. Je horkokrevná a často si zuje botky a ponožky a pobíhá bosa. Vlásky jsou slepené, hlavně na týlu.
Na klinice máme několik plastových hraček na hraní. Vždycky, když přišla, okamžitě si vybrala žirafu nebo lva. Buď ji hodí na zem a šlápne na ni, chce si na ni sednout nebo si dokonce dává hlavu žirafy do pusy nebo do lví tlamy, jako by ji chtěla odkousnout. Matka říká, že má ráda všechna zvířata a vždycky ráda pomáhá ve stáji krmit krávy.

Anylýza:
Symptomy vedly k sulphuru (horkokrevnost, lepší odkrytím nohou, slepené vlasy v týle = „plica polonica“). Sourozenecká rivalita a výběr barvy (červená 8C) naznačovaly calc-s. Tedy jsem nejdřív zkusil Calcium sulphuricum C 30/C 200. Kůže se mírně zlepšila, ale chování vůči bráškovi zůstalo stejné.
Takže jsem se pokusil porozumět případu na hlubší úrovni. Neustálá dravá soutěživost s bratrem a její vztah ke zvířatům indikovaly zvířecí lék. Touha a stejně tak zhoršení po mléce naznačovaly lék z mléka. Dojem samozřejmé síly, vždycky být ve středu (stádium 10) pozornosti, jakož i agresivní hra s žirafou, ukazovaly k lac leoninu. A vlastně i její jméno bylo Leonie.

Další postup:
Po Lac leoninu C 200 bylo po 3 dny malé zhoršení, poté ekzém zcela ustoupil. Změna chování k bratrovi byla pozoruhodná. Nebojovali celý den. Teď si spolu opravdu rádi hrají, což bylo dřív nemožné. Leonie vždy chtěla být první a nejlepší, což už není tak důležité. Je slušnější a zamračený výraz tváře se změnil. Po druhé dávce, o měsíc později, odmítla plenky. Posledního půl druhého roku se jí daří dobře. Pořád má ráda mléko, ale když ho vypije příliš, má trochu sušší kůži.

O autorovi:
Markus Kuntosch, homeopat a všeobecný léčitel, studuje homeopatii od roku 1990. Spolupracoval s Ulrichem Weltem a Herbertem Sigwartem na Kandern Cliníc ve Schwarzwaldu, jižní Německo, v roce 1999. Po klasickém vzdělání v homeopatii byl ve své homeopatické práci nejvíce ovlivněn užitím výběru barev a rukopisu pacientů a metodou Jana Scholtena a Rajana Sankarana.

Přel. -jh-
zdroj: KUNTOSCH, Markus. Lac Leoninum with eczema and sibbling rivalry. International Homeopathic Internet Journal [online]. 2006, is. December [cit. 2009-02-01]. Dostupný z WWW: http://www.interhomeopathy.org/index.php/journal/entry/lac_leoninum_with_eczema_and_sibbling_rivalry/.

zobrazit všechny články tohoto autora