15. srpna 2007
David Little

Pomoc při umírání
(Tento text je jen jedním z řady článků týkajících se homeopatické první pomoci v kapitole: First Aid Room na www.simillimum.com, pozn. překl.)

Narození a smrt jsou příchodem a odchodem z tohoto světa. V západní kultuře je smrt tématem, kterému se vyhýbáme za každou cenu. V západní medicíně se tolik klade důraz na zachování života, že procesu umírání se věnuje minimální množství pozornosti. V Orientu je proces umírání studován se stejným entusiasmem jako proces života. Během mnoha let, kdy jsem provozoval klinickou praxi v severní Indii jsem se o tom mnoho naučil od jogínů a jogínek.Byl jsem svědkem jejich umírání a mohu vám z osobní zkušenosti sdělit, že je to nesmírný rozdíl oproti západní civilizaci. Viděl jsem více než jen jednou přistupovat ke smrti v meditační poloze s myslí zcela zaměřenou na vnitřní prožitek. Pro ně byla smrt branou do jiné dimenze a snažili se co nejvíce, aby byl tento průchod vědomý. Jogíni mají text, ve kterém je zaznamenán proces umírání před selháním dechu, po jeho vymizení, i po tom, co duše opouští tělo. Může se to zdát směšné pro někoho ze skeptického západu, ale ze studia zážitků blízké smrti psychology, hypnotisty a lékaři se toto téma začíná otevírat.

Pokud se člověk přibližuje k smrti, je nejlepší mu umožnit cítit se co nejpohodlněji, jak je to jen možné a ponechat jeho okolí tiché a podporující. Tak jako máme porodní asistentky na svém počátku života, bylo by dobré míti asistenta, který by byl přítomen umírání, a který by provedl člověka správným směrem. Jedinec s dobrou schopností tvořivé vizualizace je často nejlépe vybaven k nápomoci přechodu při umírání. Rodina by měla být instruována „nedržet“ umírající osobu a neříkat takové věci jako „prosím tě, neumírej“ nebo „bez tebe to tady nepůjde“, protože tím situaci jen zhorší. Stav modlitby a klidného rozjímání nebo meditace by měl být přijat všemi přítomnými, včetně lékaře.

I v krizových situacích, při kterých se pracovníci záchrané služby nebo lékaři snaží zachránit život, by se mělo současně pečovat i o mysl trpícího. Mluvte na něj i když vás může slyšet třeba jen podvědomě. Říkejte mu co a proč děláte klidným a ujišťujícím způsobem během prováděných procedur. Neříkejte takové věci kolem pacienta v bezvědomí, které byste neřekli, pokud by byl pacient při vědomí. Jsou homeopatické léky, které ulevují bolestem doprovázejícím smrt a pomáhající lidem umírat. Mohou být nazývány „homeopatická eutanázie“, ale tyto léky nezabíjejí pacienta ani nenapomáhají sebevraždě. Léky pouze snižují bolest a duševní utrpení a napomáhají odejít člověku v pravý čas. Pokud je pacient schopen se zotavit, potom ty samé léky mohou započít tento proces. Smrt je něco, s čím se jednou setká každý z nás tváří v tvář a tak nejvhodnější doba, kdy se na to připravit, je když jsme ještě na živu. Tak, jak mi jeden jogín jednou řekl: „Smrt jsou dveře k osvícení, je lepší si z ní vzít užitek.“

Materia Medica

Aconite (2): Strach ze smrti ale věří, že se to stane brzy, předpovídá kdy. Velká úzkost, strach a obavy. Panika a hrůza. Strach z budoucnosti a z toho, co přinese. Úzkostný neklid, hází sebou. Delirium charakterizované neštastností, obavami, strachem, blouzněním, trpící je většinou plně při vědomí. Suché, pálivé horko, horečka a žízeň.

Alumina (1): Zmatení identity. Sebevražedné tendence při pohledu na nůž nebo krev. Sklíčenost, ztrach ze ztráty rozumu. Staří lidé, kteří ztrácejí tělesné teplo, nebo předčasné stárnutí s ochablostí.
Horší < periodicky, odpoledne, ráno při probuzení, v teplé místnosti.

Ant-T (2): Smrtelný chropot, velké chrčení hlenu ale velmi málo ho vykašle.Nepřetržitý kašel a lapání po dechu. Edém a nastupující paralýza plic. Otupělý a komatózní stav.

Arsenicum (3*): Velká mučivá úzkost a nepokoj s velkou sklíčeností. Pacient je velmi slabý ale stále chce vstát, chodit však nemůže. Trpí strachem ze smrti a ze samoty. Myslí, že je zbytečné brát léky. Náročný, chce aby všechno bylo vykonáno jistým způsobem. Sebevražedný.
Horší < v noci, po půlnoci, studenými nápoji. Lepší > teplem, když má hlavu zvednutou

Cocculus (1): Čas ubíhá příliš rychle, pohlcen sněním. Hluboký smutek. Pocit dutosti nebo prázdnorty, jako když části jsou odumřelé. Těžký a hloupý. Nesnese odporování.
Horší < jídlem, po nedostatečném spánku, čerstvým vzduchem, dotykem, hlukem, otřesy, po citovým rozrušením

Cuprum Metalicum (1): Fixní ideje, potměšilý a mrzutý. Říká nechtěná slova. Sklon ke křečím, spasmy, konvulze.
Horší < kontaktem. Lepší > pitím studené vody.

Latrodectus Mactans (3): Úzkost, křičí bolestí. Extrémní dýchavičnost, lapavé dýchání, ztrach ze stráty dechu. Pokožka je chladná jak mramor. Srdeční záchvat.

Opium (2): Umírající nechce nic. Je neschopen chápat dosah svých útrap. Úplná ztráta vědomí. Necítí bolest. Těžký, tupý, spánek nepravidelný, hlasité dýchání. Děsuplné fantazie, troufalé, prostopášné, živé a zářivé. Horká, vlhká pokožka.
Horší < horkem, během a po spánku. Lepší > studeným.

Pulsatilla (1): Plačtivý, sentimentální, těžce nese to, že se má vzdát svých milovaných. Přeje si být držen a touží po soucitu. Bojí se být sám. Náboženská melancholie. Potřebuje čerstvý vzdch, jinak má pocit, že se dusí. Obvykle bývá pasivní, proměnlivá žena nebo jemný muž.
Horší < horkem, zavřenými teplými místnostmi. Lepší > čerstvým vzduchem, chladnými obklady, studeným jídlem a pitím.

Rhus Tox (2): Extrémě nepokojný, neustále mění polohy (ars - více úzkostný a skleslý). Vjemy se stávají zamlžené. Velké obavy z noci, chce vstát z postele. Sny o velké námaze. Sebevražedné myšlenky.
Horší < během spánku, chladem, v noci, při odpočinku. Lepší > teplem, pohybem, změnou polohy.

Tarentula Hispania (3): Averze ke společnosti ale chce někoho nablízku. Citlivý k hudbě. Extrémě neklidný, musí zůstávat v neustálém pohybu, přestože ho chůze zhoršuje. Destruktivní impulsy, uvolněný smysl pro morálku. Lascivita ho dohání téměř k šílenství. Nevděčný a nespokojený.
Horší < pohybem, dotykem, hlukem. Lepší > čerstvým vzduchem, hudbou, jasnýmy barvami, třením postižených míst.

Veratrum Album (2): Blud hrozícího neštěstí. Záchvaty bolesti s deliriem dohánějícím ho k šílenství. Kleje a naříká po celou noc. Divoká mánie se střídá s odmítáním mluvit. Kolaps, extrémní chlad, namodralost a zesláblost. Studený pot na čele.
Horší < v noci. Lepší > teplem


Repertorium

UMÍRÁ, agonie, když - Acon., alum., Ant-t., ARS., cocc., cupr., Lat-m., puls., Rhus-t., Op., TARENT., Verat.

MYSL

Blud - neštěstí hrozící - VERAT.

delirium dohánějící ho k šílenství- Tarent., verat.

divoká mánie se střídá s odmítáním mluvit - Tarent.

čas ubíhá příliš rychle - COCC.

fixní ideje - cupr.

hudba, citlivý na, > - TARENT.

kleje a naříká po celou noc - tarent., verat.

křičí bolestí - Lat-m.

lascivita - tarent.

muka a nepokoj s velkou vyčerpaností - ARS.

náročný, chce aby vše bylo děláno jistým způsobem - Ars.

neklid - Ars., Rhus-t., Tarent.

netečný a komatózní stav - ANT-T.

nevděčný, nepříjemný- Tarent.

nic, nechce - OP.

plačtivý, sentimentální, tíží ho, že opustí své blízké - PULS.

předpovídá čas - Acon.

sebevražedný - Alum., Ars., Rhus-t.

smutek, hluboký - COCC.

snění, pohlcen v - Cocc.

společnost, averze k, ale chce aby byl někdo přítomen - Tarent.

strach - ACON., Alum., ARS.

- být sám - Ars.. Puls.

- dech, že ztrácí - Lat-m.

zbytečné, myslí si, brát léky - Ars.

zděšení a hrůza - ACON.

zlomyslný a mrzutý - cupr.

zmatení - ALUM.

(Tento text je určen homeopatům. Pro konzultaci se obraťe na kvalifikovaného homeopata. Zájemci mohou navštěvovat kurzy první pomoci s kvalifikovanými lékaři a současně studovat homeopatii se zkušenými profesionály.
Upozornění: Tyto informace jsou určeny pouze ke studijním účelům. Nejsou určeny k léčbě žádných konkrétních osob nebo chorob. Pokud trpíte jakýmikoliv potížemi, konzultujte je s lékařem nebo volejte záchranou službu)
-----------------
David Little se narodil v USA v roce 1948 a homeopatii začal studovat počátkem sedmdesátých let. Žije již dvacet let v Indii, kde v roce 1999 založil HOE - Homeopathic Online Education. Posledních osm let HOE poskytuje vysoce kvalitní kurzy homeopatie studentům po celém světě. Více informací na www.simillimum.com


David Little

zdroj: Simillimum.com © David Little, HOE: 1996-2007, all rights reserved.
http://www.simillimum.com/education/first-aid-room/contents/dying.php
translation © Václav Hrabák, 2007
http://homeoinstitut.com


zobrazit všechny články tohoto autora