14. června 2007
Miroslav Řebíček

Iridium metalicum – studie léku.


Studie léku podle Willa Taylora


Nedávno ke mně dorazila klientka a po odebrání případu jsem se rozhodl ji podat lék Iridium metalicum. Jelikož jsem o tomto léku věděl velmi málo, tak jsem se rozhodl vyzkoušet metodu studia léků, kterou nás na seminářích učí Will Taylor.
Neříkám že to co zde budu prezentovat, bude mít takovou kvalitu s jakou prezentuje své léky Will, ale je to alespoň drobný pokus o pochopení léku, který jsem neznal.
Možná někteří z Vás uvidí ty souvislosti jinak, ale mě ten příběh takto sedí. Ale můžeme se klidně pustit do diskuze. Takže bez dlouhých otálení Vám zde přináším obraz léku, tak jak se mi ho podařilo vidět ze symptomů z repertoria.
Ještě než se pustíme do symptomů, tak se podíváme co o Iridiu říká internetový slovník Wikipedia a potom se koukneme do periodické tabulky prvků a co o umístění léku víme z metody Iana Scholtena.

Iridium je drahý kov šedivě bílé barvy.
Chemické vlastnosti a výskyt
Iridium bylo objeveno roku 1804. Ušlechtilý, poměrně tvrdý i když křehký kov, elektricky i tepelně středně dobře vodivý. V přírodě se vyskytuje téměř pouze jako ryzí kov, převážně v okolí míst dopadu meteoritů, vždy společně s jinými drahými kovy. Dále je spolu s dalšími platinovými kovy obsažen v ultrabazických masivech a díky chemické stálosti se koncentruje v náplavech. Hlavní naleziště představuje Sibiř a jižní Afrika. Jméno dostalo podle duhového odrazu povrchu svých sloučenin (duha je latinsky iris).
Chemicky je mimořádně odolné a lze je rozpustit pouze za vysokého tlaku v koncentrované kyselině chlorovodíkové za přítomnosti chloristanu sodného. Iridium patří společně s platinou a osmiem do tzv. triády těžkých platinových kovů.
Využití
Vzhledem ke své mimořádné chemické odolnosti je iridium legováno do slitin s rhodiem a platinou, které se používají na výrobu odolného chemického nádobí pro rozklady vzorků tavením nebo spalováním za vysokých teplot. Ve sklářském průmyslu slouží tyto slitiny jako materiál do speciálních pecí na tažení optických vláken. Spíše jako zajímavost může sloužit fakt, že prvotní mezinárodní etalony délkové míry 1 m a hmotnosti 1 kg byly vyrobeny ze slitiny platiny s iridiem.
V automobilovém průmyslu se z iridia vyrábějí elektrody zapalovacích svíček s mimořádnou životností (někteří výrobci deklarují použitelnost pro minimálně 100 000 mil) nebo pro práci v extrémních podmínkách, např. pro motory závodních automobilů a používá se i v katalyzátorech.
(Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Iridium)

Tolik naučný slovník Wikipedia a nyní co o léku víme podle metody Iana Scholtena.
Obr.č.1 - Periodická tabulka prvků
Lék se nachází v periodě zlata a v stádiu č.9.

Perioda zlata.
Témata této periody jsou vůdcovství, moc, velká zodpovědnost - s níž se rodí. Musí mít přehled o tom co se děje – afinita k očím. Objeví se zde témata jako organizace, struktura, podnik, vést jiné lidi, plánovat práci, zodpovědnost za jiné. Téma moci – rozhoduje o životě a smrti, jsou to zástupci Boha na zemi, důstojnost noblesa, na všechny koukají shora. Léky v této periodě mají velkou odvahu. Velmi silně pracují – workoholismus. Snadno se urazí. Z pocitu že nejsou schopni obstát mívají deprese. Sami rozhodnou že selhali – oni jsou přeci nejvýše. Mají pocity izolace a osamění – oni jsou nejvýše. Mají náboženské sklony – oni jsou zástupci Boha na zemi – modlí se když něco nejde. Objeví se i problémy se sexualitou, problémy s pohlavními orgány. Jsou velmi kreativní v řízení struktur a vedení. Objevuje se u nich strach z výšky, pádu, Boha – on jediný je nad nimi. Z fyzického hlediska mohou mít tmavé vlasy a mohou být mohutní. Mohou být zimomřiví, symptomy bývají pravostranné – organizace a struktura. Zhoršují se v noci. Mají chuť na alkohol a odpor k masu. Objevuje se nespavost, problémy se srdcem a kardiovaskulárním systémem, poruchy očí, zraku, poruchy kostí – destrukce, nekrózy, zápaly nebo propad nosu u kořene.

Stádium 9.
Je těsně před dosažením cíle po mnohaletém úsilí, ale ještě je zde pochybnost zda to zvládne, ještě je čas to odvolat, když se zalekne, mnohaleté snažení by přišlo vniveč, mohou uvíznout před posledním krokem. Má pochybnosti a obavy z toho co se může stát co mu to zhatí. Jde o zkoušku a prověrku před cílem. Má pocit unáhlení. Pocit spěchu. Je zde myšlenka že je vždy druhý, že nemá na hlavní cenu.
Tak a teď se můžeme podívat co lze nalézt v repertoriu.

Nejdříve se podívejme na statistiku symptomů, v Synthesis repertoriu můžeme nalézt 868 symptomů .
Obr.č.2 - Iridium metalicum - symptomy graf
Zde vidíme že oblast kterou Iridium bude postihovat nejvíce jsou oči, hlava, tvář, hrudník, žaludek, ženský genitál.

Tak a nyní se mrkneme co nám o Iridiu říkají symptomy.
Obr.č.3 - Iridium metalicum - seskupení symptomů

Iridium metalicum má pocit že je velmi důležitá osoba.
Chce nosit nejlepší šaty.
Má sny o tom že je vznešený
Další sny se týkají paláců a klenotů. Zdá se mu že má vztah s princeznou, že ho navštěvují andělé či že má duchovní svatbu.
Objevuje se to i v bludech kdy má pocit že je zvětšený, vysoký. Že má křídla a že se může dotknout mraků.
Touží po vysokých místech.
Cítí že má zvýšenou orientaci a snadný talent.
Je zde pocit velké síly.

Ve chvíli kdy se takto cítí je velmi citlivý na vnější vlivy.
Jeho citlivost se vztahuje k dětem a společnosti, méně pak k partnerům a blízkým osobám.
Je velmi citlivý na dotek.
Velmi se ho dotýká jakýkoliv hluk i sebemenší hluk. Citlivě vnímá mluvení, konverzaci, smích, zpěv když někdo čte nahlas ale i kašel.
Odmítá odpovídat na otázky.
Je zde citlivost na světlo.
Zhoršuje ho kašel, pohyb a menses.

V kompenzovaném stavu se bude projevovat něžností, laskavostí a dokonce smyslností.

Při pokračujícím působení vnějších vlivů začnou jeho myšlenky buď rychle spěchat kupředu, nebo naopak se stáhne do klidu .

Jeho mysl začne spěchat.
Začne být nepokojný, spěchá, bude vzrušený.
Jeho mysl se stane rušnou, aktivní
Začne mít hojnost myšlenek, ty se začnou pěchovat v mysli. Neudrží je a oni začnou mizet.
Stane se roztržitým.
Nepozorným.
Netrpělivým. Vše se mu bude zdát moc pomalé.
Vše mu bude připadat chaotické.
Jeho řeč bude rychlá a ukvapená.
Z toho nebude moci spát.
Začne se mu horšit koncentrace, neudrží pozornost, konverzace ho bude zhoršovat.
A naopak alkohol ho stabilizuje.
Začne se chovat dětinsky, bude se chichotat a hloupě smát.

Z toho všeho začne být podrážděný.
Mrzutý, rozhořčený a vzdorný.
Nesnese odpor a snadno se urazí.
Bude cítit antagonismus sám k sobě.
To se zhoršuje hlukem , kašlem, bolestí a po ránu.

Poté se stane impulsivním.
Bude cítit vztek a hněv, stane se nesnášenlivým.
Bude mít pocit že musí z hněvu ječet a že musí něco rozbít.
Bude záludný.

To ho dovede k výčitkám.
Začne vyčítat sám sobě.
Z výčitek začne plakat.
Vyčítá vše i ostatním a je kousavý.

Z toho začne mít pocit že je oddělený.

X

Je zde i druhá paralelní větev, která ho dovede do pocitu oddělení.

Ve chvíli kdy na něj vjemy příliš působí tak se může stáhnout do sebe tím že začne přemýšlet.
Začne toužit po klidu.
Bude o všem dumat, bude mít sklon zklidnit se, posadit se a být rezervovaný.
Bude vážný a zamlklý.
Začne být nerozhodný, a začne ztrácet zájem.

To vše může vyústit buď v nezájem nebo naopak Iridium začne být aktivní

Ve chvíli kdy se s touto situací vyrovná dobře tak začne být aktivní.
Stane se pracovitým.
Bude zkoumat své nitro.
Bude toužit po duševní námaze, bude chtít být zaměstnán.
Začne dělat tvůrčí činnosti, začne psát.
Bude zde živost.
Bude toužit po pohybu

S tím se spojí i touha po prostoru.
Bude toužit po čerstvém vzduchu, který ho bude zlepšovat.
Bude chtít jít do divočiny, do hor.
Bude mít touhu uniknou.
Je zde blud že pluje ve vzduchu.

To že se zklidní a začne se uzavírat může ale vést i k nezájmu.
Začne se nudit, být ospalý.
Vše začne odkládat na později.
Začne ztrácet zájem o vše, dokonce i o jídlo a pití.
Začne ztrácet chuť něco dělat, bude mít nechuť k práci.
Začne mít odpor k duševní práci.

A z nezájmu a nechuti cokoliv dělat začne mít pocit zmatenosti a nekoordinovanosti.
Začne dělat chyby a zapomínat.
Chovaní začne být zmatené, bude cítit že má slabou mysl. Bude mít pocit že je tupý.
To vše se začne projevovat v určování času , při mluvení, čtení, psaní, Přestane si pamatovat různé věci a jména. Zapomene na každodenní věci. Neví co se má dít, co má dělat. Zapomíná myšlenky. Nepoznává známá místa a ztrácí se na nich, ztrácí orientaci a má špatný odhad vzdálenosti. Objeví se bludy že známé věci jsou mu cizí, vše je nové, zabalené vše je v černém mraku, vše se zmenšuje nebo je úzké.
Vše se mu začne zdát neskutečné.
Připadá si jako by žil ve snu.
Začne cítit zevní znecitlivění.
Cítí se strnulý.
Má sen o tom že má omráčené tělo.
Pohyb začne být pomalý.
Začne mít pomalou řeč, jednotvárná, rozkouskovaná.
Pohyby se stanou nekoordinované.
Končetiny jsou nekoordinované, neohrabané, začne vrážet do věcí.
Objeví se mrtvice. Páteřní mrtvice.

A v tomto zmatku se začne cítit oddělený.

Z podrážděnosti, způsobeného spěchem jeho mysli, se stane impulsivní, z toho pak má výčitky a začne se cítit oddělený.
Do pocitu oddělení se dostane i ve chvíli kdy se zklidní a začne být dumavý, pak z toho nastane nezájem a zmatení mysli.
Cítí se oddělený.
Má blud že je oddělený od světa, že je sám na světě, že je v prázdnotě.
Cítí se opuštěný, oddělený, odosobněný a odrazený.
Má pocit že je odvolaný z reality.
Zdá se mu o to,m že sešel ze správné cesty, že má odříznutou ruku.
Cítí že mu chybí sebedůvěra.
Cítí se nahý.

Ve chvíli kdy je oddělený tak se začne ostatních bát.
Začne mít strach že se k němu ostatní blíží.
Cítí že se něco hrozného stane.
Začne být úzkostlivý, začne se bát smrti a šílenství.
Objeví se sny že jeho děti mají AIDS.
Má blud že je obklopen cizinci.
Je zde blud že je pod silným vlivem, že se ho dotýkají, že ho zraňují, dusí, že je pod vodou.
Má sny o tom že je kousán hady, že se mu odlamují zuby, o krvi, explozích bomb, o ohni.
Má sny že ho zranil výstřel.

To že má strach z ostatních je i úzce spjato s pocitem že je důležitý.
Iridium touží po společnosti aby dokázalo jak je důležité, ale zároveň se objevuje pocit to že ho ostatní ohrožují.

Takže máme obraz člověka, který se cítí velmi důležitý a vznešený. Je velmi citlivý na vnější vlivy a na společnost. Je li v pohodě je velmi milý, přátelský a něžný. Dokáže být i velmi smyslný. Ve chvíli kdy ho tyto vlivy začnou příliš obtěžovat tak jeho mysl buď vypne, nebo se začne hnát kupředu. Začne spěchat a stane se roztržitým, což ho velmi dráždí. Je z toho mrzutý a rozhořčený, nesnese odpor. Snadno se cítí uražený. Začne cítit vztek a hněv. Začne být impulzivní, touží po tom ječet či něco rozbít. A z toho poté cítí výčitky. Naopak pokud se jeho mysl začne zklidňovat tak se stane hodně přemýšlivým a dumavým. Začne toužit po klidu. Pokud se neuzavře do sebe tak vymyslí nějakou aktivitu. Začne být pracovitý, bude toužit po zaměstnání. Bude chtít mít prostor a čerstvý vzduch. Bude toužit po volnosti, divočině a horách. Ovšem ve chvíli kdy začne být uzavřený do sebe tak začne o vše ztrácet zájem. Začne mít nechuť k práci a duševní námaze. Jeho mysl se začne ponořovat hlouběji a hlouběji. Cítí se zmatený a nekoordinovaný. Bude dělat chyby, zapomínat věci. Vše se zpomalí a začne stagnovat. Má pocit že je vše neskutečné, že je ve snu. Bude mít pomalé pohyby. Končetiny se stanou nekoordinované a neohrabané. Naráží do věcí. Bude cítit vnější znecitlivění. Objeví se i mrtvice. Výčitky či stav znecitlivění ho dovede do pocitu že je oddělený. Bude se cítit oddělený od světa, že je na světě sám, opuštěný. Že sešel ze správné cesty. Že není v realitě. A v tu chvíli se objeví strach že ho ostatní mohou napadnou, či zranit. Že se k němu ostatní blíží, že to jsou cizinci kteří se ho chtějí dotknout. Což on jim nemůže dovolit protože je to výjimečná a vznešená osoba. Proto se stane citlivým ke všem okolním vlivům. Zvláštním znakem je ještě proměnlivost symptomů. Kdy se z jedné větve symptomů přesune do jiné. Takže může být v nezájmu o své okolí a najednou se jeho mysl splaší.
Polarity tohoto léku jsou roztržitost x přemýšlivost a aktivita x nezájem.Periodická tabulka prvků


Iridium metalicum - symptomy graf


Iridium metalicum - seskupení symptomů

zdroj: Radar - Synthesis repertory
Přednáška MUDr. Vladimíra Petrociho Metodda Iana Scholtena (13.6.2004)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Iridium


zobrazit všechny články tohoto autora