21. dubna 2007
Libor Jakubčík Ing.

Akutní alergické onemocnění
K častým a nepříjemným onemocněním patří alergické reakce. Zvláštní skupinu těchto případů tvoří přecitlivělost na kosmetické výrobky.

V letošním roce mě požádala o akutní konzultaci žena (70 let). Od mládí se alopaticky léčila na mnohočetnou alergii (salicyláty, vitamin C, citrusové plody, rajčata, vejce, kyselé potraviny). Před 10 lety prodělala akutní infarkt myokardu s následným zavedením stentu. V současnosti užívá stále několik alopatických léků.

Chěla vyzkoušet nový krém obsahující akátový med na suchou pokožku obličeje. Aplikaci provedla do oblasti čela, kořene nosu a okolí očí. Během 20 minut došlo k mohutnému otoku celé natřené oblasti, silnému překrvení očí (s částečným rozmazáním vidění) a zhoršení dýchání nosem. Sice použila alopatické antihistaminikum ke zmírnění alergického projevu, ale krém se již vsákl do pokožky

Po 12 hodinách (tedy večer) mě vyhledala a požádala o pomoc. Kolem očí a v oblasti čela byl rozsáhlý měkký a bledý otok, který nesvědil a nepálil. Jen působil tlak na víčka, která mohla hůře otevírat. Žena si stěžovala na pocit otoku uvnitř nosu v oblasti kořene, který vedl ke zhoršenému dýchání nosem.

Rohovka byla velmi silně překrvená a nastříknutá. Zvláštní bylo, že v očích nepociťovala bolest, řezání nebo pálení a zároveň byla patrná velká světloplachost (i přes použití tmavých brýlí).

Rozhodl jsem se o použití polyfarmacie s použitím dvou specifik.

Polyfarmacie je předepsání více jednosložkových léků zároveň. Používá se tehdy, když jednotlivý lék nepokrývá všechny symptomy pacienta, které musí být současně vyřešené. To je dobře patrné při akutním stavu a současně probíhající složité alopatické léčbě.

Specifika jsou léky, kterými léčíme nemoc nebo akutní stav - aniž si klademe za cíl konstituční léčbu.

1. den večer
Doporučil jsem ihned použít Apis 15CH s opakováním po 30 minutách. Během 15 minut říkala, že cítí uvolňování v nose. Večer byly podány celkem 3 dávky, po kterých byl nos plně uvolněný a otok kolem očí začal pozvolna ustupovat. Překrvení a nastříknutí rohovek bylo beze změn.

Po poslední dávce Apis 15CH jsem doporučil použít Aurum 9CH (1 dávku).

K volbě Aura mě vedly fyzické symptomy: OČI, NASTŘÍKNUTÉ, NASTŘÍKNUTÁ ROHOVKA - Aur(3), Graph (2), Hep (1), Ign(2), Ip(1), Merc(2), Plb(1) [Murphy]
a EXTRÉMNÍ SVĚTLOPLACHOST [Boericke].

2. den
Doporučení: Apis 15CH třikrát denně střídavě s Aurum 9CH.
Patrný byl výrazný ústup otoku v obličeji, víčka mohla otevírat bez pocitu omezení.
Překrvení a nastříknutí rohovek bylo výrazně mírnější (na první pohled se nechala poznat i duhovka). Světloplachost a nutnost použití tmavých brýlí venku trvala.

3. den
Doporučení: Apis 15CH dvakrát denně střídavě s Aurum 9CH.
Otok v obličeji zcela vymizel.
Překrvení a nastříknutí rohovek bylo mírné. Světloplachost se zlepšila tak, že použití tmavých brýlí venku nebylo nutné.

4. den ráno
Doporučení: Aurum 9CH – jen ráno (poslední dávka).

4. den večer
Bez překrvení rohovek a světloplachosti. Nebyly již venku potřeba tmavé brýle.
Léčba ukončena.

Literatura:
[1] Murphy, R.: Homeopatické syntetické repertorium, Alternativa
[2] Boericke, W.: Homeopatická materia medica, Alternativa 1999


zdroj: Ing. Libor Jakubčík

zobrazit všechny články tohoto autora