24. listopadu 2006
Ernest A. Farrington Dr.

Spigelia


z knihy Clinical Materia Medica


Spigelia je jiná známá zástupkyně Loganiaceae (předchozí kapitola – Ignatia amara – pozn. překl.). Pochopit tento lék není obtížné, pokud začněme s myšlenkou že působí na nervy, s hlavní charakteristikou – neuralgie. Tyto neuralgické symptomy, většinou vždy, nalezneme doprovázené sympatetickými symptomy hlavy, ať už jsou neuralgické nebo nikoliv. Mentálně pacient vykazuje strach, úzkost, mívá předtuchy, že se něco stane. To je velmi běžný symptom u nervózních, neuralgických jedinců, zvláště pokud mají velmi oslabené nervy. Občas se také objevuje strach ze špičatých předmětů – pacient se například bojí špendlíků. Často je přítomna bolest v prekordiu.
Samotná neuralgie postihuje hlavu, začíná v týle, postupuje dopředu a usazuje se nad levým okem. Může také postihnout líce, zvláště levou. Bolesti jsou pálivé, škubavé, trhavé horší z jakéhokoliv hluku nebo otřesů. Obvykle se také zhoršuje při změnách počasí a to zejména při bouřce. Vrcholy bolestí jsou často doprovázeny žlučovitým zvracením. Je patrný cyklus zhoršování. Bolest začíná ráno se sluncem, zvětšuje se během dne a k večeru slábne.

Spigelia je často indikovaná u onemocnění s bolestí hlavy pokud pacient nesnese hluk ani otřesy. Tento lék je ústřední při ciliární neuralgii. Bolest může být v kterémkoliv oku, avšak častěji v levém. Z mírného zánětu sítnice se může objevit fotofobie; ostrá a bodavá bolest v oku nebo šířící se z oka. Okolí očnice je citlivé na dotek. Pocit oteklé oční bulvy, nebo jako by byla příliš velká pro očnici.Tyto symptomy doprovází slzení a rýma. Se Spigelií zde můžeme porovnat jiné tři léky: první je Mezereum – je použitelné při ciliární neuralgii, bolest vystřeluje a šíří se směrem dolu; pocit chladu jakoby proud studeného vzduchu foukal do oka. Mezereum je indikováno obzvláště při postižení kloubů, často následuje po Mercuriu.

Jiný lék použitelný při ciliární neuralgii je Thuja. Má jako Mezereum studený pocit v oku ale bolest má opačný směr. Postupuje nahoru a dozadu místo dolu.

Při ciliární neuralgii je ještě jeden lék, o kterém můžeme uvažovat – Cedron, který má neuralgii navracející se ve stejný čas s pravidelností hodin.

Spigelia je významný srdeční lék. Myslíme na ní při ostrém píchání v levé části hrudníku vystřelující do paže a krku. Při položení ruky na srdce můžeme pocítit zvláštní „vrnění“. Pacient se zhoršuje z nejmenšího pohybu ruky nebo paže. Nemůže ležet. Puls není synchronní s tlukotem srdce.

Spigelia může být použita na červy. Může být podána při strabismu z podráždění břicha, škubání očí, bledosti obličeje s modrými kruhy pod očima. Pacient při ranním stávání mívá nauseu, cítí se na omdlení a přitom má hlad – uleví se mu po snídani. Mívá koliku – horší kolem pupíku, stolice obsahuje hlen, výkaly a červy.zdroj: Dr. Ernest Albert Farrington (1847-1885) - USA
Clinical Materia Medica, 1897
překlad (c) 2006 homeopatie.ivories.cz


zobrazit všechny články tohoto autora