13. listopadu 2006
Michal Jiřička MVDr.

Sabina ve veterinární homeopatii
Ve své knize The Homoeopathic Treatment of Small Animals se Dr.Christopher Day několikrát zmiňuje o použití Sabiny u psů. Jedním z momentů je situace několik týdnů po hárání feny, kdy začne být unavená, méně přijímá potravu, nadměrně pije, někdy se objeví výtok z pochvy. Tento stav se může rozvinout do pyometry (hromadění hnisu v děloze), hrozící prasknutím děložní stěny a vylití hnisu do dutiny břišní. Řešení tohoto vážného stavu je chirurgické (ovarohysterektomie – vyjmutí dělohy a vaječníků). V počátcích tohoto stavu doporučuje Dr. Day následující homeopatika – Aletris, Caulophyllum, Pulsatilla, Sabina, Sepie nebo Echinacea. Dále Sabinu doporučuje při krvácení po porodu (podle charakteru krvácení – jasně červené krvácení se sraženinami krve) nebo při problematice zadržených plodových obalů po porodu.


Dreamy, kolie, fena, narozená 1993

S Dreamy a její majitelkou se potkávám od roku 2000. Hlavní problém, s kterým za mnou přišly bylo občasné ukapávání moči po návratu z vycházky a občasné kulhání, které veterinární lékař nedokázal lokalizovat, zda vychází z kloubů zadních končetin nebo z oblasti páteře. Během roku dostala několikrát Staphysagria 200 C, ukapávání moči se výrazně zlepšilo, kulhání se zmírnilo. Celkově ožila, začala být veselejší, slovy majitelky přestala být tak „dreamová“. Po hárání (červen 2001) se na konci srpna 2001 celkově zhoršila, začala být pomalejší, záda začaly být citlivější na dotek při hlazení a česání, intenzivně si začala lízat mezinoží, sliznice pochvy byla zarudlá. Při podrobnější prohlídce majitelka objevila žlutý hustý výtok z pochvy, některý den zbarvený do zelena,který se objevoval se v chuchvalcích. Začali jsme podávat Staphysagria 200 C plussingem jednou denně a současně jsem doporučil sonografické vyšetření. Byla zjištěna ztluštělá stěna dělohy, celkově mírné zvětšení, bez náplně. Zvažoval jsem homeopatika ze stejného řádu (Ranunculales – pryskyrníkotvaré) s afinitou k děloze a dané problematice - Hydrastis, Pulsatilla, Caulophyllum. Nakonec jsem se rozhodl podat Sabinu 9 CH - vzhledem k závažnosti prognózy tohoto stavu a víceméně symptomatickému podání – pětkrát denně kuličku. Došlo k rychlé celkové změně, přílivu energie, výtok postupně světlal a zmenšovalo se jeho množství, asi po týdnu jsme postupně přešli na podávání plussingem jednou denně. Při kontrolním sonografickém vyšetření asi po třech týdnech podávání kolega konstatoval, že vše je naprosto v pořádku.
Během roku 2002 jsem zopakoval bez efektu Sabinu ve vyšší potenci, protože Dreamy začala chodit ztěžka a celkově byla unavenější. Poté jsem se vrátil k myšlence „Ranunculales“. Podal jsem opakovaně Clematis, přestože se Dreamy celkově zlepšovala, koncem listopadu 2002 se objevil po roce stejný stav, ale v podstatně mírnější formě – jasně žlutý řídký výtok se současným snížením příjmu potravy. Po opakovaném podávání Hydrastis 5 CH se stav během měsíce opět znormalizoval.
Tuto situaci jsme již u Dreamy nemuseli řešit.


Dr.Jacques Milleman v referátu „Porody u skotu“ Sabinu doporučuje jako jeden z léků při problematických porodech a následných potížích, hlavně ve spojitosti s krvácením po porodu s příznakem krvavých chuchvalců.
Rubriky, které zmiňuje (Synthesis – Edition 5.2):
• Female genitalia, atony of uterus – Ženské genitalie, atonie dělohy, nečinnost dělohy
• Female genitalia, metrrorhagia, bright, red – Ženské genitalie, děložní krvácení, světle červené
• Female genitalia, metrorrhagia, exertion, after – Ženské genitalie, děložní krvácení, po zátěži
• Female genitalia, metrorrhagia, motion, aggravation – Ženské genitalie, děložní krvácení, pohyb zhoršuje
• Female genitalia, metrorrhagia, labor, during and after – Ženské genitalie, děložní krvácení, porod, během a po


George Macleod, MRCVS, DVSM v knize Goats: Homoepathic Remedies (1991) používá Sabinu u koz při zadržené placentě (další doporučené možné léky – Sepia, Pulsatilla, Pyrogenium) a při puerperálním zánětu dělohy (další možná homeopatika – Aconitum, Belladona, Pyrogenium, Echinacea, Secale, Lachesis).
Odpovídající rubriky:
• Female genitalia, inflammation, uterus, labor, after – Ženské genitalie, zánět dělohy, porod, po
• Female genitalia, placenta, retained – Ženské genitalie, placenta, zadržená


Shagina, klisna arabského koně, narozená 1980

Se Shaginou jsem se poprvé potkal letos v lednu, přibližně v roce 2000 jí bývalá majitelka vyřadila ze své stáje pro neschopnost zabřeznout, opakované výtoky z pochvy a pravděpodobně i z důvodu potratu. Asi půl roku strávila u koňského handlíře a před dvěma roky jí získala současná majitelka. Klisna byla vyhublá, v zuboženém stavu, ale nezapřela v sobě krásu svého původu. Přes opakované výtoky a léčbu antibiotiky se jí majitelka pokusila připustit, Shagina zabřezla a mezi 2. a 3. měsícem potratila. Důvodem proč jí připouštěli byla výrazná a opakující se říje jako u mladého zvířete. Na konci ledna 2004 jsme začali podávat Sabina 5 CH dávku jednou týdně. Po první dávce se objevilo výrazně větší množství výtoku, zlepšil se příjem sena (do té doby upřednostňovala šrot, v objemné píci se jen tak přehrabovala) a postavila se vedoucí klisně stáda. Domluvili jsme se na přerušení podávání homeopatika, ale výtoky se obnovily, takže jsme se vrátili k jednotýdenním rytmu podávání. Do konce února stav zůstával stejný – výtoky jako před homeopatií, přijímá více sena, s vůdčí klisnou se nepere. V březnu se změnil charakter výtoku, přestal odcházet v hustých chuchvalcích, začal být řidší, barva do bílozelena a klisna měla zaschlým výtokem olepené nohy a ocas. Začali jsme dávat Sabina 200 C plussingem jednou denně,, během tří dnů se výtok zmírnil, celkem dostala sedm dávek. Od prvního podání homeopatika v lednu je zachován zlepšený příjem sena, celková energie koně je přibližně stejná (mimo jednoho postavení se vůdčí klisně). V tuto chvíli (konec března) je bez homeopatik a zvažujeme další postup.
První repertorizace:
• Female genitalia, abortion, month, second or third month – Ženské genitálie, potrat, měsíc druhý nebo třetí
• Female genitalia, leukorrhea, abortion, with history of – Ženské genitálie, výtok, historie potratu
• Female genitalia, leukorrhea, white – Ženské genitalie, výtok, bílý
• Mind, nymphomania – Mysl, nymfománieJeště bych rád upozornil na článek v Homeopathic Links věnovaný lékům ze stromů (česká verze 4/99) od veterinárního lékaře (Dr. Marc Bar, DVM) ze Švýcarska, který užil Sabinu ve dvou případech krvácení po porodu, jednou u ovce, podruhé u fenky psa. V obou případech zmizel akutní stav, žádné další symptomy ani generálie se nezměnily. Použité rubriky:
• Female genitalia, leukorrhea, bloody – Ženské genitálie, výtok, krvavý
• Female genitalia, delivery, after, complaints – Ženské genitálie, porod, po, potíže
• Female genitalia, inflammation, uterus, labour, after – Ženské genitálie, zánět, děloha, porod, po
• Female genitalia, swollen uterus – Ženské genitálie, otok, zvětšení, děloha
• Female genitalia, metrorrhagia, thin blood, clots with – Ženské genitálie, metroragie, řídká krev, sraženiny, s.


„Má specifický vliv na dělohu“
Věta, kterou napsal Wiliam Boericke jako první u obrazu léku, může být shrnutím našeho malého výletu po užití homeopatika Sabina u zvířat. Osobně tohoto homeopata považuji za mistra zkratky a zkušeného homeopata, který věděl co píše a proč to píše.
zobrazit všechny články tohoto autora