4. listopadu 2006
Iva Valentova Ing.

Meningitida


z III. Brněnského kongresu - Valentová, Sušický


Přednáška Ing. Ivy Valentové a Ing. Aleše Sušického z III. Brněnkého kongresu 13 května 2006

V počátečním stádiu lze meningitidu nebo meningokokovou sepsi špatně odhalit, protože její příznaky mohou být velmi podobné příznakům chřipky. K charakteristickému rozvoji může dojít za 1-2 dny, ale někdy také již za několik hodin. Příznaky se neobjevují v ustáleném pořadí a některé se nemusí vůbec vyskytnout. Inkubační doba trvá 2-10 dní. Příznaky bakteriální meningitidy nastupují rychleji než virové.
Meningitida může být bakteriálního původu (hnisavá) nebo virového původu (nehnisavá, aseptická, způsobená zejména herpes viry, neohrožuje život, ale zanechává trvalé následky v důsledku poškození nervů). Hnisavá meningitida může být způsobena prakticky jakoukoli pro člověka nebezpečnou baktérií, která například při poranění hlavy nebo při těžkém zánětu v blízkém okolí mozku (např. zánětu středního ucha pronikne k mozkovým obalům. Za normálních okolností však hnisavou meningitidy působí jen několik bakterií.

a) Neisseria meningitidis (tzv. meningokok) - ta působí meningitidu hlavně u mladých lidí. Je velmi nebezpečná, snadno proniká do krve a způsobuje otravu krve (sepsi) v důsledku čehož často končí smrtelně.
b) Streptococcus pneumoniae
c) Haemophilus influenzae (meningitidy u malých dětí)

Příznaky u kojenců
" vysoká teplota, ruce a chodidla mohou být studená
" zvracení, odmítání jídla
" sténání, kňouravý pláč
" prázdný, strnulý výraz
" bledost, skvrny na pokožce
" miminko může působit bezvládně nebo odmítat kontakt,být mrzuté
" spavost (těžko se dá probudit) nebo netečnost
" fontanela (měkká ploška na hlavičce) může být napnutá nebo vyboulená
Příznaky u dětí a dospělých
" vysoká teplota, ruce a chodidla mohou být studená
" těžká schvácenost, slabost, závratě
" nevolnost a zvracení, někdy průjem
" silné, nesnesitelné bolesti hlavy
" ztuhnutí šíje (neschopnost přitisknout bradu k hrudi)
" bolest svalů a kloubů
" světloplachost, zvýšená citlivost na světlo (dráždění optického nervu)
" ospalost
" záchvaty křečí
" zmatenost, dezorientace
" podrážděnost a zmatenost
" postupné upadání do bezvědomí


Specifická vyrážka
U pacientů s meningokokovou sepsí se často objevuje vyrážka malých modrých nebo fialových skvrnek, které pod tlakem nevyblednou. Shluk jemných krvavých teček, které na kůži vypadají jako bodnutí špendlíkem, se může objevit kdekoliv na těle. Pokud nedojde k léčbě, tyto skvrnky se postupně slévají a nabývají vzhled čerstvých modřin = klinický obraz sepse (otrava krve). Tento příznak se objevuje speciálně u infekce bakterií Neisseria meningitidis a je projevem ucpávání kapilár.

Nejtěžší formou onemocnění je prudce probíhající sepse, která velmi brzy přechází do stavu septického šoku se selháním životně důležitých orgánů, především plic a ledvin. Následnými komplikacemi mohou být zánět osrdečníku, srdečního svalu, kloubů nebo epilepsie. Postižení svalů, podkožní tkáně a kůže, popř. až ztráta prstů a sluchu.

Repertorizace:
FEVER - INTENSE heat (horečka, intenzivní, silná)
GENERALS - WEAKNESS - acute diseases - during (slabost, akutní choroby, během)
VERTIGO - VERTIGO (závrať)
STOMACH - NAUSEA (žaludek, nevolnost)
STOMACH - VOMITING (žaludek, zvracení)
HEAD - INFLAMMATION - Meninges (váha 3) (hlava, zánět, mozkových blan)
FEVER - CEREBROSPINAL fever (váha 2) (horečka, mozkomíšní)
NECK - STIFFNESS (zátylek, ztuhlost)
EYE - PHOTOPHOBIA (oči, fotofobie)
GENERALS - CONVULSIONS - meningitis; during cerebrospinal (křeče, meningitida během)
MIND - UNCONSCIOUSNESS - meningitis, in (mysl, bezvědomí, meningitida, při)
MIND - CONFUSION of mind (zmatení mysli)

Léky:
Apis, Gels, Verat, Hell, Phos, Bell, Zinc, Cupr, Glon, Cic

Apis
Nervozita, neklid, pronikavý pláč, dítě si drží hlavu rukama a křičí.
Velká slabost, pocit, že si musí okamžitě lehnout. Rozbolavělost končetin a hlavně zad.
Vodnaté otoky, téměř průsvitné. Bez žízně. Rudé zbarvení tváře.
Velká citlivost na tlak a dotek. Klonické a tonické křeče. Tmavé krvácení.
Závratě téměř ve všech polohách, s nevolností a bolestí hlavy.
Pocit, jako by mozek byl unavený. Náhlé bodavé ostré bolesti hlavy. Zhoršení teplými obklady. Jazyk vyčnívající z úst.
Křeče jedné strany těla, paralýza druhé strany.
Meningitida u kojenců, intenzivní bolesti, boří hlavu do polštáře.


Gelsemium
Silné pulsování fontanely (jediný lék) - vhodný lék pro kojence?
Přecitlivělost těla i mysli. Uvolnění a vyčerpání svalů s úplnou motorickou paralýzou. Křečovité bolesti, pocit rozbolavělosti. Neuralgické bolesti vyzařující po drahách nervů.
Žilní nebo tepenná kongesce. Závratě zhoršené při náhlém pohybu hlavy, pocit, jako by byl opilý, že spadne. Zamlžené nebo rozdvojené vidění.
Cerebrospinální meningitida, stav kongesce míchy a mozku, zimnice, roztažené zornice.
Pocit plnosti hlavy s teplem ve tváři a zimnicí.

Veratrum
Zhoršující se slabost a chvění celého těla. Záchvaty křečí nebo křečovitých pohybů končetin. Tetanická ztuhlost těla. Nejistá chůze. Otupělost všech smyslů. Závratě s chladným pocením čela, se ztrátou zraku a omdléváním. Záchvaty bolestí hlavy s bledostí tváře, nvolností a zvracením. Bolesti hlavy s bolestivou ztuhlostí zátylku. Pocit tíhy celé hlavy. Pulsující bolesti hlavy. Pocit, jako by hlavou profukoval studený vítr. Bolestivá citlivost vlasů. Zátylek je příliš slabý na to, aby udržel hlavu.
Lze použít také Veratrum viride - intenzivní mozková kongesce, rychlý puls, sklon ke křečím, následovaným vyčerpáním. Chladná kůže, roztažené zorničky, nepravidelný puls.

Helleborus
Náhlé uvolnění všech svalů. Svaly odmítají pracovat, předměty vpadávají z rukou. Křečovité chvění svalů ve spánku. Zlepšení stavu na čerstvém vzduchu. Konvulze, křeče, otoky.
Omračující bolesti hlavy zhoršené ohnutím, zlepšené v klidu a venku. Tlakové bolesti hlavy směřující zvenčí dovnitř, s omámeností, pocitem tíhy a tepla hlavy, zhoršené pohybem hlavy, námahou, myšlením na bolest. Stupor, pacient boří hlavu do polštáře, je bledý, má chladné prsty na rukou, bolesti jsou snesitelnější v klidu a ve spánku. Bolestivá přecitlivělost zátylku při doteku a pohybu hlavy. Bolesti vyzařují ze zátylku do temene hlavy.
Nedostatečné reakce na jakékoliv vnější podněty.
Pozdější stadium onemocnění.

Phosphorus
Poruchy koordinace pohybů, adynamie, křeče, ztuhlost některých částí těla. Krvácení z různých tkání a orgánů, krev se nesráží.
Velká slabost a paralytická malátnost. Záchvaty mdlob. Paralýza s pálením postižených částí. Velká přecitlivělost všech smyslů.
Závratě ráno, když vstává z postele nebo ze židle, s mdlobami, nevolností a tlakovou bolestí hlavy. Padá dozadu, kdykoliv se pokouší vstát z postele.
Pocit otupělosti v hlavě se zlepšuje omytím tváře studenou vodou.
Záchvaty boelstí hlavy s nevolností a zvracením, zhoršené ráno. Kongesce hlavy s pálením, pulsací, rudou tváří, otokem pod očima.
Zánět mozku s pulsací, teplo vstupuje do mozku směrem od páteře a odtud se šíří až do chodidel, zhoršení v teplé místnosti, zlepšení pohybem na chladném vzduchu.
Bolesti hlavy vazřují do očí a do kořene nosu.

Belladona
Velmi prudký nástup vysoké teploty, bludy, halucinace. Počáteční stadium nemoci (také Acon - meningitida po dlouhém vystavení slunci).
Bolesti se zhoršují zejména večer a kolem třetí až čtvrté hodin odpoledne. Zhoršuje sebemenší dotek a sebemenší pohyb (i pohyb očí), prudké světlo. Velká přecitlivělost na chladný vzduch.
Křeče, spasmy, křečovité pohyby s s prudkým zkroucením končetin, s pláčem, ztrátou vědomí. Záchvaty nehybnosti a křečovité ztuhlosti těla, rudá tvář, Rychlý puls. Třes končetin s paralytickou slabostí.
Záchvaty závrati s otupělostí, nevolností, chvěním rukou, úzkostí, záblesky před očima, velkou slabostí, až bezvědomím.
Plnost, tíha a prudký tlak v hlavě, jako by lebka měla prasknout, ostré bolesti hlavy, vystřelující, řezavé, bušení v hlavě. Silná pulsace tepen na hlavě. Bolesti vyzařují ze zátylku směrem do hlavy.

Zincum
Pacient nedokáže zůstat v klidu, neustále se pohybuje, zejména chodidla (při horečce). Přecitlivělost kůže a všech smyslů.
Závratě s padáním na levou stranu, jako by s hlava pohybovala nahoru a dolů, se zamlženým viděním (všechno před očima černá) a celkovou slabostí
Záchvaty bolestí hlavy s nevolností a zvracením. Tlak u kořene nosu. Tlakové, kompresní bolesti, vyzařují do očí. Pulsující bolesti hlavy. Nervové vyčerpání s anémií.
Subakutní forma choroby, bez vysoké horečky, zejména pokud je příčinou potlačení erupcí.

Cuprum
Klonické i tonické křeče se ztrátou vědomí a dechu, hlavu zaklání dozadu, oči jsou červené, zvýšené slinění, možný i únik moči. Symptomy se objevují periodocky a ve skupinách. Velká a vytrvalá zesláblost celého těla. Záchvaty mdlob. Tvář je namodrale červená. Závratě, pocit, že hlava padá dopředu (zhoršení pohybem, zlepšení v klidu). Bolestivý pocit, jako by hlava byla prázdná. Bolesti lebeční kosti, očních koulí při pohybu očí. Bolesti temene a zátylku při pohybu hlavy. Otok hlavy s rudou tváří. Zkroucení hlavy dozadu nebo na jednu stranu.

Cicuta
Pocit elektrických šoků v hlavě a končetinách. Záchvaty křečí s bledou nebo nažloutlou tváří, zaťatými čelistmi, necitlivostí a zkroucením končetin a se zástavou dechu.
Pains, as from excoriation, or from a bruise, on various parts.
Stavy necitlivosti a nepohyblivosti, se ztrátou vědomí a svalové síly, uvolněnými svaly a zástavou dechu. Závratě s padáním dopředu. Bolesti hlavy nad očima, kongesce hlavy se zvracením a průjmem. Komprese na obou stranách hlavy nebo v čele. Pocit, jako by mozek byl uvolněný, jako by se při chůzi třepal.

Glonoinum
Omdlévání se zachovaným vědomím. Velká slabost a vyčerpání. Pulsace, pálení, chvění a zvláštní pocit tepla po těle vyzařující shora dolů. Konvulce z kongesce hlavy. Závratě při pohybu hlavy. Tíha hlavy, zejména v oblatsi čela. Tupé bolesti hlavy s teplým pocením čela, se zrychleným pulsem, rudou a zpocenou tváří a následným bezvědomím. Pocit plnosti hlavy, jako by se mozek roztahoval, přichází ve vlnách. Pocit, jako by krev stoupala do hlavy. Pulsace ve páncích, v čele, v temeni, bušení v hlavě, spánkové tepny jsou vystouplé, vypadají jako provazy.

SEPTICKÝ STAV
GENERALS - SEPTICEMIA, blood poisoning (Septikémie, otrava krve)
SKIN - ERUPTIONS - petechie (Vyrážka, petechie)
KIDNEYS - RENAL FAILURE - acute (Selhání ledvin, akutní)
KIDNEYS - SUPPRESSION of urine (Potlačená tvorba moči, viz výše)
CHEST - INFLAMMATION - Lunte (Zánět plic)
HEAD - INFLAMMATION - Meninges (Meningitida)

Léky (podle pořadí):
Lach, Stram, Hyos, Sec, Phos, Ars, Apis, Arn, Bry, Crot-h, Bell, Bapt, …. Pyrog

zdroj: III. Brněnkého kongresu 13 května 2006 pořádaný ČHA
přednáška Ing. Ivy Valentové a Ing. Aleše Sušického
http://www.homeopati.cz/


zobrazit všechny články tohoto autora