31. července 2006
Jiří Vrbík Ing.

Mesiáš
Začátkem dubna 1999 mne navštívil mladý, šestadvacetiletý muž. Je vyučeným kadeřníkem a již rok je v pracovní neschopnosti pro různé zdravotní potíže. Předchozí medicínská léčba mu nepřinesla žádnou úlevu a on z toho byl už zoufalý. Hledal pomoc u homeopatie, byl léčen nejdříve lékaři, později jednou kolegyní nelékařkou. Od té na její doporučení přišel za mnou. Přinesl si seznam homeopatických léků, které dostal: Hep, Bell, Merc, Psor, Ipec, Arum, Nat-m, Lach, Ars, Pyrog, Sulph, Aur, - vše v potencích od 5C do30C.
Řekl mi, že má teploty a potíže s krkem. Mandle to prý nejsou, ale neví, jak mi to popsat. Prý taková škrábavá bolest vzadu na horním patře. Když se rozčílí a zvedne hlas bolí to, nemůže dopolknout. Při zvýšené námaze nemůže popadnout dech, má vyschlo v krku, lepí se mu jazyk. Někdy má pocit, jakoby měl v krku nasazenou nějakou trubku nebo něco takového. Zlepšuje to studené pití. Vadí mu horko, musí často větrat. V teple má pocit, jako by jej do celého těla píchaly jehličky a musí rychle na chladný vzduch. Týž pocit bývá vyvolán i stavy úzkosti - pak se objeví návaly tepla a následně ty jehličky. Nejintenzivněji jej pociťuje na hrudníku. V krku cítí napětí a sevření, nemůže popadnout dech. Vše zhoršuje námaha a chůze do schodů.
Denně mívá zvýšenou teplotu 37,60 C. V průběhu dne se teplota postupně zvyšuje, maxima dosahuje v 17 h, v noci klesne na normál a ráno je v pořádku. Cítí se celkově malátný, touží být v klidu a jen sedět nebo ležet, nechce žádnou aktivitu, žádný pohyb. Spí špatně, budí se ve tři hodiny, nemůže znova usnout pro aktivitu mysli, ruší jej každý zvuk.
Vše začalo častým bolením v krku. Podstoupil tonzilektomii. Pak se dostavil zánět průdušek, při kterém měl neustále horečku 380 C. Cítil se unavený a nemocný. Lékařka mu nasadila antibiotika, bral je opakovaně 5x za sebou. Potom dostal na tři měsíce pendepon. Tím se snížila horečka, ale zase se zhoršil krk. Celkově se pacient cítil stále hůře.
To jsou v kostce popsané pacientovy problémy, kvůli kterým přišel. Získal jsem ještě celou řadu dalších informací včetně generálií a modalit, které neuvádím. Případ by bylo jistě možné spolehlivě vyřešit právě přes fyzické obtíže, jejich modality a generálie pacienta.

Možná jsem od přírody poněkud líný metodicky pracovat. Možná hledám cestičky, jak si práci usnadnit. Možná mne zajímá, co vše je za nemocí pacienta. Sám nevím, zřejmě je to směs všeho uvedeného a možná i mnohého jiného. Teprve teď jsem se začal vyptávat na to, co mne zajímalo především. Díky tomu jsem obdržel následující výpověď, která je krásnou studií známého léku.
Zeptal jsem se, proč přišel právě ke mně:
"Nečekám, že mi někdo dokáže pomoci. Musím se změnit já sám. Ale současně cítím, že na to nestačím, že pomoc někoho druhého nutně potřebuji.Proto jsem přišel za Vámi.
V čem se chcete změnit?
"V komunikaci s lidmi. Abych byl schopen si připustit, že ten druhý má právo na to být takový, jaký je. Toužím si odpustit. Trestám se za to, co jsem způsobil v minulosti. Vyčítám si dokola jedno a to samé. Že nejednám dostatečně správně. Že jsem selhal, zradil. Lidi ode mne něco očekávali, já jsem jejich očekávání nedokázal naplnit a začal jsem se za to nenávidět. Mám pocit, že se mi nedaří dostat se tam, kam bych chtěl. Nemohu dělat co bych chtěl.Točí se to kolem duchovních věcí.Vnitřně cítím, že jsem Bohem vyvolený - zvěstovatel, spasitel, mesiáš. Nedaří se mi to naplnit. Z toho pramení má zloba, vylévám si vztek na lidech. Lidi přestávají mít chuť mít se mnou něco společného.Jsem hrozně závislý na ocenění druhých. Vše je zkažené, špatné a je nutné to změnit. Já jsem spasitel, který ukáže lidem cestu. Představoval jsem si ten kostel, ve kterém kážu. Šel jsem na to silou, přesvědčoval jsem lidi a zároveň jsem jim dával najevo, jak jimi opovrhuji. Udržoval jsem si neustále nadřazený odstup.Mnozí mi zpočátku věřili, poslouchali mne, obdivovali mne. Ale časem jsem je svým přístupem k nim odehnal, zapudil. Nestačil jsem na to, zklamal jsem. Dostal jsem se k tomu přes jednu duchovní knížku. Tu jsem přijal za vlastní, ztotožnil jsem se s ní. Spojil jsem se s jejím autorem, chtěl jsem, aby mne podpořil. On mne ale odmítal, nechtěl se se mnou setkat. Postupně jsem získal pocit, že jsem špatný. Měl jsem z toho deprese.Chtěl jsem se změnit. Ale on mi napsal, že s tím nic neudělám, nechtěl se mnou komunikovat. Měl jsem pocit, že jsem totálně selhal. Byl to nejhorší úsek mého života. Nepracoval jsem, neměl jsem peníze, všechnu iniciativu jsem věnoval svému úsilí splnit svůj úkol.
Dnes už nemám pocit, že musím měnit lidi.Vím, že musím změnit sám sebe. Předtím jsem měl pocit, že jsem čistý, správný - ostatní že jsou špatní. Dnes vím, že jsem špatný já.
Dříve jsem se zajímal o náboženství, posmrtný život, Reiky, Zlatou mysl. Tím se to vše odstartovalo. Pořád jsem hledal dál, za něčím jsem se hnal - musím to vědět, znát pravdu. Cítil jsem povinnost vědět, abych lidem mohl odpovědět, když se budou ptát. Stal jsem se hrozně hladový, začal jsem shromažďovat znalosti a zároveň jsem byl lakomý - lidi si musí zasloužit, abych jim vůbec něco řekl.Stranil jsem se ostatním - vy jste tady a já tady.Byl to pedantský, profesorský přístup - oni měli zájem se něco dozvědět, já jsem jim vysvětloval, odpovídal a cítil jsem se být nad nimi. Občas jsem používal útočnou strategii a nazýval jsem je hlupáky. Napadal jsem špatné a nepodporoval jsem dobré. Lidi se mne báli."
Zeptal jsem se na sny:
1) Týden před závěrečnými zkouškami na učilišti jsem se rozhodl, že k nim nepůjdu. Chci jít dělat něco jiného. Všichni mě přesvědčují, já však mám pocit vítězství, že jsem dosáhl svého.
2) Jdu za šéfovou kadeřnictví a dávám výpověď. Mám pocit, že musím dělat něco jiného, něco, pro co jsem vyvolený.
3) Sen z dětství: Na podlaze se tvoří kruh z cihel, z něj vylézají čerti a pronásledují mne. Mám strach, že mne odnesou do pekla.
Dotaz na strachy:
"Že neuspěju jako člověk, nedozraju, nedostanu se tam, kam mám. Že mi hrozí duchovní smrt, že se nedostanu do ráje.
Z hluboké vody a z vodních vírů - že mne vcucnou a stáhnou dolů. V noci se mi o tom zdává, budím se hrůzou."
Při poslechu jeho výpovědi mi bylo stále zřejmější, který obraz léku se to dere na světlo boží. Se zájmem jsem však dále sledoval jeho úžasnou výpověď a uvědomoval jsem si při ní, do jak fantastických stavů bytí se různí lidé dostávají. Který z homeopatů by ihned nerozeznal krystalicky čistý obraz léku - povýšenost, pohrdavost, kritičnost, potřeba obdivu na jedné straně a odstrkování druhých na straně druhé, náboženské afekce se zpupností, hrubostí, surovostí, mlčenlivostí, touha kát se za své chování ve snaze zajistit si přijetí od svého spasitele.
Ne, nemám v úmyslu se zde rozepisovat o mentálním obrazu tohoto léku. Je krásně popsaný v moderních (Sankaran, Sehgal, T. Smits) i starších klasických materiích medikách. Myslím, že citovaná výpověď pacienta podává skvělou představu o léku a je cennější tím, že je to představa odvozená přímo z praxe konkrétního případu.
Zeptal jsem se pacienta, zda tyto informace již některému z předchozích homeopatů sdělil. Napadlo mne, že by bylo divné, kdyby nikdo z nich na základě této výpovědi nerozeznal obraz Platiny. Udiveně odpověděl, že ne, nikdo se ho na tyto věci nezeptal. Prý neměl důvod o nich sám hovořit. Když jsem mu řekl, že tohle je ta jeho pravá nemoc, projevil uspokojení a přiznal, jak tímto svým stavem mysli trpí, a že je to pro něj stejně tíživé, jako jeho fyzické problémy.
Potence léku 1M přinesla rychlé pozitivní změny. Přestal ho bolet krk, vymizely zvýšené teploty, zlepšilo se dýchání, zmizel pocit trubky v krku. Ustoupila malátnost, uvolňuje se nos, nepotí se mu ruce. Objevil se nový symptom - pnutí v pupku, jako by jej něco táhlo dovnitř (Plat, Plb, Ferr-i). Zmizely pocity nadřazenosti, sebetrýznění a sebenenávisti, skončily noční můry ve snech. Řekl mi, že si zařizuje pronájem místnosti, ve které si chce zavést vlastní kadeřnictví.
Léčil se u mne čtyři měsíce, v závěru jsem ještě jednou zopakoval potenci 1M, když se objevil mírný relaps, při kterém se ve slabší formě vrátily symptomy krku. V té době již naplno pracoval ve svém soukromém kadeřnictví a stěžoval si, že zájem o jeho služby je příliš veliký, takže musí pracovat každý den až do pozdního večera. (Byl jediným mužem - kadeřníkem ve městě a ženy se mohly přetrhnout ve svém zájmu o jeho služby. Ani má manželka neodolala zvědavosti. Myslím, že v té době vydělával ve své profesi několikanásobně více, než já homeopatií. Podle zaplacené částky, doby úkonů, jejich obtížnosti a zodpovědnosti za ně je tento způsob obživy jistě lukrativnější, než homeopatie. Přemýšlím, zda bych neměl absolvovat nějakou urychlenou rekvalifikaci.)
Poté se vytratil z mého homeopatického obzoru a po dobu následujících 2 let doposud nevyhledal moji další pomoc.zobrazit všechny články tohoto autora