přihlásit (s)registrovat konference
  v     v  
  Články  Aktuality  Seznamy  Knihovny 
6. června 2006
Jiří Vrbík Ing.

Lycopodium - jak jsem nedůvěřoval počítači
Marek K., 4,5 roku.

Častá nachlazení, rýmy, kašel. Trvalé noční pomočování.


Případ jsem odebíral ve svých homeopatických začátcích v jednom městečku cestou na kurz klasické homeopatie, pořádaný Hahnemannovou nadací v Brně. Na kurzu byl tehdy přítomen jako jeden z lektorů Mgr. Čehovský, který nás mimo jiné seznamoval s počítačovým programem Kent, využitím počítače pro repertorizaci a s jeho výhodami. Užil jsem této příležitosti a nechal jsem si v rámci předvádění práce s programem zpracovat tento čerstvě odebraný případ.

Nebudu uvádět souhrn odebraných symptomů, protože pro smysl tohoto příspěvku není důležitý. Tenkrát jsem ještě nedokázal vidět podstatu případu a množství odebraných symptomů spíše zamlžovalo pohled na problém, než aby pomohlo k řešení.

Podstatou případu, tak jak jej vidím zpětně s odstupem mnoha měsíců, je vztah Marka a matky v rodině.

Matka uvedla, že má pocit, jako by Marek dělal všechno naschvál. Je vzpurný a vzteká se, když se musí podřídit rodičům. Často odporuje a vynucuje si svoje. Už jako kojenec si vynucoval pití a jídlo, první slova , která se naučil, se týkala těchto potřeb. Brzy odmítal kojení, nechtěl dál pít z prsu a matka uvedla, že již tenkrát to cítila jako výraz jeho postoje k ní. Při zánětu močových cest, kdy trpěl bolestmi, byl velice vzteklý a vzpurný a dokonce bil matku, když ho chtěla utěšit.

Matka uvedla, že má pocit, jako by i noční pomočování bylo naschválem.

Toto je výtah, který jsem zpracoval až mnohem později, když už mi mé chápání homeopatie umožnilo zorientovat se v případu.

Na počítači vyšlo následující pořadí léků : Bell., Calc., Lyc. Díky mnohem vyšším tehdejším znalostem homeopatie Mgr. Čehovského i jeho zkušenostem s využitím počítačových možností byly přidány body Lycopodiu za výrazný odpor, vztek a naschvály. Lyc. se tak dostalo na 1 místo a bylo Mgr. Čehovským určeno jako indikovaný lék. Tento použitý postup povýšení některých symptomů při použití počítačové techniky je v podstatě totéž, jako když si zkušený homeopat uvědomí centrum případu a vybere jen ty rubriky, které případ skutečně reprezentují. Tenkrát jsem však zdaleka ještě zkušeným homeopatem nebyl. Zaujalo mne však původní pořadí léků, protože jsem již tenkrát rozpoznal, že se jedná o komplementární následné léky. Od Calc. vlevo akutní Bell. a vpravo chronický Lyc. Napadlo mne nechat si pootevřená vrátka pro použití známého pořadí Calc. - Lyc. Dnes již vím, že to bylo v daném případě zbytečné, ale díky své chybě a tomu, že jsem tím vlastně podstatně prodloužil léčbu, jsem měl možnost si později uvědomit hlavní aspekty případu, což bych při správné volbě Lyc. a rychlé léčbě nebyl asi schopen a případ by zapadl v mé mysli. Platí staré přísloví, že chybami se člověk učí!

Rozhodl jsem se tedy pro Calc 30C a poslal jsem lék poštou. Asi za 14 dní telefonovala matka , že lék ještě nepodali a že má Marek opět horečku a je nastydlý. Ptala se, co má dělat a zda má navštívit s Markem lékaře. Doporučil jsem lék okamžitě podat a požádal jsem ji, aby mi druhý den zavolala. Následující telefonát příští poledne mne potěšil, Marek je prý v naprostém pořádku a vypadá úplně zdravě, jako by mu včera vůbec nic nebylo. Považoval jsem to za potvrzení správného výběru konstitučního léku, což bylo podpořeno i tím, že se Marek v několika následujících dnech nepočůral. Nyní vím, že to byl dobrý lék na akutní stav.

Asi po měsíci jsem dávku opakoval. Reakcí byla rýma, několikadenní ústup pomočování, zvýrazněný odpor a posléze návrat enuresis.

Velká vzdálenost pacienta a nesnadná kontrola případu přes léto potom léčbu značně protáhla. Teprve na podzim jsem byl s touto rodinou opět v kontaktu. To už jsem se však v případu dokázal zorientovat. Uvědomil jsem si také, že matka na mne od počátku působila, jako by byla dominantní v rodině a vyžadovala, aby se jí ostatní podřizovali. Uvažoval jsem o nabídce i její léčby stejným lékem, ale prozatím jsem to nechal plavat, protože jsem o to nebyl žádán. Podal jsem tedy lék pouze Markovi - Lyc 30C jednorázově. Po týdenním zvýraznění enuresis se přestal na delší dobu - 16 dní - počůrávat úplně. Začal však opět, jakmile mu matka sdělila, že penízky za ušetřené plínky bude dávat do prasátka. To už jsem si byl naprosto jistý tím, že společná léčba obou stejným lékem by byla víc než vhodná. Hlavním problémem, který byl pro oba společný, byl boj o dominantní postavení v rodině a každý z nich používal ty prostředky, které měl k dispozici. Pro Marka to byl odpor, vzdor a neuvědomělé noční pomočování.

V případu je ještě jedna zajímavá skutečnost. Matka uvedla, že v době těhotenství měla časté obavy a úzkost a hrouzně toužila přitulit se k manželovi, kdykoliv odněkud přišla, a dělalo jí dobře být utěšována. Mám z toho pocit, že tento po určitou dobu prožívaný stav, který je stavem Pulsatilly, ovlivnil v těhotenství stav plodu, a připadá mi, jako by Marek po narození podvědomě očekával poddajnost matky a nechtěl se smířit s jejím návratem k dominantnímu jednání, což způsobilo a zvýraznilo jeho odmítavý a vzpurný postoj k matce.

Podáno Lyc 200C oběma jednorázově. Marek se přestal počůrávat hned od příštího dne. Další vývoj jejich vzájemného vztahu teprve sleduji.

zdroj: časopis homeopatie

zobrazit všechny články tohoto autora
logo.gif
titulní strana

publikační server
Homeopatie.
Ivories.CZ
přeji si zasílat
na můj e-mail:

autoři
měsíc
slunce
východ:06:40
západ:16:48
(50E 15N)
kontakt

vaclav.hrabak

volny.cz