přihlásit (s)registrovat konference
  v     v  
  Články  Aktuality  Seznamy  Knihovny 
6. června 2006
Jiří Vrbík Ing.

Polarity uvnitř léků
V homeopatické literatuře se lze často setkat s příspěvky a články, které se zaměřují pouze na jeden pól mentálních charakteristik léků a vytvářejí tak fixní monopolární obrazy léků. Belladona je představována jako lék pro neklidné děti, Calcarea je chápána jako líná a pomalá, Sulphur vždy teoretizuje a je egoistický, Lycopodium je diktátorské a Platina vždy povýšená nad ostatní...

Tyto příspěvky nám pomáhají v orientaci při plavbě obrovským oceánem homeopatie a představují jasná světla majáků, která nás při troše pozornosti dovedou k cíli. Pomáhají nám pochopit a zapamatovat si obvyklou charakteristiku obrazu léků. Většinou nám usnadní pochopení případu a urychlí výběr léku či potvrdí správnost jeho volby.

Myslím, že charakteristickým příkladem tohoto druhu příspěvků je v naší homeopatické literatuře publikovaná kniha MUDr.Vladimíra Petrociho ”Studánky – obrazy dětí v homeopatických lécích”, kterou pokládám za vynikající a často z ní čerpám při své práci.

Omylem však je, když sklouzneme k pokušení chápat léky pouze v intencích tohoto jednopolárního výkladu mentální lékové charakteristiky. O tomto omylu nás přesvědčí nahlédnutí do repertoria, kde často najdeme léky uvedené na obou pólech mentálních symptomů. Také většina Materií medik nepodává léky pouze takto jednostranně. Chtěl bych na dvou vzájemně souvisejících případech ukázat polaritu mentálních symptomů jak v rámci jednoho léku, tak i polaritu symptomů u téhož pacienta.

Jde o dva případy, úspěšně léčené Belladonou, která je obvykle chápána jako lék pro neklidné až hyperaktivní děti (viz Links č.1/95 a též zmiňované Studánky). Přesto jsem tento lék předepsal na základě pozorování právě opačných projevů během vyšetření – tedy abych byl přesný – zahrnul jsem tyto ”protikladné” symptomy do analýzy spolu s ostatními zjištěnými projevy, a přesto tyto ”protikladné” symptomy byly v souladu s ostatními rubrikami a potvrdily mi vybraný lék.

Jednalo se o případ desetiletého chlapce a následně jeho matky, která na konci vyšetření chlapce projevila také o léčbu u mne zájem.

Chlapec trpí kašlem, který se zhoršuje po námaze a při změnách počasí. Podle matky nebyl nikdy nemocen a ani důsledným vyptáváním jsem nebyl schopen vydolovat z nich téměř žádné další potíže či modality. Oba byli úžasně nesdílní, klidní, vyrovnaní a rozpačití. Dále jsem zjistil jěště nějaké pocení při kašli a spánku, občas rýmu a dechové obtíže při námaze. To bylo vše. Mentalita chlapce, podaná matkou , zněla: doma hyperaktivní, nezabere se do ničeho na delší dobu, stále jen pobíhá, bojuje, střílí. Já jsem však pozoroval pravý opak a tento rozpor mi připadal zvláštní.

Při analýze jsem byl z počátku velmi bezradný, zdálo se mi , že mám zoufale málo informací. Začal jsem stavět na vlastním pozorování a uvažoval jsem o Calc. (byl poněkud závislý na matce, často se k ní otáčel pro pomoc při odpovědích na dotazy). Matkou podaný mentální obraz mne však odrazoval od tohoto léku a vedl mne k úvahám o Belladoně. Toto dilema jsem vyřešil tím, že jsem zrepertorizoval to, co jsem u chlapce pozoroval – Klid K28, klidný, dispozice K28 a pro nesdílnost jsem vybral rubriku Schovává věci K59. Smysl a výklad této poslední rubriky podává Dr.Seghal ve své Revoluční homeopatii a domnívám se, že smysl je v souladu s pozorovanou nesdílností – ukrývání pocitů, myšlenek, skutečností před cizí osobou – je to ukrývání na mentální úrovni. Vybrané rubriky vyřešily mé dilema a rozhodly pro Belladonu. Podal jsem tedy Bell 30C.

Byl jsem zvědavý na reakci a zároveň jsem netrpělivě očekával vyšetření matky, neboť jejich chování a reakce byly takřka identické a já jsem doufal, že se od matky dozvím přece jen více potíží a modalit, abych mohl určit správný lék,
o němž jsem předpokládal, že bude pro oba stejný.

Problém, se kterým přišla, byla bolest oka, jeho okolí a čela nad obočím se stálým slzením. Potíže nastaly asi před třemi měsíci po prochlazení při lyžování
v Alpách. Léky a oční kapky, předepsané lékařem, nepomáhaly a pacientka je posléze sama přestala užívat (rubrika objektivní, rozumný). Z dalších potíží uvedla časté palpitace při rozrušení, otékání nohou v podkolenních jamkách, občasný výskyt drobného ekzému mezi prsty rukou, pupeční kýlu, problémy při menstruaci vždy ob jednu periodu.

Na dotaz, jak se cítí, odpověděla, že klidně a vyrovnaně. Totéž uvedla jako svoji vlastní mentální charakteristiku. Vadí jí hlavně to, že není příliš výřečná, protože má ráda společnost a touží se více účastnit zábavy.

Z níže uvedených vybraných rubrik jsou zřejmé další upřesňující symptomy, modality a generálie, které jsem zjistil:

Menses bledé K656, časté, příliš časné K657, hojné K657, světle červené K660, tekutá krev s chuchvalci K660.

Palpitace, vzrušení po K775.

Žaludek, odpor, mléko, zápach K459.

Generálie: Strana vpravo K1230. Zhoršení odpoledne K1173.

Zhoršuje pohyb K1213, chlad K1190.

Mentální symptomy: Lehkomyslný S112 (odmítla již dříve lékařem doporučenou operaci kýly s tím , že to není nic vážného a že se to snad ztratí samo). Nespolehlivý ve svých slibech S202 (opakovaně nepřišla na první domluvené vyšetření se synem, poté vždy přišla pozdě). Pracovitý K54, Ostýchavost K50, Společnost, touha po K65, Sebedůvěra nedostatek K58, Objektivní, rozumný S154, Zuřivost.lék z vnucovaného podání S160 (odmítá brát alopatické léky, které jí nepomáhají, a má vztek na lékaře, když jí tyto léky vnucuje), Klidný, dispozice K28, Vážný K78.

I přes opětovnou nesdílnost se splnilo mé očekávání a obdržel jsem dostatek přesných symptomů pro předpis. Určeným lékem je Belladona, kterou potvrzují
i údaje o rychlém nástupu a ústupu potíží, citlivost hlavy na chlad, pravostrannost potíží. Podána Belladona 30C. Přestože je pacientka pravým opakem fixního obrazu léku neklidné Belladony, totalita psychických, fyzických symptomů, modalit a generálií tento lék potvrzuje. Nyní jsem si byl už o oprávněnosti předpisu více jistý i u chlapce.

Kontrola po 6ti resp. 5ti týdnech léčby :

Chlapec reagoval na lék v den jeho podání zvýšeným kašlem, který přetrval do příštího dne a pak náhle ustoupil. Po celou další dobu až do kontroly zcela bez potíží, nevyprovokuje je ani zvýšená námaha, stejně tak se neobjevuje ztížené dýchání. V minulosti to nebylo běžné. S dosavadní léčbou chlapce je matka velmi spokojená.

Průběh léčby matky: Bolest oka i slzení vymizelo do týdne po podání léku. Menstruace mnohem lepší. Otoky nohou neměla, palpitace se nevyskytly. Na pár dní se objevil ekzém, který záhy zmizel. Pupeční kýla beze změny.

Dle mého soudu úspěšný postup léčby. Matka však uvedla, že nevěří, že zlepšení je způsobeno homeopatickým lékem. Nevěří, že tak malá dávka léku (2x2 gl.Bell 30C v jednom dni) by mohla způsobit nějaké změny. Domnívá se, že potíže s okem vymizely samy od sebe dobou (ale předtím tři měsíce beze změny s alopatickými léky i bez nich). O menses uvedla, že si není jistá, zda to měla být ta lepší či horší perioda, takže nemůže soudit (je znovu objektivní, rozumná), na palpitace a otoky je podle ní taktéž příliš krátká doba na posouzení (objektivní, rozumná). Já však zohledňuji, že při vyšetření uváděla mnohem větší četnost výskytu těchto potíží, než odpovídá uběhlé době! Nevěří, že lze homeopatickou léčbou odstranit pupeční kýlu – při vyšetření však prohlásila, že odmítla operaci, protože si myslí, že kýla může zmizet sama od sebe! V tomto směru jsem optimističtější, léčil jsem kocoura se stejným problémem (ne však kvůli tomuto problému) a s překvapením jsem zjistil, že po určité době po podání léku boule na břiše zmizela, přestože ji tam měl předtím nejméně dva roky. Ale to je jiná historie.

Domluvena kontrola obou za tři měsíce. V otázce kýly zůstávám optimistou. Mentální symptomy, opětovně pozorované při kontrole (objektivní, hádavý bez vzteku) mne utvrzují ve správném výběru konstitučního léku.

Příspěvkem jsem chtěl upozornit na jisté riziko fixního chápání mentálního obrazu některých notoricky známých léků pod jednou zažitou polaritou. V některých případech bychom tak mohli u pacienta vyřadit lék jen proto, že neodpovídá našim představám.

Sám vzpomínám, jak jsem byl na kursu v Brně jednou svou kolegyní odmítnut, když jsem navrhoval pro živý případ Calcareu. Calcarea je prý pomalá a líná a to přece pacientka není. Takovýto pohled na léky je však zavádějící. Rozhodující pro výběr léku musí být vždy celkový obraz léku včetně polarit a zjištěná totalita symptomů případu. Na uvedených případech jsem se pokusil dokumentovat zřejmou polaritu psychických symptomů chlapce v čase a dle okolností. V případě matky je zřejmá ”opačná polarita” konstituce, která je v protikladu k obvykle chápanému mentálnímu obrazu léku.zobrazit všechny články tohoto autora
logo.gif
titulní strana

publikační server
Homeopatie.
Ivories.CZ
přeji si zasílat
na můj e-mail:

autoři
měsíc
slunce
východ:06:40
západ:16:48
(50E 15N)
kontakt

vaclav.hrabak

volny.cz