přihlásit (s)registrovat konference
  v     v  
  Články  Aktuality  Seznamy  Knihovny 
6. června 2006
Jiří Vrbík Ing.

Občas se bavím... II
Prostřednictvím své zábavy jsem postupně odhalil několik pacientů, kteří se k úvodnímu vyšetření objednávali takřka totožným způsobem. Tentokrát nebudu uvádět konkrétní případ, představím je ve zobecněné formě.

Úvodní telefonát takového pacienta je obvykle značně dlouhý. Zjistíte, že je velmi nedůvěřivý, opatrný, že si chce vše předem důkladně ověřit. Klade mnoho dotazů ohledně všech možných okolností léčby. Zeptá se homeopata na jeho zkušenosti s léčbou podobného případu, bude si prověřovat jeho profesionalitu, schopnosti a délku praxe. Zeptá se, co to homeopatie je, chce vědět, zda ho může vyléčit, bude chtít záruku, že mu homeopat nebo homeopatie nemůže ublížit. Bude mít spoustu dotazů na všechno. Pravděpodobně se zeptá i na cenu léčby a na možnost vrácení peněz při neúspěšné léčbě.

Tito pacienti jsou otevření, hned do telefonu sdělí homeopatovi vše o své hlavní potíži, kterou chtějí léčit. Zdůrazní, že se jinak cítí zcela zdrávi, že žádné další vyšetření nepotvrdilo nějakou závažnou nemoc a budou se snažit vysvětlit své potíže nějakou banální a ne příliš závažnou příčinou. Někdy si postěžují, že v předchozí léčbě utrpěli újmu na zdraví, z které budou vinit lékaře či léčitele. Prohlásí, že vyžadují jednání na rovinu, protože sami vždy říkají pravdu (jeden pacient mi dokonce řekl, že trpí zvláštní genetickou vadou - vždy a za každých okolností říká pravdu). Na závěr se vyptají na cestu do ordinace a opakovaně se ujistí, že vše správně pochopili. Je-li sjednaný termín vyšetření později než za týden, ještě před návštěvou alespoň jednou zavolají, aby se ujistili, že se nic nezměnilo. Většinou se ale nerozhodnou hned, vyžádají si čas na rozmyšlenou a zavolají později znovu.

Když se nad těmito projevy zamyslíte napadne Vás, že se tito lidé chovají, jakoby byli ve stavu jisté nouze a potřebovali pomoc. Vidíte, že se však nedokáží se svým stavem vyrovnat, a že se bojí připustit si nějakou větší míru ohrožení. Proto své potíže banalizují a zlehčují. Chybí jim rozhodnost a odvaha riskovat. Přestože pomoc potřebují, mají velké obavy z případných negativních důsledků, které by jim jejich aktivita mohla přinést. Touží mít stoprocentní jistotu při jakémkoliv rozhodnutí a nedůvěřují nikomu z obavy, že by mohli být podvedeni a mohli by tak utrpět ztrátu či dokonce újmu na zdraví.

Rubriky, které jsem pro identifikaci těchto pacientů použil:

Nedůvěřivý, podezíravý Obchod, mluví o
Opatrný Pravda, mluví čistou
Zvědavý Dobře říká že mu je, když je velmi nemocný
Strach ze zrady Světlo, vyhýbá se světlu
Strach z poranění Tápe jako ve tmě
Lék z těchto rubrik je Hyoscyamus. Lidé, kteří jej potřebují, bývají většinou velmi žárliví. Tato vlastnost je v homeopatických materiích medikách zdůrazňována především. Proto ho často potřebují žárliví manželé, manželky, děti, které žárlí na svého (většinou mladšího) sourozence. Tento výrazný povahový rys však není pro předepsání léku nezbytný.zobrazit všechny články tohoto autora
logo.gif
titulní strana

publikační server
Homeopatie.
Ivories.CZ
přeji si zasílat
na můj e-mail:

autoři
měsíc
slunce
východ:06:40
západ:16:48
(50E 15N)
kontakt

vaclav.hrabak

volny.cz