přihlásit (s)registrovat konference
  v     v  
  Články  Aktuality  Seznamy  Knihovny 
6. června 2006
Jiří Vrbík Ing.

Opium versus Morphinum a jedna úvaha navíc


překrývání léků


Pacient, ročník 1966, mne navštívil koncem března 1998. Asi 1,5 roku ho trápí tukové boule, jedna je na zádech, druhá na břiše a třetí na ruce. Jsou citlivé na dotek.

Prvních dvou boulí si příliš nevšímal, teprve když se objevila třetí, začal být neklidný.

"Co kdyby se to zrychlovalo?", "Aby se toho neudělalo víc...?, "Kdyby se to udělalo ještě někde jinde?", "Jednu bych bral, ale když je toho víc, chtěl bych to dát pryč.? (Několikanásobně potvrzená rubrika ?strach z extravagance? ? rozuměj ? strach z překročení limitu, který je ochoten pacient ještě připustit ? jediné Opium).

Před čtyřmi lety pásový opar na hlavě, léčený alopaticky. Od té doby problémy ? vředy, záněty vlasových váčků, motání hlavy, rýmy, ?zaražené dutiny?, tukové boule.

Z jeho projevu je zřejmé, že je v rozpacích, co si dále počít, přišel na doporučení známých (rubrika ?Rozpaky po onemocnění?).

Od roku 1991 podniká, je tesař a má stavební firmu. Většinu vyšetření si stěžuje na problémy se zákazníky, dodavateli, zaměstnanci, nic nedokáže řešit, neustále připomíná, jak ho všechno štve, jeví známky rozhořčení (?Rozhořčení ze všeobecného nepohodlí? ? jediné Opium).

Ve 12 letech se jeho rodiče rozvedli, on po dvou letech utekl od matky
k otci. Otec žil v té době s družkou a po dvou letech zemřel. Bezprostředně poté družka pacienta vyhodila z bytu ? prostě vyměnila fabku a vystěhovala mu všechny jeho věci na chodbu.

Výklad této části byl velice emotivní, pacient se rozplakal a bylo zřejmé, že byl jednáním té ženy velice rozhořčený ? ?Ona tam bydlela dva roky a já celý život, jak si mohla dovolit mě vyhodit.? (?Pláč, snadno?, ?Rozhořčení?).

V minulosti jsem již několikrát uspěl s Opiem na základě zřetelně vystupujících mentálních rubrik, uvedených v závorkách. Buďte si jisti, že jestliže se setkáte s rozhořčeným pacientem, který je v rozpacích, co si po onemocnění počít, a který má strach z další exacerbace nemoci po překročení určité meze, že mu Opium pomůže.

Výsledek byl víc než uspokojivý. Po měsíci jedna boule zmizela, druhá se zmenšila, pacient se cítil výborně a známí pacienta mi potvrdili, že se velice změnil.

Stav vydržel dva měsíce, potom se opět objevilo jeho rozhořčení z všeobecných problémů. Zvýšil jsem potenci na 200C a zlepšení vydrželo 4 měsíce.

Poté si stěžoval na ?zaražené dutiny?. Další dávka Opia 200C nepomohla, naopak se objevilo motání hlavy a spavost ? uváděl, že usnul za volantem na křižovatce, když čekal na zelenou. Bylo mi to podezřelé, připomínalo mi to proving Opia, zvláště když mi řekl, že se teď chová nějak divně ? tvrdil třeba ženě při návratu z práce, jak je uhoněný a že se ani nestačil najíst, přitom se však cestou domů stavil v hospodě na večeři (?Lživý? ? Op). Podal jsem Nux-v 30C ? má ?zaražené dutiny? v obraze a bývá to také velmi rozhořčený pacient. Zároveň jsem tím chtěl zrušit účinek Opia. Nux zabral, v několika dnech bylo po problémech. Po dalších dvou měsících měl opět dutiny. Znova jsem podal Nux 30C. Dutiny sice přešly, ale pacient mi po několika dnech volal, že má hrozný kašel, který ho přepadá v záchvatech. Znovu jsem studoval případ a v rubrikách ?Kašel, paroxyzmální? a ?Lživý? jsem kromě Opia objevil též Morphinum. Samozřejmě mne napadlo, že to musí být léky velice si podobné. Jediný dostupný pramen byl v Boerickově MM , kde hned první věta zní: Má podobný vztah k Opiu jako Atropin k Belladoně ? reprezentuje jeho nervovou složku. Dále Boericke uvádí pásový opar a neuralgii po pásovém oparu. U pacienta se rozvinuly potíže právě po alopatické léčbě pásového oparu.

Rozhodl jsem se dále pokračovat s Morphinem. Nastal však problém, kde ho sehnat, nikde jsem neuspěl. Napadlo mne, že bych si mohl lék sám vyrobit. Kde však vzít morfium? Nakonec jsem si vyrobil 30. Korsakovovu potenci z prázdné ampule od morfia, kterou mi dodala moje známá ? zdravotní sestra z nemocnice. Musím však připomenout, že úvodní poměr
v prvním kroku nebyl 1 : 100, ale 1 : 10000, neboť lékaři používají 1% roztok morfia. Věřil jsem, že přesto bude lék fungovat.

Pacient už byl netrpělivý, volal, že prý má zase ty psychické problémy
a v práci nedokáže nic vyřešit. Pozval jsem ho a podal jsem mu 1 kapku
z připraveného léku Morphinum 30 K. Požádal jsem jej, aby mi zavolal hned, jakmile zjistí nějakou reakci na lék. Volal už pátý den, že lék určitě zabral. Byl spokojen, že se opět zklidnil a dokázal si v práci vyříkat a vyřešit všechny problémy. Uvedl ale, že se mu objevil otok a bolest ve varlatech. Prý se
s tím před lety léčil, dostal tenkrát injekci, po které mu varlata natekla. Zlepšení na psychické úrovni a reverze dávného potlačeného symptomu mne potěšila. Požádal jsem ho, ať mi zavolá v případě potřeby, nejpozději však za čtrnáct dnů. Volal za čtrnáct dnů, bolesti ve varlatech prý rychle ustoupily, nyní se mu však objevila zpátky jedna tuková boulička, která dříve po Opiu zmizela. Pozval jsem ho na kontrolu za čtrnáct dnů. Na kontrole mi sdělil, že se cítí dobře, měl sice dva dny ?zaražené dutiny?, ale rychle to přešlo. Uvedl, že bouličky už nejsou citlivé, jejich existenci téměř nevnímá. Má nyní četné sny. Zopakoval jsem Morphinum 30K. Při kontrole za čtvrt roku nejsou žádné bouličky, žádné zdravotní potíže, pacient se cítí výborně.

Similimem bylo od začátku Morphinum. Opium byl blízký lék, který pomáhal, ale nedokázal nastartovat reverzní ozdravný proces. Budete-li tedy někdy mít jasný případ Opia a nebudete s průběhem léčby plně spokojeni, zkuste Morphinum.

<b>Ještě ta slíbená úvaha navíc:</b>

Uvedená kazuistika by mohla potvrzovat teorii překrývajících se obdélníků, kterou zmiňuje MUDr. Pudil v č. 23/99. Při hlubším zamyšlení by nás však mělo zarazit, proč lék tolik podobný Morphinu, tedy Opium, pouze dočasně pomáhal a nedokázal nastartovat reverzní ozdravný proces. Vždyť jejich dva obdélníky se musejí téměř dokonale překrývat, Morphinum je pouhou účinnou složkou Opia! Opium sice pomáhalo, v určitém momentě však již dále pomoci nemohlo a vyvolalo jen proving léku.

Hned následující článek Paula Herscu v témže čísle časopisu o kombinovaných lécích teorii překrývajících se obdélníků vyvrací. Na str. 10 autor uvádí, že pokud pacient potřebuje kombinovaný lék, nefunguje podání jedné jeho složky, byť má pacient 90% symptomů v poli této složky (uvádí příklad Nat-s).

Jak tedy posuzovat případ dysmenorey, léčené s dobrými výsledky Bryonií (podle pacientky došlo ke zlepšení o 80%), kde se nakonec jako similimum ukázal Cantharis? Po podání jediné dávky tohoto léku je již pacientka 3 roky zcela bez problémů. Jak to, že tak odlišný lék (Bry) tolik pomáhal? Jak to, že v případě Lac-c tak dobře pomáhalo Causticum, když oba léky mají tak rozdílnou dynamiku a esenci, jak MUDr. Pudil správně uvádí? V obou těchto příkladech musí být přece překrytí fiktivních ploch použitých léků zanedbatelné, esence je jiná, dynamika je jiná! MUDr. Pudil se ve svém článku s touto teorií úplně neztotožňuje ? přisuzuje spíše hlavní důraz hodnotě a důležitosti společných symptomů a upozorňuje na rizika pouhého statistického vnímání symptomů.

Pokusím se jít ještě poněkud více ke kořenu věci. Myslím, že nejde tolik
o jednotlivé symptomy, ani o jejich množství, ani z kolika jsou různých oblastí. Podstatné je to, co soubor společných symptomů, přesněji řečeno znaků, vyjadřuje o tom, jaký je stav bytí pacienta v daném okamžiku nemoci a zda vůbec společné symptomy vyjadřují nějaký specifický stav bytí. Vezměme si Bryonii s jejími známými rysy ? odporem k vyrušování a touhou po klidu, který jí pomáhá překonávat bolesti. V určitých momentech však existuje i jiný obraz Bryonie, ne tak častý, tudíž méně známý a zažitý. V okamžicích extrémně silných akutních bolestí již nevydrží pacient Bryonia ležet schoulený v klidu, ale vyskakuje z postele a pobíhá v šílených bolestech po místnosti, což jeho utrpení dále zvyšuje a pacient se stává delirantní (Kent, str.251). Není tento stav bytí pacienta v tomto okamžiku nemoci takřka totožný se stavem Cantharisu, u kterého jsou tyto stavy běžné, protože je to velice bolestivý a prudký lék, a který
v těchto stavech natolik trpí bolestí, že pobíhá a v deliriu křičí o pomoc? Podívejme se na společné nebo velmi příbuzné podrubriky Deliria obou léků.

Společné: Delirium divoké, zuřivé, maniakální, obchody mluví o, horečka při.

Canth: Delirium prudké, vzteklé, volá o pomoc.

Bry: Delirium zběsilé, neklidné, postel, utíká z.

Uvědomme si však, že to nejsou symptomy, <b>jde tu o snahu popsat rubrikami stav bytí v daném okamžiku ukrutných bolestí!</b> U Bryonie jde
o stav zřídkavý a zvláštní, u Cantharisu o stav mnohem běžnější. Tento stav je však oběma lékům v určitém okamžiku společný!

A co akutní stav Lac-c, děje-li se mu právě křivda ? nevnímá ji v daném okamžiku velmi podobně jako Causticum ? není to pocit obrovské nespravedlnosti vůči jeho osobě, kterou těžko snáší? Nemělo by být Lac-c v rubrice ?nespravedlnost nesnese?? I když s vědomím jiného postavení v rubrice, než má Caust. Dobrá znalost homeopatie je založena také na tom, že dokážeme vnímat rozdílnou pozici léků ve společných rubrikách.

Nejsou si tedy stavy bytí v těchto popsaných situacích tak blízké, že je potom možné, že se uvedené dvojice léků mohou navzájem zastoupit? Avšak pro pacienta Bryonie, který nikdy netrpěl silnými akutními bolestmi, bude zřejmě lék Cantharis naprosto cizí. Jeho organismus tento stav prostě nezná! Obdobné bude platit pro dvojici Lac-c a Caust. Nebude-li pacient zažívat stavy, společné oběma lékům, nebudou léky vzájemně nahraditelné. Dvojice ?podobných? léků nejsou tedy navzájem zastupitelné vždy u každého pacienta, ale jen u určitých pacientů v určitých případech. Takže u některého pacienta může zastoupit Bryonii jeden určitý lék, u jiného pacienta Bryonii může být blízký jiný lék nebo to mohou být i dva či více léků, u dalšího pacienta nedokáže Bryonii zastoupit žádný lék. Nevyjadřují-li společné symptomy nějaký specifický stav bytí v nemoci, není možné, aby se léky navzájem zastoupily. Budou-li jen izolovanými symptomy, dokáže druhý lék nanejvýš potlačit jednotlivé symptomy bez celkového léčebného efektu.

Má zkušenost je, že lék podobný podle výše uvedeného kritéria pomůže vždy (méně, více, téměř úplně). Nikdy však po něm neuvidíte výrazné homeopatické zhoršení a nastartování léčby ve smyslu reverze. Potvrzuje to popsaný případ Morphinum (i případy Lac-c a Canth), v němž similimum má narozdíl od Opia specifické stavy po potlačeném pásovém oparu. A to přesto, že celkově jsou si oba léky neuvěřitelně blízké.

Proč v popsaném případě zabral v jedné chvíli Nux? Nux-v je velmi rozhořčený pacient (v Murphyho Syntet. rpt. 3 st.). Stav bytí pacienta Morphinum (Opium) ve stavu rozhořčení je tudíž zřejmě velmi blízký stavu rozhořčeného Nuxu.

A co Morphinum, není jeho stav bytí ve většině společný s Opiem? Nemělo by být v rubrikách ?strach z extravagance?, ?rozhořčení z všeobecného nepohodlí?, ?rozpaky po onemocnění?, ?pláč snadný?? Vždyť to byly dominantní a pozorovatelné stavy pacienta, rubriky, na základě kterých jsem předepsal Opium, přičemž similimem se ukázalo Morphinum. Nemělo by být Morphinum v mnoha dalších rubrikách spolu s Opiem? Proč není v repertoriu Morphinum uvedeno pod lipomy (když je vyléčilo) a pásovým oparem, když jej Boericke ve své Materii Medice uvádí?

Víme to přece všichni ? naše pomůcky ? repertoria, materie mediky, počítačové programy ? všechny jsou nedokonalé a neúplné, mnohem nedokonalejší, než je naše kolektivní znalost homeopatie. Možná osoba(y), zodpovědná za přepis symptomů z provingů do repertoria, nepostřehla tyto rysy léků nebo při provinzích nebyly tyto rysy zřejmé nebo provingy vůbec nebyly.

Homeopatie se zdokonaluje, úroveň vědění stoupá jak v globále, tak
u každého z nás.

Je dobré o jednotlivých problémech diskutovat, předkládat různé pohledy a navrhovat nové výklady. Článek MUDr. Pudila mne přiměl k zamyšlení nad tím, co bylo jen nejasně uloženo v mém podvědomí. Minimálně alespoň pro sebe jsem si tento problém ujasnil. Praxe a čas naše názory vytřídí a posune společné vědění zase o kus dopředu na cestě za poznáním.

zdroj: časopis Homeopatie 25

zobrazit všechny články tohoto autora
logo.gif
titulní strana

publikační server
Homeopatie.
Ivories.CZ
přeji si zasílat
na můj e-mail:

autoři
měsíc
slunce
východ:06:40
západ:16:48
(50E 15N)
kontakt

vaclav.hrabak

volny.cz