přihlásit (s)registrovat konference
  v     v  
  Články  Aktuality  Seznamy  Knihovny 
9. června 2006
Peter Chappell

AIDS a lék PC1


o PC1 z www.vitalremedies.com


AIDS a lék PC1

Tento článek je překlad některých textů Petera Chappella, publikovaných na internetových stránkách www.vitalremedies.cz a týkajících se léčby AIDS.

Obsah:

-Peter Chappell
-Výsledky z Afriky září 2005
-PC1 na západě

Peter Chappell

se narodil během druhé světové války. V devadesátých letech dvacátého století s velkou energií rozšiřoval homeopatii v mnoha zemích a přednášel v mnoha homeopatických školách (Beirut -Lebanon, Cairo -Egypt, Honduras, Sarajevo - Bosnia, Novi Sad and Belgrade -Yugoslavia, Brno and Prague -Czech Republic, Bucharest -Romania , Sofia -Bulgaria, Bratislava -Slovakia, Budapest -Hungary, Malta, Alchopa, Nicaragua, Addis Ababa -Ethiopia, Zagreb and Split -Croatia, Malta etc.), pod jeho vedením začlo působit více než padesát učitelů homeopatie a přednášel tisícům studentů tří kontinentů.

Posledních pět let pracoval většinou v Africe s nemocnými AIDS a poslední roky i s jinými nemocemi, což dělá v rámci bezplatné dobrovolné aktivity.


Výsledky z Afriky září 2005

AIDS reference a definice

reference pro AIDS
http://www.globalchange.com/ttaa/ttaa%203.htm
http://www.stopaids.org/resources/std_info/definitions.html
http://www.w3.whosea.org/en/Section10/Section18/Section356/Section408_2201.htm
Ve vývojových zemích je AIDS u dětí a dospělých určován na základě prokázané infekce, podle WHO (World Health Organization - organizace světového zraví):
- stupeň I nakažený virem HIV je bez symptomů a není kategorizován jako nemocný AIDS
- stupeň II obsahuje menší projevy na sliznicích a opakující se záněty horních cest dýchacích
- stupeň III obsahuje nevysvětlitelný chronický průjem déle než měsíc, silné bakteriální infekce a plicní tuberkulóza
- stupeň IV obsahuje toxoplazmózu mozku, kandidu v jícnu, hrtanu, průdušek a plic a Kaposiho sarkom

Výuka používání PC1

Když byl PC1 uváděn pro použití v nemocnicích, byla výuka používání u AIDS velmi důležitá. Personál není nakloněn léčebnému procesu jednoduše proto, že není zapříčiněn chemickými léky. Bylo pozorováno, že na počátku 20 procent pacientů oznamuje negativní reakci, což se názývá léčebná krize (homeopatické zhoršení), po jejíž odeznění jim je mnohem lépe. Rovněž lékaři rádi předepisují léky při léčebné krizi, horečce, bolesti a pod., které by samy brzy odezněly, což může léčbu potlačit. Je to výsledek pružné odezvy imunitního systému, která může být snadno zaměněna s domněním, že se stav pacienta zhoršuje. Při konvenční léčbě není léčebná krize rozpoznána a lékařský personál reaguje nevhodně.

Klinická pozorování

Práce s PC1 (PC1AF a PC1AM) v Africe se pro mě stala výzvou uvést do chodu PC1. PC1 především funguje velice dobře a zdá se, že lépe než léky ARV. Je velmi efektivní při léčbě AIDS. Když jsem začal léčit HIV pozitivní/AIDS lidi s PC1, docházelo ke zlepšením během tří až čtyř dnů u pacientů ve stupni II až IVa WHO klasifikace. U lidí IVb je to různé. Vývoj pacienta závisí na hodně faktorech, jako výživa, emocionální stres (stigmatizace), někdejší emocionální trauma, vleklé infekce, atp.

Nedávný případ pacienta léčeného ibuprofenem proti bolesti, bactrinem na vleklé infekce, antiretrovirem na AIDS, TBC léky na TBC a po PC1 mu začlo být mnohem lépe, vizuálně i klinicky do dvou dnů. Jeho kašel se zlepšil, energie se zvýšila, slabost ustoupila, atd. Ošetřující lékař poznamenal, že není normální vidět takový výsledek.

Ideální situace léčby nemocných AIDS v Africe by měla být: základní znalost choroby (vzdělání), změna životního stylu (zamezení opětovné infekce), dostatek výživy, absence stigmatizace, absence strachu, absence bídy, absence emocionálního traumatu. Z lidí, které jsem léčil poslední měsíc, bylo takových jedno procento.

Obvyklá situace je, a myslím, že to dobře odráží rozdíl mezi Euroameričany a Afričany a lidmi třetího světa, že lidé mají ztěží dostatečnou znalost nemoci a myslí si, že je to něco mystického. Pozitivní HIV si obvykle nejdříve pomyslí: Kdo mi to udělal? Většina Afričanů chápe chorobu zcela odlišně než lidé ze západu a nezáleží na tom, jestli je to HIV, Syfilis nebo TBC. Afričané si obvykle myslí: Kdo mi způsobil chorobu? Euroameričané si myslí: Co mi způsobilo chorobu? To je kritický bod pochopení problému HIV/AIDS třetího světa. Tento způsob myšlení (Kdo mi způsobil chorobu?) je hlavním důvodem ztráty odpovědnosti nemocných lidí, zvláště když mají omezené vzdělání. Tlak být stigmatizován je enormní. Lidé cestují (i ti velmi chudí) často více než 100km do zdravotních středisek, kde je nikdo nezná a jejich hnací silou je strach. Strach ze stigmatizace a samozřejmě také strach ze smrti.

Poslední měsíce jsem byl hlavně doktorem/ošetřovatelem, který pracuje s PC1. Je to doktor, kdo se dotýká pacientova strachu a všech okolností kolem. Doktor/ošetřovatel má velký potenciál vytvořit silný vztah s pacientem.

Jedna z hlavních výhod PC1 je: PC1 nemá žádné vedlejší účinky. ARV má obvykle těžké vedlejší účinky (bolesti hlavy, delirium, bolest žaludku, průjem, narušená koncentrace, atd.), což výrazně snižuje kvalitu života. Zvláště v Evropě je pro většinu pacientů AIDS obtížné brát ARV delší dobu. Avšak já jsem nikdy nepozoroval vedlejší účinky u PC1. Ve stupních II až IVa jsem viděl rychlé zlepšení a následné vytvoření silného vztahu mezi pacientem a lékařem, což je první strana. Pacienti více poslouchají lékaře, co mu řekne. Úspěšná léčba s PC1 zcela závisí na možnostech terapeuta, neboť AIDS není choroba jako malárie, která přijde během několika hodin a pokud je dobře léčena s PC Malaria, odezní během dvou až tří hodin. AIDS trvá mnoho měsíců. A pokud všechny příznaky odezní, pacienti jsou stále HIV pozitivní a to je druhá strana. Když je někomu o 80% lépe, myslí si, že je vyléčen. Když přemýšlím nad dramatickým zlepšením, které jsem pozoroval poslední měsíce, umím si představit, že lidé se mohou stát HIV negativními po PC1. Většina pacientů se obvykle hodně zlepší do dvou až tří měsíců. Nyní, pokud má pacient špatné vědomosti, když ví sotva něco o nemoci i jiných věcech: Kdo mi způsobil nemoc? Důsledek je, že pacienti, jakmile je jim lépe, přestanou chodit k lékaři. Proč by to dělali? To je další stránka. K udržení pacienta je velmi důležité mít s ním velmi dobrý a silný vztah. Většina lidí, které jsem léčil, neměla představu o bakteriích či virech. Uvedu příklad: Ukázal jsem pacientovi obrázek anopheles mosquito ve velikosti A4 - pacient řekl: "Doktore, jsem velmi rád, že zde nemáme takhle velký hmyz".

Závěr je: Špatné vzdělání, a způsob víry (Kdo mi způsobil chorobu?) zamezují lidem užívat lék dlouhou dobu. Většina lidí jsou chudí a hned jak je jim lépe (myslí si, že jsou uzdravení), použijí peníze místo na cestu na kliniku na něco jiného. A zde je problém. Ihned, jak se jim udělá lépe, opět zahájí sexuální aktivitu a jsou v nebezpečí, že se znovu nakazí. Myslím, že jedna příčina proč pacienti zde užívají ARV dlouhou dobu je, že ARV zlepšuje kondici pacienta pomalu a s vedlejšími efekty, a tedy si pacienti stále uvědomují, že jsou nemocní. A vedlejší účinky přiživují strach ze smrti a stigmatizace.

PC léky mají potenciál nejen pomoci milionům lidí, ale také zlomit stigma a změnit způsob přemýšlení.


PC1 na západě

PC1 byl rozsáhle testován v Africe a Indii, ale ne na západě.

Lidé na západě mívají mnohem méně vitality než v Africe z nesčetně důvodů. Vitalita je velmi obtížně měřitelná, ale je velmi zřejmá léčitelům. Vitální lidé mají mnohem silnější odezvu na léky jakéhokoliv druhu a jejich uzdravování je mnohem rychlejší.

Lidé v Africe mají také méně komplikačních faktorů než zápaďané.

Komplikace lidí na západě obsahují:
- Dlouhodobé užívání drog - pouliční drogy mohou těžce poškozovat imunitu tak jako medicínské léky
- Dlouhodobé užívání ARV nebo antibiotik může zapříčinit vážné poškození zdraví a imunity
- Zápaďané, zvláště narkomané, trpí hlubokými psychickými traumaty, které nenacházíme v Africe - to je nutné léčit, abychom dosáhli vyléčení.
- Zápaďané potřebují blízkou supervizi celostního léčitele, neboť mohou propadnout panice, když se objeví léčebný efekt, který nerozpoznají a mohou metodami konvenčních lékařů těžce poškodit imunitu a zamezit uzdravení. Například vypalování bradavic, odstranění mandlí, léčba příznaků kapavky nebo syfilis pokud se navracejí jako součást léčebné krize.
- Parazity, ke kterým nejsou odolní.

PC1 není tak účiný pro dlouhodobé případy AIDS a je nejlepší ho použít hned po pozitivní diagnóze HIV, a to rozhodně dříve, než je zahájena léčba ARV. CD4 a virozita by měla být monitorována a při pozorování zlepšení pokračovat s užíváním léku PC1.

Je potřeba výzkumu pro užívání PC1 na západě. Dosud nebyly příležitosti ke studiím, ale bylo dosaženo velmi slibných nových výsledků v Africe při použití PC1 v kombinaci s alternativní terapií, což má výtečný výsledek. To by mělo být přenositelné i na bílé lidi.


Instrukce

Informace pro samopomoc pro PC1

Opatření léku a příprava

Lék je dodáván s obsahem asi 35 tablet v malé skleněné dóze. Vložíte 4-6 pilulek do 330 až 500ml (nejlépe) skleněné lahve nešumivé minerální vody (např. dobré vody) ne zcela plné, aby bylo možné s ní třepat. Je vhodné (ne nutné) přidat 15% silného lihu ke konzervaci. (tak aby roztok obsahoval 15% alkoholu, při použití slabšího - např. 60% je ho potřeba cca 25%)

Instrukce k užívání

- bouchněte lahví 5 krát o tvrdou dřevěnou podložku každý den pro aktivování a ihned potom si vezměte jednu čajovou lžičku léku.
- ponechte v ústech nejméně 5 sekund před polknutím
- předtím ani čtvrt hodiny potom nepijte ani nejezte.
- berte denně nejméně tři měsíce, a nebo do té doby, než dojde k výraznému zlepšení
- nikdy nevracejte žádnou vodu zpět do lahve
- skladujte lék uvnitř na chladném místě (nejlépe v lednici), mimo extrémní horko a přímé slunce
- užívání léku každý den ve stejnou dobu není nutné, ale praktické
- voda musí zůstat křišťálově čistá, jinak je kontaminovaná a roztok se musí připravit znovu

Opakování

Není možné dát přesný návod, ale uvádím zde nástin některých pravidel, které by mohlo být vhodné dodržovat.
Užívejte denně, tři měsíce. Pokud jste chodili, když jste začali brát lék, pak je to dost.
Nebo pokud jste potřebovali dva týdny k zotavení, pak také užívejte 3 měsíce.
Pokud jste k zotavení potřebovali 4 týdny, berte 6 měsíců. Pokud jste nemohli chodit, když jste začínali s lékem, berte 6 měsíců.
Pokud je stav lepší, ale s velkým úsilím a nejste zcela zdráv, berte PC1 permanentně.
Opakujte znovu nebo užívejte stále, pokud cítíte, že lék potřebujete.


Peter Chappell

zdroj: Copyright © 2006 VitalRemedies.com
Všechna práva vyhrazena
překlad Václav Hrabák © 2006


zobrazit všechny články tohoto autora
logo.gif
titulní strana

publikační server
Homeopatie.
Ivories.CZ
přeji si zasílat
na můj e-mail:

autoři
měsíc
slunce
východ:07:51
západ:16:31
(50E 15N)
kontakt

vaclav.hrabak

volny.cz