přihlásit (s)registrovat konference
  v     v  
  Články  Aktuality  Seznamy  Knihovny 
5. prosince 2018
Václav Hrabák Ing.

web prohomeopatii.cz


Milí homeopaté, léčitelé a všichni lidé, jimž leží na srdci osud léčitelství v českých zemích,


Ministerstvo zdravotnictví (MZ) v současné době připravuje zákon o léčitelských službách, pod který by měla spadat i homeopatie (*MZ nyní zastává názor, že homeopatie je zdravotní službou, k této otázce článek viz výše). Dříve si MZ svévolně vykládalo stávající zákony tak, že homeopatii smí provozovat pouze lékaři. Připravovaný zákon tuto situaci ošetřuje tím způsobem, že zaregistrovaní léčitelé budou moci provozovat své služby legálně. Pokud by však zákon zůstal v navrhované podobě, zavedl by pro léčitele mnoho zbytečných a omezujících opatření, která by jim znesnadňovala činnost, což by v důsledku vedlo k omezení dostupnosti jejich služeb. Některé části navrhovaného zákona jsou dokonce v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů. Z navrhovaného textu je patrné, že nebyl připravován se zástupci těch, kterých se zejména týká, tedy léčitelů.
V rámci vnitřního fakultativního připomínkového řízení jsme na MZ zaslali naše připomínky. Je možné, že MZ tyto připomínky vyslyší a zákon upraví ještě před tím, než ho předloží sněmovně ke schválení. Nicméně pokud by se k našim připomínkám připojily další subjekty nebo i jednotlivci, mohlo by to napomoci tomu, že připomínky budou skutečně vyslyšeny a text zákona upraven.
Pokud by zákon putoval do sněmovny ve stávající podobě, bylo by následně nutné napřít všechny síly k tomu, aby zákon v navržené podobě schválen nebyl a vrátil se na MZ k revizi. Osobně věřím, že to nebude nutné, nicméně bude dobré se připravit i na tuto možnost. Pro naší zemi je velmi důležité, aby léčitelské obory mohly být i nadále provozovány zcela svobodně a bez nesmyslné administrativy, šikany ze strany úředníků a nadbytečné finanční zátěže.
Pro účely vzájemné komunikace jsme vytvořili facebookový profil www.facebook.com/prohomeopatii, na němž budeme ihned zveřejňovat jakékoliv nové informace. Chcete-li podpořit naše připomínky, napište nám své jméno a adresu a společně zašleme na MZ seznam lidí či subjektů, kteří se k připomínkám připojují. Samozřejmě můžete sami napsat přímo na MZ.
Zmiňované dokumenty naleznete v příloze nebo na webu www.prohomeopatii.cz (v sekci Ke stažení).
Věřím, že pokud sněmovna dostane ke schválení zákon pro léčitele v nepřijatelném znění, tak že nejen léčitelé, ale i jejich klienti a podporovatelé spojí své síly a schválení špatného zákona nedopustí.

28. října. 2018

Václav Hrabák, homeopat
Aleš Sušický, homeopatzobrazit všechny články tohoto autora
logo.gif
titulní strana

publikační server
Homeopatie.
Ivories.CZ
přeji si zasílat
na můj e-mail:

autoři
měsíc
slunce
východ:07:51
západ:16:31
(50E 15N)
kontakt

vaclav.hrabak

volny.cz