přihlásit (s)registrovat konference
  v     v  
  Články  Aktuality  Seznamy  Knihovny 
11. května 2014
Václav Hrabák Ing.

Universum Homeopathicum


Dvouletá postgraduální homeopatická škola


Dvouletá postgraduální homeopatická škola
otvírá v Praze nový první ročník
ve školním roce 2014/2015

- dvouleté postgraduální homeopatické vzdělání
- 2 soboty v měsíci, 2 specializované víkendy + letní škola
- komplexní vnímání obrazů homeopatických léků
- moderní porozumění homeopatie
- psychologie homeopatie
- rozvíjení terapeutických schopností a vnímání
- práce s živými případy

Homeopatie je velmi komplexní a rozsáhlé léčebné umění. Je to náročný obor, který však přináší úžasné výsledky. Pokud chce někdo dělat skutečnou homeopatii, musí se do ní zamilovat. Studium homeopatie je cesta trnitá a bez skutečné lásky by bylo je málo homeopatů.

V celostní homeopatii nefunguje jednoduchý princip příčina - následek, způsob, jakým člověk běžně uvažuje. Čím hlouběji se ponořujeme do studia homeopatie, tím musíme přicházek k mnohem komplexnějšímu vnímání. To je skutečný význam slova celostní - musíme vnímat celek, nikoliv části.

Studium homeopatie zahrnuje mnoho vědních směrů, od klasické medicíny, chemie, biologie až po hlubinou psychologii a nekonvenční léčebné systémy. Přestože konvenční lékařská medcína disponuje neuvěřitelnými technickými možnostmi, homeopatie je schopna často lépe nalézt příčinu a popsat způsob patologie člověka. Umí i lépe popsat a účině léčit epidemické choroby a i jim předcházet.

Kvůli této komplexnosti není možné, aby se z člověka stal schopný homeopat během jednoho roku nebo dokonce několika měsíců. Student homeopatie se musí naučit vnímat mnohem širším způsobem než pro něj bylo běžné. Musí si osvojit mnoho znalostí, ale ještě důležitější je naučit se s nimi pracovat. Současně je homeopatie náročná i pro homeopata-terapeuta, protože se některé věci mohou dotýkat jeho citlivých míst a proto je důležité, aby homeopat pracoval i sám na sobě.

Čerství absolventi homeopatických škol se většinou setkávají s tím, že praxe je odlišná od toho co se teoreticky naučili. Tato škola má sloužit k tomu, aby se ze studentů a absolventů stali skutečně schopní a úspěšní homeopaté.


Co přináší tato škola?

Tato škola navazuje na postgraduální studium Homeopatického institutu, které probíhá od roku 2012. Protože však chceme rozšířit obsah a chceme, aby se do této školy zapojily další homeopaté, vzniká nová škola s názvem "Universum Homeopathicum".

Tato škola staví na klasických základech homeopatie. Tyto základy jsou nutné a pokud se chceme homeopatii skutečně věnovat, nejde tyto základy přeskočit. Přestože zakladatel moderní homeopatie Samuel Hahnemann popsal nejdůležitější věci před dvěstě lety v době, kdy neexistovala psychologie, pasterizace, antibiotika, nabyla ještě napsána kniha "O původu druhů", jeho vhledy a pochopení současnost v mnohém předbíhají. Některé moderní směry homeopatie se od těchto základů oddělili a učí zjednodušené systémy, které však fungují velmi omezeně. V Česku jsou například dvě školy, které se obě formálně hlásí ke klasické homeopatii, jedna z nich se dokonce opírá o organizaci, v jejímž názvu je slovo "komora", v druhé je přímo v názvu "klasická" a přesto obě tyto školy se ubírají mimo směr klasické homeopatie a mají s ní málo společného.

V homeopatii je však důležitý vývoj, nestačí nám informace staré desítky let, mezitím došlo k posunu v psychologii, ve společnosti a v neposlední řadě v alopatické léčbě. Fyzické příznaky se kterými chodili pacienti k homeopatovi před 100 lety již uvidíme zřídka. Dále se mění i obrazy současných nemocí, například tuberkulózu a syfilis vidíme většinou pouze ve zděděné a potlačené formě. Naopak výskyt rakoviny je jiný než před sto lety.

Ve většině homeopatických škol se učí užitečné základy, ale jsou to často informace, které je možné si přečíst v knihách a neodráží vývoj světové homeopatie posledních desítek let. Často jsou vyučovány stereotypní popisy léků, podle kterých je velmi obtížné předepsat v praxi. Učí se mechanická repertorizace, která však bez skutečného porozumění případu nepřináší úspěšné výsledky. Proto je mnohem důležitější pochopit hlubší psychologické obrazy homeopatických léků.

Světová klasická homeopatie se ubírá k hlubšímu a komplexnějšímu chápání léků. Homeopatický lék lze obtížně popsat pouze jedním bludem, jednou esencí. Obraz homeopatického léku je celý duševní příběh a tento příběh musí dávat dohromady jeden smysluplný celek. Můžeme vyjmenovat jen několik homeopatů z mnoha, kteří se ubírají směrem ke komplexnímu popisování homeopatických léků, Misha Norland, Paul Herscu, Will Taylor, Luc de Sheperd, Jeremy Sherr, Louis Klein, Kim Elia. Ale patří k nim nepřeberné množství dalších.

Je samozřejmě důležité čerpat od celé škály homeopatů, kteří přestože používají užší a uzavřenější pohledy, mají často zajímavé a užitečné vhledy. Zmínit můžeme například jména jako Massimo Mangialavori, George Vithoulkas, Jan Scholten, Rajan Sankaran. Homeopatie je velmi široký a rozsáhlý obor a je důležité být otevřen různým pohledům. Ale právě pro to, že informací je mnoho a některé se zdají být až protichůdné, je důležité stát na pevném základu a umět si z mnoha informací vytvořit jasný obraz.

Učitelé

Ve vyučování homeopatie je jedna z nejdůležitějších věcí zkušenost. V Česku je běžná praxe, že homeopatii vyučují homeopaté hned po absolvování nějaké školy. V Universum Homeopathicum budou vyučovat homeopaté s více než desetiletými zkušenostmi s homeopatickou léčbou a současně se zkušenostmi v práci se studenty.

Pravidelné soboty (jednou za 14 dní) bude vyučovat homeopat Václav Hrabák, na tématických víkendech bude přednášet brněnská homeopatka a učitelka Iva Valentová (více na záložce "O lektorech")

Přednášet na první letní škole v roce 2015 bude americký homeopat a učitel Will Taylor.


Na studenty se těší Iva Valentová a Václav Hrabák


více na www.homeounivers.cz


web

zdroj: Universum Homeopathicum www.homeounivers.cz

zobrazit všechny články tohoto autora
logo.gif
titulní strana

publikační server
Homeopatie.
Ivories.CZ
přeji si zasílat
na můj e-mail:

autoři
měsíc
slunce
východ:07:51
západ:16:31
(50E 15N)
kontakt

vaclav.hrabak

volny.cz