přihlásit (s)registrovat konference
  v     v  
  Články  Aktuality  Seznamy  Knihovny 
5. srpna 2013
Jana Stumpova Konicarova B.Com, P.G. Hom

Případ Oligospermie (snížené množství spermiíí v ejakulátu)


Dr. Subrata Banerjea, Authentic Cures with Medical Reports Before & After ukázka miasmatického řešení případu


Případ pana S. B., 31 let, ženatý

Současné obtíže:

• Pacient je dva roky a devět měsíců ženatý z toho 18-20 měsíců se snaží o dítě, ale zatím k početí nedošlo. Dělá si starosti, že na vině je buď on, nebo jeho žena.
• Seminální tekutina: nehojná.
• Slabost++ a bodavé bolesti.
• Čpavě zapáchající+++ moč.
• Pálení konečníku s občasným krvácením.
• Pálení žáhy a říhání.
• Hlava: horkost temena, pálení.
• Oči: vodovitý výtok z očí.
• Uši: otalgie – obě uši jsou občas zalepeny výtokem.
• Nos: nezjištěno nic neobvyklého.
• Ústa: nezjištěno nic neobvyklého.
• Zuby: bolest zubů.
• Jazyk: nezjištěno nic neobvyklého.
• Hrdlo: občasná bolest v krku při nachlazení.
• Plíce: občasná tíha na hrudi kvůli překyselení a nadýmání.
• Srdce: nezjištěno nic neobvyklého.
• Hrudník: nezjištěno nic neobvyklého.
• Břicho: kyselost je horší, když má prázdný žaludek – kyselé říhání. Pálení žáhy; při odchodu plynů.
• Žaludek: anorexie.
• Pocení: vydatné pocení celého těla. Ofenzivní zápach.
• Moč: ofenzivní a čpavě zapáchající moč; pocit pálení po močení. V moči není žádný sediment.
• Stolice: nepravidelná a mastná stolice; nepříjemný zápach; pocit pálení po vyprázdnění.
• Horní končetiny: bolest končetin je zlepšena tlakem a masáží.
• Dlaně: nezjištěno nic neobvyklého.
• Klouby: bolest kloubů je zhoršena za úplňku a při novu.
• Dolní končetiny: nezjištěno nic neobvyklého.
• Pohlavní orgány: sexuální touha – nepřítomna; varlata: malá; penis: ochablý.
• Konečník: pocit pálení v konečníku po stolici; občasné krvácení konečníku po tvrdé stolici.
• Vzteklý, tvrdohlavý +++.
• Upovídaný.
• Duševně nepřítomný.
• Pocit beznaděje. Nedoufá v uzdravení.
• Slabý; postupná ztráta paměti.
• Rozčílí se, když je pokárán.
• Soucitný.
• Strach z bouřek.
• Žal, zejména kvůli tomu, že nemá dítě.
• Zimomřivý pacient. Snadno se nachladí.
• Chutě: sladké++, kyselé+, slané+, sůl+++, hořké: ne, mléko+, brambory+, zelenina a špenát+, cibule: ne, ovoce+, ryby+, maso: kuřecí+, vejce (vařená/smažená)++, ostrá a tučná jídla+, teplé jídlo: ne, studená jídla++, teplé nápoje: ne, studené nápoje+, zmrzlina+.
• Žíznivý.
• Spánek přerušovaný.
• Sny o sexu a každodenní práci.
• Masturbace.
• V dětství tyfus, léčen alopaticky; malárie, léčena alopaticky. Spalničky. V dětství byl očkován, podrobnosti nezná.
• Otec – TBC, cukrovka, gastritida.
• Léčba pacienta byla zahájena na konci září 1990.

Vyšetření, která byla provedena před a po zahájení léčby u Dr. Banerjeaho:

20. 7. 1989: Spermie: pohyblivost: 20%; počet: 40 milionů; buňky hnisu: 1 – 2 HPF.
10. 9. 1990: Spermie: pohyblivost: 10%; počet: 25 milionů; buňky hnisu: 3 – 4 HPF.
21. 2. 1992: Spermie: aktivně pohyblivé: 40 - 45%, jejich životaschopnost po 4 hod.: 30 – 35%; počet: 170 milionů.

Analýza případu, miasmatická diagnóza a konečné předepsání

Toto je velmi zajímavý případ oligospermie. U tohoto typu onemocnění je homeopatická léčba spíše neúspěšná nežli úspěšná, stejně tak jako u azoospermie (absence spermií v ejakulátu). Z miasmatického pohledu se vždy snažím otevřít případ vyčištěním hluboce usazeného syfilitického miasma, což je destruktivní miasma ničící spermie.

Miasmatická analýza

• Naprostá azoospermie je syfilitická, stejně tak jako oligospermie (snížené množství spermií v ejakulátu). Je zde syfilitická převaha, ale v pozadí je také přítomna i psora (nedostatek a sporost naznačují psoru). Tudíž mým zájmem bylo najít antisyfilitický lék, který by současně pokrýval i totalitu symptomů.
• Nedostatek spermií v ejakulátu: psora.
• Seminální tekutina je nehojná: psora.
• Slabost: je většinou psorická, ale může být i psoricko-tuberkulinní.
• Krvácení z konečníku: tuberkulinní.
• Mastná stolice: sykóza.
• Pálení žáhy: psora.
• Kyselé říhání: psora
• Ofenzivní pocení, stolice, moči: syfilis.
• Vydatné pocení: sykóza.
• Bolest končetin je zlepšena tlakem a masáží: sykóza.
• Bolest kloubů: sykóza.
• Nedostatečná sexuální touha: psora.
• Scvrkávání varlat: psora.
• Tvrdohlavost: tuberkulinní.
• Narušená paměť: syfilis.
• Duševní nepřítomnost: sykóza.
• Upovídanost: sykóza.
• Strach z bouřek: psora.
• Snadno se nachladí: tuberkulinní.
• Touží po soli: sykoticko-tuberkulinní.
• Sny o sexu: sykóza.

Je to vícemiasmatický případ s psoricko-sykoticko-syfilitickou převahou.

Konečné předepsání provedeno na základě následujících informací:

• Seminální tekutina: nehojná. Oligospermie.
• Bodavé bolesti.
• Slabost+++.
• Čpavě zapáchající+++ moč.
• Pálení konečníku s občasným krvácením (hemoragická diatéza).
• Pálení žáhy a říhání.
• Hlava: horkost temena, pálení.
• Pocení: vydatné pocení celého těla. Ofenzivní zápach.
• Moč: ofenzivní a čpavě zapáchající moč; pocit pálení po močení. Boericke napsal o Nitric acidu: “Nehojná, tmavá, ofenzivní. Pálení a štípání.“
• Stolice: nepravidelná a mastná stolice; nepříjemný zápach; pocit pálení po vyprázdnění.
• Pohlavní orgány: sexuální touha – nepřítomna; varlata: malá; penis: ochablý.
• Konečník: pocit pálení v konečníku po stolici; občasné krvácení konečníku po tvrdé stolici.
• Vzteklý, tvrdohlavý +++.
• Upovídaný.
• Duševně nepřítomný.
• Pocit beznaděje. Nedoufá v uzdravení – Nitric acid je znám pro svou úzkostlivost o zdraví a starostlivost. Boericke to nazývá „beznadějným zoufalstvím“.
• Slabý; postupná ztráta paměti.
• Rozčílí se, když je pokárán.
• Strach z bouřek.
• Žal, zejména kvůli tomu, že nemá dítě.
• Zimomřivý pacient. Snadno se nachladí.
• Chutě: sůl+++, vejce (vařená/smažená)++, ostrá a tučná jídla+ (Nitric acid touží po soli a tučném – Boericke)
• Spánek přerušovaný.
• Sny o sexu a každodenní práci.
• Masturbace.
• V dětství tyfus, léčen alopaticky; malárie, léčena alopaticky. Spalničky. V dětství byl očkován, podrobnosti nezná.
• Otec – TBC, cukrovka, gastritida.

Miasmatický souhrn Nitric acidu je psora ++, sykóza +++ (silná), syfilis+++ (silný) a tuberkulinní miasma +++, což pokrývá miasmatickou povahu tohoto případu.

Osobnost a vzhled

Nitric acid je vhodný zejména u štíhlých, vyčerpaných a slabých jedinců s rigidní konstitucí. Mívají tmavší pleť, tmavé vlasy a oči; nehezký vzhled. Osoby se zlomenou, vyhublou a kachektickou konstitucí; jsou anemičtí a vychrtlí.
Většinou bývají nervózní a podráždění: nadměrná tělesná dráždivost. Velmi nervózní, rozrušený, nevrlý jedinec, který se snadno rozčílý z maličkostí. Nenávistný, pomstychtivý, neústupný, nepohnut omluvami, jelikož je hrubý a nesoucitný. Velmi úzkostlivý kvůli své nemoci a neustále hovoří o jeho předchozích obtížích.
Vzhledem k povaze případu a jeho močopohlavním obtížím jsem vybral potenci 200ch, která je v těchto případech nejvhodnější.
Nitric acid pokrývá tento případ i miasmaticky.

Konečné předepsání

NITRIC ACID 200ch: 1 kulička rozpuštěna v čisté vodě a upíjena po dobu 7 dní. Poté 7 dní pauza následována další dávkou a protřepána a upíjena po 7 dní.

Reakce po léku

Začal jsem s Nitric acidem 200ch. Čekal jsem 4 měsíce a v průběhu této doby se mírně zlepšila slabost a zápach moči. Opakoval jsem dávku 200ch ještě jednou, ale při druhé dávce 200ch nedošlo k žádné uspokojivé změně. V této chvíli jsem byl zmatený a domníval jsem se, že u tohoto pacienta je poškození spermií patologické, a tudíž jsem se rozhodl pro nižší potenci Nitric acidu a snížil jsem potenci na 30ch. Čekal jsem dva měsíce, ale po tuto dobu nedošlo nejen k žádné změně, ale dokonce k zastavení vývoje – žádné změně symptomů. Nové vyšetření spermií bylo také špatné. Z tohoto důvodu jsem musel případ přehodnotit a zvažoval jsem původní výběr léku. Jelikož po 200ch došlo k nějakému zlepšení, tak jsem se rozhodl, že similimum musí být v tomto případě podáno ve vyšší potenci a předepsal jsem Nitric acid 1M. Po podání 1M došlo ke zlepšení pocitu horkosti a pálení temena a vodového výtoku z očí a uší. Bolest zubů a v krku se také zlepšila, stejně tak jako překyselení, pálení žáhy a nadýmání. Zlepšila se i jeho chuť k jídlu (což jsem považoval za vynikající znamení). Zapáchající pot a stolice se také zlepšila.
Čekal jsem další 2 měsíce a poté, kdy se vývoj zastavil, jsem opět opakoval 1M. Požádal jsem pacienta, aby si nechal udělat vyšetření spermií. Výsledky byly tentokrát mnohem lepší – 54 mil., ale stále ne uspokojivé. Měl jsem pocit, že se případ již nikam nevyvíjí. Z tohoto důvodu jsem mu podal Nitric acid 10M a po této dávce se významně zlepšily jeho sexuální a mentální symptomy. Došlo ke zlepšení ochablosti penisu a jeho sexuální touhy (zlepšení libida). Vztek, tvrdohlavost, duševní nepřítomnost, beznadějné zoufalství a úzkost o jeho zdraví se zlepšily téměř o 80-85%. Po 6 týdnech, kdy se jeho stav zastavil, jsem opakoval 10M. Po této dávce se zlepšilo zbylých 10-15% a pacient se cítil mnohem pozitivněji a usmíval se. Opět jsem ho požádal o provedení nových testů a tentokrát byl výsledek testu dobrý – počet spermií byl již normální.
Po 6 měsících mě přišel pacient informovat o tom, že je jeho žena těhotná!
Ať žije Hahnemann a jeho nádherná homeopatie.


Allen College Praha (www.acphomeopatie.cz)


zdroj: Tento případ je z knihy Dr. Subraty K. Banerjeaho „Authentic Cures With Medical Reports Before & After Treatment” (Skutečné vyléčené případy s lékařskými zprávami před & po léčbě) a je publikován s jeho souhlasem.

zobrazit všechny články tohoto autora
logo.gif
titulní strana

publikační server
Homeopatie.
Ivories.CZ
přeji si zasílat
na můj e-mail:

autoři
měsíc
slunce
východ:06:38
západ:16:50
(50E 15N)
kontakt

vaclav.hrabak

volny.cz