přihlásit (s)registrovat konference
  v     v  
  Články  Aktuality  Seznamy  Knihovny 
27. srpna 2012
Petr Zachariáš

Případ palpitací - Erik Van Woensel
Tento případ je publikován se souhlasem autora a je jedním z případů publikovaných v nové knize Erika Van Woensela - "Homeopathy - Evidence based medicine volume I."

Palpitace – Anamnéza

60letý muž začal před nedávnem trpět srdečními palpitacemi a extrasystolami [3]. Jeho velké pracovní vytížení v něm vzbuzuje pocit uspěchanosti, kterého se nedokáže zbavit [3].
Pociťuje napětí a překyselení v žaludku [2]. Na překyselení již několik let užívá léky. Často mívá v žaludku pocit plnosti [2/3] a kručení [2]. Palpitace se mnohdy objeví právě, když cítí tuto plnost nebo napětí v žaludku [2]. Pocity hladu a žízně jsou v normě. Nemá žádné zvláštní jídelní preference nebo averze.

Stěžuje si také na bolest dlouhých svalů podél páteře, která sahá až k vrcholku hlavy [2]. Má ztuhlý krk [2/3], který bolí, když otáčí hlavou [2]. Občas mu v krku křupne [1].
Mívá stavy podobné závrati, doprovázené pocitem, že padá na levou stranu [2] - například když vstane ze sedu. Díky tomu má pocit nejistoty a strach, že by mohl mít rakovinu.
Několik let má bolestivé strupy (krusty) ve vlasech [1]. Sám si je léčí mastí z měsíčku.
Spí dobře.

Celý dosavadní život byl zdravý. Málokdy mívá akutní nemoci. Před lety byl léčen v nemocnici s křečovou žílou. Na pravé noze má ganglion .

Cítí se trochu depresivně, což pramení z okolností v jeho rodině. Jeho žena je nemocná. Pracovní zatížení u něho nezpůsobuje podrážděnost, ale nedokáže se zbavit fyzického napětí [3]. Je to realistický, bodrý a praktický muž. Má svou vlastní firmu. Při výkonu své práce musí dlouhé hodiny stát v předklonu u ponku. Sám si zkoušel vzít lék Nux Vomica – bez efektu.
Jeho otec zemřel na srdeční infarkt ve věku 79 let. Matka zemřela v 54 letech na rakovinu žláz.


Analýza případu


Hloubka patologie

U tohoto případu vidíme fyzické symptomy, způsobené mentální a emocionální zátěží a fyzickým přepracováním. Symptomy jsou rozptýleny do mnoha oblastí fyzické roviny, jako je oběhový systém, trávicí trakt, svalový aparát a smysly. Mezi chronickými symptomy také najdeme kožní potíže. Bylo by lépe, kdyby se pod vlivem stresu, který pacient prožívá, zhoršily právě tyto kožní potíže. Jak je ale vidět, jeho organismus se nedokáže s nerovnováhou tímto způsobem vypořádat.
Vidíme zde také emoční symptomy, jako úzkost o zdraví a mírné deprese. Těžiště potíží je však na fyzické rovině.


Osobní zdravotní anamnéza:

Pacient byl až doposud zdravý a trpěl pouze křečovými žílami. Alopatické léky užívá pouze na překyselení žaludku.


Rodinná zdravotní anamnéza:

V rodinné historii vidíme dvě různé tendence, jež měly vliv na pacientův obranný mechanismus. Otec žil poměrně dlouho a před smrtí netrpěl žádnou dlouhodobou chorobou, avšak matka zemřela poměrně mladá na rakovinu. Můžeme usuzovat, že matčina dědičná predispozice oslabila organismus tohoto pacienta takovým způsobem, že v reakci na stres nebyl schopen zhoršit kožní potíže, ale namísto toho vytvořil patologii v několika různých oblastech fyzické roviny. Od otce však pacient zdědil zdravější dispozice, což podporuje organismus do té míry, že je schopen udržet potíže především na fyzické rovině. To, že patologie zacílila do srdce, může být způsobeno predispozicí od otce, ovšem potíže v této oblasti jsou zatím nezávažné (arytmie) a nejsou ohrožující, jako například angina pectoris.

Závěr:

To, že je obranný mechanismus schopen odklánět nerovnováhu způsobenou zátěží na fyzickou rovinu, je pozitivním ukazatelem. Výhodou také je, že existuje jasná vnější příčina. Potíže, které pocházejí z vnějších příčin, jsou snadněji léčitelné než ty, které pramení z vrozených predispozic, alespoň pokud vnější příčina nepřetrvává a nepůsobí jako nemoc udržující faktor.
Fakt, že je pacient zřídkakdy akutně nemocný, může poukazovat na dobré zdraví, nebo na slabý obranný mechanismus. Lidé, kteří patří do nejvyšších úrovní zdraví, nejsou příliš náchylní k akutním nemocem (úroveň 1-2), ovšem stejná situace je také u těch, kteří mají oslabený obranný mechanismus (úroveň 7-12). Obě skupiny zřídkakdy trpí akutními nemocemi. Rozdíl je v tom, že na vyšších úrovních zdraví bývá přítomna vysoká horečka a na nižších (7-12) nikoliv. U tohoto případu nám tato informace chybí.

Výběr symptomů:

Abychom dokázali rozhodnout, které symptomy jsou zvláštní a neobvyklé, musíme pozorně zkoumat jejich příčinu. Palpitace a žaludeční potíže nejsou příliš neobvyklou reakcí na stres. Takové reakce má mnoho lidí. Příčinou pacientových namožených zad a šíje je pravděpodobně celodenní předklon při práci. To také vysvětluje bolest, šířící se z dlouhých páteřních svalů na vrcholek hlavy a ztuhnutí šíje. Závratě bývají také často přítomny u potíží šíje. Mezi všemi symptomy, které lze u takových stavů očekávat, hledáme takové, které nedokážeme vysvětlit.

Zvláštní symptomy:

• Padání na levou stranu při závrati.
• Strach z rakoviny.
• Kručení v žaludku a pocit plnosti, který zhoršuje palpitace.

Intenzivní symptomy:

• Palpitace a extra systoly ze stresu.
• Potíže ze stresu (přepracování v zaměstnání a obavy o svou ženu).
• Fyzické napětí a pocit spěchu.


Bolestivé strupy na hlavě a překyselení žaludku jsou chronické symptomy, které má pacient již delší dobu a nyní nejsou zhoršené. V současné době nevíme, zda nejnovější symptomy tvoří samostatnou vrstvu, jež byla způsobena stresem, který pacient zažívá. Pokud taková vrstva existuje, pak bychom měli starší symptomy odsunout na druhé místo a použít je pouze pro diferenciaci. Ganglion na pravé noze a křečové žíly nyní nebudeme brát v úvahu. Oba symptomy již také existují delší dobu a v současné době nejsou zhoršené. Možná se nám budou hodit při diferenciální diagnostice.

Repertorizace a výběr léku:

„Stres“ najdeme v rubrikách „emotional excitement“ (emocionální rozrušení). Abych nevynechal léky, které mají vztah k žaludku a palpitacím, zkombinoval jsem několik rubrik. Všeobecné následky stresu jako vnitřní napětí a pocit spěchu jsou také zkombinovány do jedné rubriky.
Protože rubrika Chest – paliptation of heart – extra systole (Hrudník – palpitace srdeční – extrasystoly) je nekompletní, použil jsem také jiné rubriky, které odpovídají těmto potížím. Při repertorizaci musíme vždy dávat pozor na to, abychom nepoužívali pouze klinické rubriky, protože ty jsou často neúplné. Když například srovnáte rubriku Generals – malaria (Generálie – malárie) s rubrikou Fever – intermittent (Horečka - intermitentní), pochopíte, co mám na mysli.

Repertorizace v programu Archibel Radar, Repertorium Synthesis s filtrem „Vithoulkas view 2006“

ZÁVRAŤ – PADAT, tendence – doleva
VERTIGO - FALL, tendency to - left, to

MYSL – STRACH – rakovina; z
MIND - FEAR - cancer; of

MYSL – POTÍŽE Z – vzrušení – emocionálního
MIND - AILMENTS FROM - excitement - emotional

ŽALUDEK - KRUČENÍ
STOMACH – RUMBLING

ŽALUDEK – PLNOST, pocit plnosti
STOMACH - FULLNESS, sensation of

HRUDNÍK – PALPITACE srdeční - nepravidelné
CHEST - PALPITATION of heart – irregular

HRUDNÍK – PALPITACE srdeční – extrasystoly
CHEST - PALPITATION of heart - extra systole

HRUDNÍK – PALPITACE srdeční – plynatost - z
CHEST - PALPITATION of heart - flatulence – from

HRUDNÍK – PALPITACE srdeční – plynatost - s
CHEST - PALPITATION of heart - flatulence – with

HRUDNÍK – PALPITACE srdeční – doprovázené – Žaludek – rozepětí
CHEST - PALPITATION of heart - accompanied by - Stomach – distension

ŽALUDEK – ŽALUDEČNÍ POTÍŽE – doprovázené – palpitacemi
STOMACH - COMPLAINTS of the stomach - accompanied by - palpitations

GENERÁLIE – NAPĚTÍ - vnitřní
GENERALS - TENSION – Internally

MYSL – NEKLID - vnitřní
MIND - RESTLESSNESS – internal

Výsledek repertorizace:

nat-m. lyc. nux-v. phos. ars. zinc. sep. sulph. calc. puls.

21 17 17 17 16 16 15 15 14 14

1 3 - 1 - - 2 - 2 2 -
2 1 1 - 1 3 - 1 1 1 -
3 2 1 2 2 1 2 2 - 2 3
4 - - - 1 - 1 1 - - -
5 2 3 2 3 1 1 1 3 2 2
6 3 2 1 1 3 2 - 1 - -
7 - - - - - - - - - -
8 1 1 - - - - - - - -
9 - - 2 - - - - - - -
10 - - - - - - - - - -
11 2 1 1 - - - 1 - - 2
12 1 3 3 3 2 2 3 3 2 3
13 1 1 - 1 3 - 1 1 - -Diferenciální diagnostika léků:

Natum muriaticum je důležitým lékem na potíže z emočního stresu a je to také jeho klíčový symptom. To platí obzvláště, když se potíže vtahují k lidem, ke kterým je osoba emocionálně připoutána. Emocionální stres však v tomto případu není jedinou vyvolávající příčinou. Lidé, kteří potřebují tento lék, bývají také silně hypochondričtí a mívají úzkost o zdraví.

Lycopodium clavatum má zažívací potíže jako klíčový symptom. I u tohoto léku nacházíme hypochondrii, jež vede k úzkosti o zdraví. Psychickou esenci léku nemůžeme potvrdit.

Nux vomica je jedním z hlavních léků na přepracování. Žaludeční potíže a zvýšené napětí, které může vést dokonce až ke křečím a spasmům, jsou klíčovými symptomy tohoto léku. Fakt, že pacient jasně udává, že není podrážděný, tento lék kontraindikuje. Podrážděnost je jedním z prvních symptomů, které se objevují u potíží Nux vomica. To je pravděpodobně jeden z důvodů, proč u tohoto pacienta neměl efekt.

Phosphorus má palpitace a úzkost o zdraví jako klíčové symptomy. Esenci nemůžeme potvrdit.
Arsenicum album má úzkost o zdraví jako klíčový symptom. Tento symptom patří také k psychické esenci tohoto léku.

Zincum metallicum ovlivňuje nervovou soustavu. Neklid je jeho klíčovým symptomem. Vnitřní napětí a pocit uspěchanosti, jehož se nelze zbavit, patří k esenci tohoto léku. V obrazu léku nenajdeme strach z rakoviny nebo úzkost o zdraví, ale je znám pro hypochondrické sklony, kdy pacient obtěžuje každého svými potížemi.

Sepia officinalis a Pulsatilla pratensis nemají žádné klíčové symptomy tohoto případu a esence také neodpovídá.

Sulphur má překyselení žaludku a úzkost o zdraví jako klíčové symptomy. Úzkost o zdraví odpovídá části psychologické esence Sulphuru.

Calcarea carbonica má strach z rakoviny jako klíčový symptom. „Potíže z přepracování“ odpovídají části esence tohoto léku.

Léky, blízké symptomům tohoto případu jsou Lycopodium clavatum, Phosphorus, Arsenicum album, Zincum metallicum, Sulphur a Calcarea carbonica. Pro další diferenciaci použiju nejzvláštnější symptom případu, padání na levou stranu při závrati, jako eliminační. Jinak řečeno, toto je klíčový symptom, který musíme brát v úvahu. Takový symptom může sloužit jako „rozcestník“, na který se můžeme při výběru léku zaměřit. Tyto symptomy bývají často opomíjeny, protože nejsou dostatečně známé jako klíčové symptomy daného léku. Homeopat, který namísto použití nezaujaté analýzy vychází z pouhého rozlišování léků, nebude schopen tento typ případu vyřešit. Zincum metallicum, Sulphur a Calcarea carbonica tento symptom mají. Z těchto tří má Zincum metallicum hlavní potíže pacienta jako esenci.

Během provingů léku Zincum metallicum se projevily potíže, které nacházíme také u přepracovaných a přetažených lidí. J.T. Kent to také vypozoroval ve své praxi. Zajímavé je, že v této souvislosti porovnává Zincum s Nux vomicou, což je lék, který si pacient sám vzal. Kent píše: Přepracovaní a vznětliví lidé patří k Nuxu a Zincu.

Kromě této podobnosti s potížemi z přepracování můžeme při podrobnějším studiu materie mediky najít také možnou klinickou příčinu pacientových závratí. C. Hering doslovně popisuje potíže šíjového svalstva z přepracování: Pocit únavy v šíji ze psaní či jakékoliv námahy. Ztuhlost a napětí krku. Tahavé bolesti v krční oblasti. V „Encyklopedii“ T.F. Allena najdeme následující symptom tučným písmem: Bolesti jako po zmlácení a jako by byl vyčerpán přílišnou námahou, na krku a v zádech.

Souvislost mezi palpitacemi, plností břicha a přetížením páteře je popsána v Burtově „Fyziologické materii medice“: Nepravidelná činnost srdce ze špatného trávení a přílišné plynatosti; intenzivní srdeční palpitace, pocházející z podráždění páteře.

Zincum metallicum se jeví jako lék, který pokrývá velmi dobře totalitu symptomů. Je vždy vhodné prověřit, zda má lék, jenž pokrývá nejnovější vrstvu (zde způsobenou vnější příčinou) také vztah ke starším (déle existujícím) chronickým symptomům. Pokud lék pokrývá širší oblast, bude mít hlubší účinek. Zincum metallicum najdeme například ve třetím stupni v rubrice Extremities – varices – lower limbs (Končetiny – křečové žíly – dolní končetiny), což jsou potíže, pro které byl pacient operován. To znamená, že Zincum metallicum by mohlo mít vliv také na chronické potíže pacienta z minulosti.

U tohoto případu předepisujeme Zincum metallicum na základě klíčového symptomu a lék je potvrzen z hlediska totality symptomů, charakteru patologie a esence.

Výběr potence:

Organismus v přetíženém stavu bývá často velmi citlivý. To znamená, že musíme být opatrní při výběru potence první dávky. Dáme přednost potencím ne vyšším, než 200C(K ).

Průběh léčby:

Po podání léku Zincum metallicum 200C nastalo několikahodinové zhoršení potíží. Poté zmizely palpitace i napětí v těle a pacient se stal méně starostlivým a veselejším. Závratě a ztuhlost krku také vymizely. Po dvou letech se dostavil relaps a vrátily se palpitace. Vše napravila dávka Zincum metallicum 1MK. Žaludeční potíže se zlepšily, pouze překyselení zůstalo. To by mohlo spadat do hlubší vrstvy, nebo může být způsobeno mechanickým problémem, jako například brániční kýlou. Případ je sledován čtyři a půl roku.

Zhodnocení případu:

Během stanovování prognózy nebylo možné určit úroveň zdraví tohoto pacienta. Protože jsme po provedení analýzy zjistili, že obraz léku je čistý a reakce organismu po jeho podání byla velmi dobrá, víme nyní, že tento pacient patří mezi vysoké úrovně zdraví. Jinak by nebyl obraz léku tak čistý, nenastalo by krátké počáteční zhoršení a pozitivní reakce by netrvala po tak dlouhou dobu. Na tomto případu bylo obtížné to, že klíčový symptom případu není zároveň klíčovým symptomem léku v materii medice ani v repertoriu. Naštěstí rubrika VERTIGO - FALL, tendency to - left, to (ZÁVRAŤ – PADAT, tendence – doleva) není příliš velká, takže i bez použití počítače bychom rychle dospěli k léku Zincum metallicum. Takovéto případy jsou velmi přínosné, protože nás mohou naučit mnohému o lécích a dávají nám možnost objevovat nové klíčové symptomy.zobrazit všechny články tohoto autora
logo.gif
titulní strana

publikační server
Homeopatie.
Ivories.CZ
přeji si zasílat
na můj e-mail:

autoři
měsíc
slunce
východ:06:40
západ:16:48
(50E 15N)
kontakt

vaclav.hrabak

volny.cz