přihlásit (s)registrovat konference
  v     v  
  Články  Aktuality  Seznamy  Knihovny 
24. července 2012
Farokh Master Dr.

Prosím nanazývejte moderní homeopatii, tak jak ji praktikují mezinárodní guruové, klasickou Hahnemannovskou homeopatií.


Obhajoba klasické homeopatie od Dr. Farokha Mastera


Před více než sto lety, Pemberton Dudley, vydavatel druhého anglického překladu Hahnemannovy knihy Chronické nemoci, kriticky prohlásil:

Ve vývoji léčebného umění je pozice Hahnemanna více než jen přechodná. Dokazuje to délkou svého trvání. Reprezentuje objev i pokrok. Dnes, stejně jako před sto lety má Hahnemann v jedné ruce minulost a ve druhé budoucnost léčebných úspěchů.

Budoucí historici, kteří budou překračovat propast mezi medicínou spekulativních hypotéz a tou, která je založena na klinickém pozorování a farmakodynamickém fenoménu, spolehlivě rozpoznají, jak pozoruhodnou změnu do medicínské praxe Samuel Hahnemann přinesl.

Dnešní guruové, takzvaní samozvaní Newtonové, Einsteinové homeopatie a jejich následovníci, udělali obrovský skok od čisté klasické homeopatie a doufejme, že pochopí, že táhnou homeopatii na druhou stranu propasti, jak píše Dudley. Hahnemannovi zastánci budou vždy odsuzovat ty, kteří budou chtít homeopatii učinit "doménou stínů, kde znalosti a pozorování ustává, zatímco díky představivosti se zde sny považují za pravdu, kde se krátce řečeno, upouští od toho, nechat se vést čistými zkušenostmi, tápe se ve tmě a toužebně se proniká do podstaty věci, o nichž tito malomyslní tak troufale dogmatizují. Z těchto nadpřirozených spekulací nezískáme nic jiného než fatální chyby a sebeklam.

Na základě takového očividného zkreslování, nemají tito spolusignatáři žádný mandát k tomu, aby reprezentovali homeopatii, stejně jako hosté nemohou tvrdit, že reprezentují svého hostitele.

Na jedné straně máme Hahnemannovu striktní induktivní metodu a jeho materii mediku puru, na straně druhé, jsou spekulativní materie mediky, založené na gestech, charakteristických rysech, genetice, esencích a "syntetických předpisech" (tj. předepisování léku Alumina Phos pro pacienta se symptomy Aluminy a Phosphoru). Je nejvyšší čas pro to, aby takoví lidé uznali, že jejich učení a praktikování je v rozporu s čistou homeopatií a nemělo by se homeopatií nazývat. Toto není v žádném případě mířeno proti autorům a uživatelům takových postupů.

Někteří tvrdí, že by se homeopaté měli spíše sjednocovat, než rozdělovat. Každý, kdo má povědomí o historii homeopatie, ví, že tendence usmířit rozdílné směry škodí jak homeopatii, tak i pacientům, a přineslo to zisk právě autorům a lékařům, kteří tuto teorii překroutili. Jiní zase radí více tolerance a tvrdí, že je to jen otázka pochybné vědy a je potřeba změnit a opravit metodologii. Když jsou ale ignorovány základní principy homeopatie a není zde ani žádný úmysl takové chyby rozpoznat a opravit, je to více než jen příklad pochybné vědy.

Tím, že následovníci moderních homeopatů dávají najevo tak malé znalosti a neberou ohled na Hahnemannovy metody, ignorují základní principy homeopatie a vědy a trvají na postupech, které jsou s nimi v rozporu, nabádají ostatní k tomu, aby jejich nedostatky odsuzovali. To nejmenší, co můžeme udělat, je ctít dědictví, které jsme od Hahnemanna obdrželi, a nadále odsuzovat a odmítat jakékoliv překrucování homeopatie bez zaujetí a strachu. Dlouhodobá tolerance pro takové překrucování homeopatie není a nikdy ani nebyla alternativou zastánců Hahnemanna. Jak Goethe velmi trefně prohlásil: "Tolerance by měla být ve skutečnosti pouze přechodnou náladou a musí vést k poznání. Tolerovat znamená urážet"

Historie jasně učí, že čím více rozumíme Hahnemannovu učení, tím většího klinického úspěchu v praxi se nám dostane. Jeho následovníci jako Lippe, Boenninghausen a Hering uctívali Hahnemanna jako učitele a mistra, který zdokonalil umění a vědu léčby. Jejich vztah byl podobný učňům velkých mistrů v umění dokonalosti ve všech aspektech, jako například ve výrobě Stradivariových houslí, kde jakákoli změna, ač bezvýznamná, může znamenat selhání.

Podle toho, co říkají zastánci Hahnemanna, se v drtivé většině potvrdilo, že Hahnemannovo učení se těšilo velké oblibě. Dnes je situace odlišná. Máme zde mistry, kteří se za ně sami prohlásili, ale dosud nesplnili své vlastní domácí úkoly, stejně tak jako velké množství následovníků, kteří neznají nic lepšího, než takový nesprávný vzor. Náš zdravý rozum by nás měl upozornit na to, že co není rozbité, není třeba ani spravovat. Buďme si vědomi toho, že nejprve je třeba zvládnout umění, předtím, než začneme myslet na jeho zdokonalování nebo dokonce na jeho vyučování.

Neprosím tímto zastánce moderní homeopatie, aby přijali učení Samuela Hahnemanna, ale chci je jednoduše požádat, aby uznali, že jejich učení a praxe jsou v rozporu se základními principy homeopatie. To nejmenší, co mohou udělat, je respektovat Hahnemannovu prosbu a ukončit toto přisvojování si jména homeopatie.zdroj: Dr. Farokh Master

zobrazit všechny články tohoto autora
logo.gif
titulní strana

publikační server
Homeopatie.
Ivories.CZ
přeji si zasílat
na můj e-mail:

autoři
měsíc
slunce
východ:06:40
západ:16:48
(50E 15N)
kontakt

vaclav.hrabak

volny.cz