přihlásit (s)registrovat konference
  v     v  
  Články  Aktuality  Seznamy  Knihovny 
10. června 2012
Václav Hrabák Ing.

Postgraduální Škola Homeopatického Institutu v Praze


od října 2012 - výuka klasické homeopatie s praxí pro absolventy i studenty homeopatie


výuka klasické homeopatie s klinickou praxí pro absolventy a studenty homeopatie

- komplexní a hluboké porozumění homeopatických léků
- vedení případů, užívání vhodných potencí
- co očekávat od léčby, co homeopatická léčba přináší
- homeopatická psychologie
- dětská homeopatie
- rozdělení léků podle říší a dalších skupin
- co to jsou miasmata a jak je používat
- klinické vedení živých případů
- zkoušky homeopatických léků
- další praktické použití homeopatie - akutní homeopatie, homeopatie při očkování, detoxikace, těhotenství
- celostní chápání zdraví, propojení s východními systémy celostní medicíny, podpůrné terapie, prevence

výuka bude probíhat jednou týdně v pondělí v podvečerních hodinách (od 17 hodin), počet studentů je omezený na cca 10, všichni budou mít možnost se aktivně zapojit.

Co je obsahem této školy ?
komplexní a hluboké porozumění homeopatických léků

Cílem je naučit se komplexně chápat psychologii jednotlivých léků a umět obraz daného léku nalézt u konkrétního pacienta. Nalezneme celistvější a hlubší popis léku, než zjednodušené a často povrchní popisy, které můžeme nalézt u mnoha autorů a které se vyučují ve většině homeopatických škol a často nevedou k výsledkům. (Více v Pochopení homeopatických léků.) Tyto komplexní popisy léků jsou výsledkem nejen prací předních světových homeopatů, ale současně i vlastních mnohaletých zkušeností.

Pro každého studenta je důležité mít možnost vytvoření vlastní analýzy případu, kterou je možné následně konzultovat a sdílet s ostatními. Z tohoto důvodu je důležité se scházet jednou týdně, tedy častěji, než je to běžné u českých homeopatických škol.

Důležitou součástí je také se naučit, jak pacientovi naslouchat a vnímat celý případ.

Vedení případů, užívání vhodných potencí

Naučíme se, jak vybrat vhodnou potenci k co nejrychlejšímu zlepšení stavu pacienta s co nejmenším zhoršením. Homeopatie je léčebná metoda, která umí léčit velmi jemným způsobem a někdy velmi nepříjemnému zhoršení symptomů lze předejít správnou volbou potence a správným vedením případu.

Co to jsou miasmata a jak je používat

V homeopatii jsou časté dva extrémy, někteří homeopaté miasmata neuznávají vůbec, jiní pohlížejí na léčbu čistě z pohledu miasmat. Oba tyto extrémy jsou velmi omezující. Je důležité miasmatům porozumět a umět je identifikovat, pokud jsou v případu důležité. Avšak neznamená to, že je nutné v každém případu hledat miasma. Naučíme se co miasma je a jak s miasmaty vhodně pracovat.

Klinické vedení živých případů

V průběhu roku, po osvojení základů komplexního přístupu, budou součástí výuky živé případy. Dalším z důvodu týdeního návštěvování školy je to, že po úvodní konzultaci s pacientem každý student bude moci zpracovat vlastní analýzu a v následujícím týdnu budou jednotlivé návrhy podrobně probrány a zvolen vhodný postup. Tak je možné se nejlépe připravit na vlastní praxi.

Zkoušky homeopatických léků

V rámci školy budeme zkoušet účinky některých homeopatických léků (tzv. provingy), což může vést k hlubšímu pochopení jednotlivých léků.


Kořeny této školy

Ještě před tím, než jsem začal studovat homeopatii jsem se zabýval studiem hlubiné psychologie. Poté mě uchvátila homeopatie. Prostudoval jsem mnoho literatury, nenechal jsem si ujít žádnou přednášku, která byla v dostupné vzdálenosti. Znal jsem různě barvité popisy léků, znal jsem i popisy různých exotických substancí, některé z nich jsem i pocítil "na vlastní kůži". Ale po tom, co jsem vystudoval a při počátcích praxe jsem měl stále pocit, že mně něco schází. Dlouho jsem nemohl nalézt autora, který by na moje otázky odpověděl.

Poté však do Čech přijel přednášet Will Taylor a postupně jsem začínal chápat, co mě vlastně do té doby chybělo. Nebylo to žádné náhlé osvícení, vyžadovalo to určité úsilí, ale postupně mi předchozí hromada různých naučených znalostí, do jisté míry ne zcela koherentních, začla dávat ucelenější smysl. Přestože to byl mnohem komplexnější pohled na homeopatii, začala se pro mě homeopatie stávat smysluplnější, celostnější a tím vlastně jednoduší. Tak jak je homeopatie léčba celostní, tak je i důležité, aby sama homeopatie byla celostní pro nás. Teprve tehdy mi tak homeopatie začla dávat smysl v kontextu moderní psychologie.

Od té doby jsem pokračoval po homeopatické cestičce dál. Ovlivnila a obohatila mě řada různých úžasných homeopatů, mnozí homeopaté, ke kterým jsem původně nadšeně vzhlížel mě naopak zklamala. Nejdůležitější věci mě naučila samotná praxe. Avšak přesto stále pociťuji, že ten původní velký posun je pro mě stále důležitý a věřím, že tato škola bude moci pomoct stejně tak studentům či absolventům homeopatických škol začít úpěšnou praxi a prohloubit jejich homeopatické znalosti.


Na setkání v říjnu se těší Václav Hrabák


webové stránky a další informace o organizaci studia, harmonogramu školy a článek Pochopení homeopatických léků:

http://www.homeoinstitut.com/pshi.php


Postgraduální Škola Homeopatického Institutu

zdroj: http://www.homeoinstitut.com/pshi.php

zobrazit všechny články tohoto autora
logo.gif
titulní strana

publikační server
Homeopatie.
Ivories.CZ
přeji si zasílat
na můj e-mail:

autoři
měsíc
slunce
východ:05:31
západ:18:33
(50E 15N)
kontakt

vaclav.hrabak

volny.cz