přihlásit (s)registrovat konference
  v     v  
  Články  Aktuality  Seznamy  Knihovny 
7. července 2011
Václav Hrabák Ing.

Lanthanum metalicum a Lanthanum carbonicum


ukázka z knihy TAJOMNÉ LANTANOIDY - Jan Scholten


Kniha Tajomné lantanoidy prináša úplný prehľad o novej skupine liekov, ktorú objavil Jan Scholten v roku 2000. Lantanoidy sú chemické prvky, ktoré sa nachádzajú v perióde zlata. Ich atómové číslo je 57 až 71. Majú veľmi výrazné optické a elektromagnetické vlastnosti.
Ešte pred niekoľkými rokmi skupina lantanoidov v našej praxi vôbec neexistovala a dnes patria medzi naše najpoužívanejšie lieky. Tento objav je o to vzácnejší, že lantanoidy pokrývajú témy a ochorenia, ktoré sú v súčasnosti veľmi aktuálne: sloboda, individualita, duchovný vývoj, sebakontrola, záchrana sveta, autoimunitné ochorenia, očkovania, reumatické choroby, sclerosis multiplex, colitis ulcerosa atď.
Autonómia na mentálnej úrovni má svoju paralelu na telesnej úrovni. Lantanoidy súvisia s postihnutím imunitného systému a autoimunitnými ochoreniami. Imunitný systém bráni organizmus pred škodlivými vplyvmi, rozlišuje medzi vlastným a cudzím, vytvára hranicu. Počet strán: 509, cena: 1300,- Kč.
Knihu můžete objednat na www.simillimum.cz, možné zaslat buď na dobírku nebo osobně vyzvednout v Praze (případně na e-mailu vaclav.hrabak(zavináč)volny.cz
-----------------------------
Lanthanum
-----------------------------
Fyzikálne vlastnosti lantánu

Lantán je striebrobiely, kujný, ťažný a dostatočne mäkký na to, aby sa dal rezať nožom. Je jedným z najreaktívnejších kovov vzácnych zemín. Po vystavení na vzduchu prudko oxiduje. Veľmi silno reaguje aj shorúcou vodou, so studenou pomaly. Priamo reaguje selementárnym uhlíkom, dusíkom, bórom, selénom, kremíkom, fosforom, sírou a halogénmi. Je to zložka zliatiny kovov (na výrobu kamienkov do zapaľovačov).

Atómové číslo:57.
Značka:La
Objavený:1839, Carl Gustaf Mosander, Švédsko.
Meno:„lanthanein“ z gréčtiny s významom „ležať skrytý“.
Toxikológia:
po zjedení mierne toxický, spôsobuje poškodenie pečene.Cukor v krvi, nízky krvný tlak, degenerácia sleziny.
Rudy:
Bastnäsit: (Ce, La, Y)CO3F.Monazit: (Ce, La, Th, Nd, Y)PO4.

Použitie
1. Uhlíkové osvetlenie, hlavne vo filmovom priemysle pre štúdiové osvetleniea premietanie.
2. 203La zlepšuje alkalickú odolnosť skla, používa sa pri výrobe špeciálnych optickýchskiel.
3. Sklo s infračervenou absorpciou.
4. Šošovky do fotoaparátov a teleskopov, majú vysoký index lomu a nízku disperziuskiel vzácnych zemín.
5. Malé množstvá sa ako prísady používajú na výrobu tvárnej liatiny.
6. Pórovité zliatiny vodíka obsahujúce lantán reverzibilne absorbujú plynný vodíkv množstve až 400-krát väčšom ako je ich vlastný objem. Pritom sa uvoľňuje teplo.Preto tieto zliatiny majú potenciál na využitie v systémoch šetriacich energiu.
7. Kamienky do zapaľovačov.
8. Malé množstvo lantánu pridané do ocele zlepšuje jej kujnosť, nárazuvzdornosta ťažnosť.
9. Malé množstvo lantánu pridané do molybdénu znižuje tvrdosť tohto kovu a jehocitlivosť na kolísanie teploty.
10. Mischmetal, samovznietivá zliatina kovov vzácnych zemín, používa sa napríkladv kamienkoch zapaľovačov, obsahuje 25% až 45% lantánu.
11. Oxid a borid lantánu sa používajú v elektronických výbojkách.
12. Katalyzátory pri krakovaní ropy.
13. Žiarová pančuška plynových lámp.
14. Zlúčeniny na leštenie skla a brúsených kameňov.
15. La-Ba určovanie veku skál a rúd.
16. Dusičnan lantánu má hlavné použitie všpeciálnom skle, čistení vôda katalyzátoroch.

------ tabulka -------
Lanthanum
Doberá si, Doberajú si ho, Robí si žarty, Vysmievajusa mu, Trápia ho, Kamenná tvár, Šašo, Neisty, Váhavy, Slizky, Pochybnostičo
------------
Štádium 3
Hľadat, Skúmat, Objaviť, Prehľadávat, Skúšat, Porovnávať, Menlivy, Nestabilny, Zmätok, Podceňovat, Strata odvahy, Neoficiálny, Neangažovany, Nerozhodny, Váhat, Nerozhodnuty, Pod, menej, Tri, Mykoticka miazma
-----------
Lantanoidy
Autonómia, Sloboda, Nezávislost, Sebe pánom, Sám, Sebakontrola, Rozjímanie, Vnútorný svet, HlbokySvetlo, Tien, Terapeut, Tvorivy, Humanista, Hľadanie, Pátranie, Predčasne vyspely, Čestny, Skutočny, Samotár, Rezervovany, Záchranca, Sexuálny, Veľké oči, Túžba spat, Napätie, Zelektrizovany, Imunita, Autoimunitny, Paralýza, Mozog, Migréna, Oči, Pečen
-------------

3.1 Lanthanum metallicum
Najsilnejší pocit, ktorý máme z Lanthanu, je neistota a váhanie. Akoby sa chceli pozerať naraz všetkými smermi. Hľadajú možnosti a majú strach z hrozieb. Boja sa výsmechu a šikanovania. Robiť si žarty je kľúčovým bodom. Ľudia ich automaticky zvyknú trápiť. Často sa im veľmi vysmievajú, čo zvyšuje ich neistotu. Keď nevedia urobiť nič lepšie, môžu sa v rámci obrany zapojiť do doberania sa.

Analýza
Zmätení zo seba. Zmätení z vnútorného sveta. Zmätení z autonómie. Skúšajú sa stať svojprávnymi. Vyhľadávajú nezávislosť. Pokúšajú sa o sebakontrolu, sebaovládanie. Hľadajú duchovnú pravdu.
Zmätení z autonómie
Majú nesmierne pochybnosti, či naozaj môžu byt nezávislými. Veľmi to chcú, ale vidia aj svoju slabosť. Často je to následkom toho, že boli niekým ovládaní, napríklad autoritatívnym otcom. Môže to byť výsledkom šikany v škole, ako sa bežne deje na starých školách v Anglicku. Keď ich niekto trápi, pochybujú o svojej sile a nezávislosti.
Pokúšajú sa stať nezávislými
Skúšajú veľa povolaní, dokonca ani neskúšajú, ale len do nich vpadnú, bez toho aby mali na výber. Voľba tak či tak nie je potrebná, lebo žijú vo svojom vnútornom svete a kariéra ich nezaujíma. Z toho vniká pocit, akoby nestáli pevne na zemi, akoby
všetko bolo nestabilné. To je vyjadrené v téme trasľavého, slizkého jedla ako je želé alebo huspenina.
Zmätení zo seba
Sú zmätení sami zo seba. Nevedia, kto sú a čo znamenajú. Chcú však byť niekto, preto vyskúšajú niekoľko vecí. Keď to ostatní kritizujú, alebo ešte horšie vysmievajú, prestanú si byť istí, či to bolo správne alebo nie. Cítia hlboký zmätok a vnútorný nepokoj.

Zmätenosť z vnútorného sveta: trápenie žartíkmi
Zdá sa, že Lanthanum veľmi súvisí so situáciou na anglických internátnych školách. Chlapci, ktorí ich navštevujú, sa môžu spoliehať len na seba (lantanoidy). Trápia ich, vysmievajú sa im a šikanujú ich (Lanthanum) a jediný spôsob, ako prežiť, je nasadiť si „kamennú tvár“ a neukázať, že ho vnútri zranili (lantanoidy). Dokonca je lepšie tiež začať trápiť iných (Lanthanum). Je to intenzívny kurz autonómie (lantanoidy). Typické stŕpnutie hornej pery Angličanov je vyjadrením tohto systému, myslenia naraz v dvoch rovinách (sebareflexia, lantanoidy), a to na úrovni vlastného vnútorného sveta a na úrovni vonkajších prejavov.
Keď si z nich uťahujú, nie je to až také zlé ako výsmech. Lebo je to poníženie, pri ktorom sa ešte môžu spýtať: „Myslia to naozaj, alebo je to len pre zábavu?" Ale nechcú ukázať svoju slabosť. A keď ich trápia, začnú si myslieť, že je možno dobré robiť to isté. Keď si viditeľne silnejší ľudia doberajú iných, možno to znamená, že trápením človek zosilnie. Uťahovanie si aspoň zakrýva ich vlastnú neistotu. Ale to ich privedie k pochybnostiam, či naozaj chcú trápiť iných. Tak sa musia seba spýtať, či sú skutočne nezávislí, keď si uťahujú z iných.
Úsmev
Ich neistota ich často núti smiať sa, aby upokojili iných a seba. Ale tento úsmev neznamená, že sú šťastní. Je to úsmev z neistoty. Často sa poddajú, keď na nich iní tlačia, preto sa zdajú ako nespoľahliví. Ale nakoniec sa budú držať svojho názoru, ak ho nájdu.
Myseľ
Uťahovanie, žartíky. Trápia ho, šikanujú, vysmievajú sa mu. Žartovanie. Žartovanie kvôli vlastnej neschopnosti. Kamenná tvár, šašo, úsmev, neistý.
Blud: neschopný uspieť.
Talent:
pozrieť sa na problém z niekoľkých strán naraz.

Celkové príznaky
Odpor:
slizké, trasľavé jedlá.

Ťažkosti

Hlava:Dojem malej tyčinky vedľa nosa a oka, na pravej strane.Rakovina hrtana.
Hrudník:Pľúca: granulómy, pneumokonióza, zápal priedušiek, zápal pľúc.Tlak na hrudníku, ťažoba, stiahnutie, napätie.
Brucho:
Pečeň: nekróza, horkosť, problémy so slezinou.Črevá: zápal hrubého čreva, hnačka.
Pohlavné orgány:
Muži: semenníky, nadsemenník, semenné váčky, neplodnosť.Ženy: vaječníky, maternica, neplodnosť, potrat.
Končatiny:Artritída, kosti, chrupavky.
Krv: Doštičky, problémy so zrážaním.

Symbolika
Mýtus: Heraklova 1. úloha: Herakles chce vo veštiarni v Delfách získať očistenie od svojej viny.
-----------------
3.2 Prípad Lanthanum metallicum

Šírka 7, Hĺbka 4, Vyliečenie 9, Trvanie 6
Ulrich Welte

Muž stredného veku má ťažké, chronické lumbago. Problém sa vracia už osemnásť rokov. Je to lekár, ktorý často mení zamestnanie. Zaujíma sa o homeopatiu, ale veľmi váhavo. Chce iné zamestnanie, ale nevie sa rozhodnúť. Váha už roky. Jeho hlavným problémom je, že chce byť nezávislý, ale súčasne je neistý a potrebuje silného avýnimočného učiteľa, ktorý mu nechá vysoký stupeň slobody. Teraz pracuje s niekým, kto vynašiel vlastnú ortopedickú metódu. Je pre neho ako guru. Už roky chce mať vlastnú prax, ale ešte nikdy to neskúsil.
Celkové príznaky
Obľúbené farby: tyrkysová: 18C (zelenomodrá), 19C (modrozelená) a levanduľová 14B.

Analýza

Mnohé aspekty poukazujú na štádium 3: často mení prácu, veľa kolíše, nevie sa rozhodnúť, roky váha, neistý, potrebuje silného učiteľa. Jeho túžba po nezávislosti ukazuje na lantanoidy. Potvrdzuje to: výnimočný učiteľ, guru, túži po slobode, záujem o homeopatiu.
Spolu to vedie k lieku Lanthanum metallicum.

Kontrola

Yttrium a Gelsemium mu predtým celkom dobre pomohli. Ale Lanthanum bolo skvelé. Okamžite po podaní sa lumbago presunulo dole do nohy a spôsobilo týždennú slabosť nohy, potom to odoznelo. Za desať dní dokázal zmeniť svoj život. Skontaktoval sa s priateľom lekárom a rozhodol sa pracovať spolu s ním na súkromnej klinike. Spolu si prenajali byt, ktorý bol náhle k dispozícii. Zanechal svoje staré zamestnanie. Prekvapilo ho, ako ľahko sa dokázal rozhodnúť voveciach, v ktorých by inak váhal celé roky.
Po šiestich mesiacoch sa začal budiť každú noc okolo 4.00 plný starostí, čo urobí s pacientmi v ten deň. Lanthanum MK spôsobilo návrat lumbaga na jeden deň. Strach o pacientov zostal. Snívalo sa mu o zmierení sa so svojím guru, ktorého opustil. Cítil sa neistý, ako bude pokračovať vo svojej nezávislej kariére. Po Cerium 200 táto úzkosť zmizla.
O rok neskôr sa má dobre.

3.3 Lanthanum carbonicum

------- tabulka --------
Lanthanum
Doberá si Doberajú si ho Robí si žarty Vysmievajú sa mu Trápia ho Kamenná tvár Šašo Neistý Váhavý Slizky
--------
Štádium 3
Hľadať Skúmať Objaviť Prehľadávať Skúšať Porovnávať
Menlivý Nestabilný
Zmätok Pochybnosti čo Podceňovať Strata odvahy
Neoficiálny Neangažovaný Nerozhodný Váhať Nerozhodnutý
Pod, menej Tri
Mykotická miazma
-----------
Carbonicum
Hodnoty Zmysel Sebaúcta Otec
Boh
------------
Lantanoidy
Autonómia Sloboda Nezávislosť Sebe pánom
Sám Sebakontrola Rozjímanie Vnútorný svet Hlboký Svetlo Tieň Terapeut Tvorivý Humanista Hľadanie Pátranie Predčasne vyspelý Čestný Skutočný Samotár Rezervovaný Záchranca Sexuálny Veľké oči Túžba spať Napätie Zelektrizovaný Imunita Autoimunitný Paralýza Mozog Migréna Oči Pečen
--------------
Analýza

Zmätenosť z vlastnej hodnoty. Vysmievaní pre vlastnú hodnotu. Pokúšajú sa stať nezávislými, aby získali sebaúctu. Zmätenosť z autonómie kvôli otcovi. Otec si robí žarty. Otca šikanujú.
Zmätenosť z vlastnej hodnoty
Cítia sa zmätení. Nevedia, kto sú aaká je ich hodnota. Pokúšajú sa nájsť si pevné miesto, ale nemôžu ho nájsť. Vždy, keď si myslia, že našli pravdu askutočné hodnoty, vstúpia do toho iné aspekty, ktoré ich zabrzdia. Môže sa to spájať s náboženstvom, duchovnou neistotou. Akoby nevedeli, akú má hodnotu ich duša.
Vysmievaní pre vlastnú hodnotu
Táto neistota môže byť následkom výsmechu a šikanovania. Keď sa niekto vysmieva, alebo si len robí žarty, môžu to zobrať veľmi vážne. Cítia, že sa vysmievajú im, ich hlbokej vnútornej hodnote. Výsledkom je zmätenosť vo vlastnej hodnote.
Pokúšajú sa stať nezávislými, aby získali sebaúctu Stále sa snažia stať niekým, byť nezávislým mysliteľom a osobou. Majú potrebu byť autonómni, aby cítili, že majú hodnotu. Taktiež môžu myslieť a vyzerať nezávisle, ale sú príliš nestabilní a premenliví, aby vydržali na svojom mieste.
Zmätenosť z autonómie kvôli otcovi
Ich stav je často dôsledkom otcovho vysmievania.
Keď si ich otec doberá, sú zmätení vo svojej sebahodnote, lebo nevedia, či to otec myslel vážne alebo nie. Ich otec sa tak správal
často kvôli vlastnej neistote, lebo sám bol šikanovaný v škole alebo vlastným otcom.
Myseľ
Uťahovanie, žartíky. Trápia ho, šikanujú, vysmievajú sa mu. Kamenná tvár, šašo, úsmev, neistý.

Blud: neschopný uspieť.
Talent: pozrieť sa na problém z niekoľkých strán naraz.
Celkové príznaky
Odpor: slizké, trasľové jedlá.
Ťažkosti
Hlava: Dojem malej tyčinky vedľa nosa a oka, na pravej strane. Hrudník: Tlak na hrudníku.

-----------------
3.4 Prípad Lanthanum carbonicum

Šírka 7, Hĺbka 6, Vyliečenie 9, Trvanie 6

Tridsaťročný muž má kŕče v oblasti solar plexus. Pociťuje to ako sťahy, hrču. Zhoršuje to hlboké dýchanie, nádych, stres. Niekedy je to spojené snauzeou a vracaním. Neverí si a má pocit menejcennosti. Necíti sa bezpečne a isto, nevie sa rozhodovať. Hovorí váhavo. Počas rozhovoru sa často usmieva alebo smeje, aby sa ten druhý cítil príjemne a uvoľnene. Má strach z ľudí. Cíti sa zraniteľný, neuznávaný. Má o sebe zlú mienku, zo zúfalstva plače.
Ako dieťa mal pocit, že by tu nemal byť. Bál sa byť sám. Jeho rodičia sa stále hádali. Doma bola hrozná atmosféra. Rodičia sa rozviedli, keď bol veľmi mladý. Jeho otec bol dominantný a správal sa voči nemu panovačne, dokonca mu vybral štúdium angličtiny. Nemohol sa nahnevať. Aby dostal lásku, musel uspieť. Nebol voči sebe lojálny, cítil, že otec ho vydiera. Matka hrala obeť, robila dusno stálym nadávaním na otca.
Keď mal osemnásť rokov, išiel žiť s otcom. S otcovou priateľkou prišli problémy. Vykopli ho z domu. Študoval angličtinu, ale štúdium nedokončil. Neskôr niekoľko rokov študoval právo. Na polovičný úväzok pracuje ako tajomník. Ale jeho ozajstným záujmom je duchovnosť. Je inštruktorom Tai či, robí čínsku relaxačnú masáž tuina a pozná čínsku medicínu. Ale prax si neotvoril. Je individualista, sleduje svoje vlastné myšlienky. Otec jeho myšlienky kritizoval. Je veľmi citlivý. Pred každým a pred všetkým sa má na pozore a má veľké oči.
Máva nutkavé myšlienky. Je veľmi vážny, nevie sa smiať. Má rád hry, ale nie vážne.

Sny:konflikty, konfrontácie.
Strach:z väzenia, z obmedzovania, z ľudí.
Obľúbené farby:
fialová, tmavšie i bledé odtiene: 12C, BC.
Bolesti hlavy << horúčava, << slnečné svetlo, so slzami. Ráno bolestivé erekcie. Nystagmus.
Pôrod: pupočná šnúra surovo roztrhnutá, pocit osamelosti, smútok.
Počasie:zimomravý, studené ruky a nohy.
Čas:< 15.00
Chute:korenisté, horké.
Averzie:kyslé, kyslá kapusta, ružičkový kel, mlieko, mäso.
Potraviny:< alkohol.
Spánok:
napätie, neosviežuje.

Analýza
Jeho nedostatok sebadôvery poukazuje na skoré štádiá, 2 až 5. Jeho nerozhodnosť je typická pre štádium 3. Na druhej strane je veľmi nezávislý, ide si svojou cestou: Lantanoidy. Tento pocit neistoty je spojený s otcom, ktorý ho veľmi ovládal. To vedie ku karboniku. Spolu sa dostaneme k Lanthanum carbonicum.
Lantanoidy:
nystagmus, bolestivé erekcie, strach, že bude uväznený, vážny,veľké oči, tai či inštruktor, terapeut čínskej masáže tuina,individualista, bolesti hlavy, <<slnečné svetlo, slzy, ovládanieinými ľuďmi, rozkazy iných, napätie.
Štádium 3:strach z ľudí, veľa nedokončených štúdií, nezačal s praxou, neistý,hovorí váhavo, komplex menejcennosti.
Carbonicum:
strach byť sám, necíti sa vbezpečí, zraniteľný, pocitmenejcennosti, ako dieťa tu nemal byť.


Kontrola

Po podaní Lanthanum carbonicum MK sa cíti uvoľnený: „veci sú také, ako sú". Menej sa bojí cudzích ľudí a nových situácií. Keď hovorí, menej sa smeje. Zistil, že to robil, aby sa ostatní cítili bezpečne, a tak sa sám mohol cítiť v bezpečí. Bolo to preto, aby sa skryl. Viac sa prejavuje. Dokáže si zvoliť novú cestu.
Rozprával s rodičmi a išlo to veľmi dobre. Otec ho o to už dlho predtým žiadal, ale on odmietal. Zahodil všetky svoje knihy o zdokonaľovaní vedomia. Ide za terapeutom, aby vystúpil zo svojho bludného kruhu.
Ako reakciu mal dva dni veľmi výrazné napätie medzi lopatkami. Potom sa cítil lepšie a lepšie. Mal sen: žil v novom dome, z pocitu viny tam zavolal rodičov, ale hneď to oľutoval. Potom sa jeho rodičia začali objímať (hoci boli rozvedení) amusel ich upokojiť.
O dva roky zmizla väčšina jeho úzkostí. Vyriešil problémy s rodičmi a cíti sa od nich oslobodený. Je viac sám sebou.
V minulosti mu dosť dobre pomohlo Tantalum na jeho nystagmus. Viac si začal veriť a cítil, že už tu smie byť. Po Tantale mal sen, že sa k nemu správali ako k čínskemu cisárovi.
obálka knihy Tajomné Lanthanoidyzobrazit všechny články tohoto autora
logo.gif
titulní strana

publikační server
Homeopatie.
Ivories.CZ
přeji si zasílat
na můj e-mail:

autoři
měsíc
slunce
východ:05:31
západ:18:33
(50E 15N)
kontakt

vaclav.hrabak

volny.cz