přihlásit (s)registrovat konference
  v     v  
  Články  Aktuality  Seznamy  Knihovny 
1. února 2011
František Avrat

Kniha Anne Vervarcke - „Vitální přístup“


O autorce a výběr z její nové knihy.


O AUTORCE

původně studovala humanitní vědy, konkrétně orientální filologii a antropologii, později absolvovala kurzy klasické homeopatie nejdříve v Belgii, poté také v Holandsku (School in Homeopathy v Bloemendaalu a Amersfoortu). Založila „Centrum pro klasickou homeopatii“ (CKH) v Leuvenu v Belgii, kde pořádá pětileté výukové kurzy, postgraduální kurzy, roční semináře a mezinárodní kurzy. Vytvořila vzdělávací programy a po dobu 15 let byla lektorkou a ředitelkou školy. Od roku 1989 má také svou soukromou praxi. V současné době pořádá semináře v různých zemích. V Belgii stále vyučuje v CKH a organizuje každoroční semináře. Založila Master Classes pro pokročilé studenty a homeopaty. Po více než 20 letech praktikování, vyučování a studia homeopatie vyvinula svůj vlastní systém pro využití homeopatie v praxi, kterému říká Vitální přístup.

Kniha Vitální přístup je shrnutím metody odebírání případu a způsobu analýzy, které jsou založeny na hlubokém pochopení a zkušenostech Anne Vervarcke.

ÚVOD

Více než 20 let studia, praktikování a učení homeopatie vyvrcholilo vytvořením mého vlastního způsobu odebírání a analyzování případů, který vypadá velmi užitečně pro mé studenty i kolegy, jak jsem si ověřila na množství uskutečněných seminářů.

Velmi často mi byla kladena otázka, kde se dá najít kniha, která popisuje mou metodu. Odpovídala jsem, že v tom, co říkám, není nic originálního, protože pouze shromažďuji informace ze všech možných zdrojů. Jen jsem zkombinovala základy homeopatie a pohled současných homeopatů se svou vlastní klinickou zkušeností. Navíc, já sama to chápu jako něco, co bychom mohli nazvat „probíhající prací“. Všechno se vyvíjí a mění a to, co dneska působí pravdivě, může být už zítra zastaralé a překonané. Z tohoto důvodu nevidím žádný smysl ve vyrábění nějakého „manuálu“ nebo návodu k mé práci.

Přesto nyní držíte v rukou „manuál“ popisující můj přístup.

Důvodem, proč jsem se nakonec rozhodla napsat souhrnou a metodicky uspořádanou knihu o tom, co nazývám „vitálním přístupem“, bylo poskytnout nezbytné a souvislé informace ke schématům, která používám já nebo ostatní homeopaté. Tato schémata mohou být velmi užitečná, ale je v nich obsaženo také riziko: slova samotná nestačí a mohou nás dovést k mnoha chybám, pokud je nebereme v úvahu v kontextu, ve kterém k nám přicházejí.

Dalším motivem bylo mé přesvědčení, že vitální přístup nám pomáhá najít similimum u většiny případů. Moje každodenní praxe to dokládá a předvedla jsem to, když jsem odebírala případy a veřejně je analyzovala před početnými skupinami studentů v mnoha různých zemích. Otázky účastníků seminářů mi poskytují neocenitelné náměty pro lepší objasnění procesu odebírání případů a pro rozlišení, jaké informace bychom měli používat pro jejich analýzu.

Posledním motivem bylo, že ačkoliv je můj osobní styl a náhled posbírán z různých myslitelných zdrojů, musí mít originální nádech, protože, „každý člověk je originál“, jak my homeopaté dobře víme. Moje studia byla rozsáhlá a obsahovala učení mnoha mistrů, jimž jsem za jejich názory vděčná. Mým příspěvkem k rozsáhlému souboru homeopatických znalostí je tato kniha.

U témat, kde mám pocit, že nemohu doplnit nic nového nebo originálního, odkazuji na jiné autory. V mnoha případech nás analýza vede ke skupině možných léků, o kterých není mnoho známo a nemůžeme je najít ani v repertoriu. Za takové situace bychom měli nahlédnout do našeho homeopatického softwaru, provingů, literatury, klinických případů, do jakýchkoliv zdrojů, v nichž můžeme najít informace o léku, o němž uvažujeme.

Mým přáním je, aby vám tento manuál pomohl dostat se až do bodu, kdy vám bude jasný lék nebo alespoň směr, kterým se máte vydat.

Protože není možné vyjmenovat všechny slavné homeopaty, kteří mi pomohli rozvinout mé učení, děkuji na tomto místě z celého srdce všem.

Leuven, 2010


PĚT ÚROVNÍ ZKUŠENOSTI

Hahnemann ve svém Organonu léčebného umění považuje narušení Dynamis za jedinou příčinu nemoci, která se poté projevuje na úrovni mysli a těla prostřednictvím vjemů a funkcí nebo pocitů a činností. Z této definice vyplývá, že Dynamis musí sídlit „za“ myslí a tělem. Co může toto „za“ znamenat? Co je to za myslí a tělem? Jaká je úroveň, na které pracuje Dynamis nebo životní síla nebo vitální síla?

Schéma pěti úrovní

Abych pomohla osvětlit tento koncept, používám schéma s pěti úrovněmi.Je pravděpodobné, že člověk má více než pět jemných těl, ale domnívám se, že pro homeopatické účely se můžeme omezit na těchto pět těl a předepisovat na vitální úroveň nebo na narušenou Dynamis, jak nás učí Hahnemann. Kromě toho, že je v souladu s Hahnemannovým popisem, spočívá výhoda schématu pěti úrovní v tom, že z něho Pět úrovní zkušeností jednoznačně vyplývá, že homeopatie není energetická léčba jako taková. Samozřejmě, že narušení na páté úrovni se projevuje i na druhé úrovni, ale druhou úroveň nemůžeme považovat za zdroj nebo příčinu nemoci. Termín „energie“ se používá pro tolik různých fenoménů, že z toho můžeme být zmateni. Říct, že „všechno je energie“ může být někdy základní pravdou, ale tvrzení, že je to pravda vždy, je samo o sobě nesmyslné.

Neměli bychom všechno, co je neviditelné, definovat pojmem „energie“. Pátá úroveň modelu „matrjošky“ složeného z pěti soustředných kruhů, které se navzájem obklopující, nám pomáhá vyjádřit myšlenku, že při pohybu od první k páté úrovni se zvyšuje míra individuality. Naše nejjemnější tělo je nejvíc jedinečné, zatímco projevy na každé hustší úrovni jsou postupně obecnější a více společné.

Toto schéma nás provází při odebírání případu a vyhodnocení, ze které úrovně přicházejí určité informace.

Každý člověk má nějaké tělo a nějakou mysl. Tělo zahrnuje fyzické a energetické tělo, mysl je představována emočním a mentální tělem.


Úroveň tři: Emoční neboli astrální tělo

Tuto úroveň můžeme považovat za jakousi nádobu naplněnou všemi emocemi, které jsme prožívali a prožíváme: hněv, zármutek, leknutí, vina, zahanbení, ponížení, strach, úzkost, nejistota, pochybnosti, podezírání, naděje, žárlivost, nenávist, závist a další. Emoce jsou společné všem lidským bytostem, i když jejich množství a vzájemný poměr se u každého člověka velmi liší. Na emoční úrovni se setkáváme spíše s osobností člověka, s jeho výchovou a sociálním a kulturním základem než s vitálním narušením. Nicméně platí, že když není Dynamis v pořádku, budou se objevovat problémy i na úrovni emocí.

Zatímco fyzické tělo je individuální a osobní stejně jako vitální tělo, tak úrovně energetická, emociální a mentální mají kolektivní aspekt, ve kterém jsou ovlivňovány jinými jednotlivci i kolektivními myšlenkami a emocemi.

Každý z nás určitě zažil účinek energetického těla jiného člověka: pokud to byl někdo silný, vitální a plný života, pravděpodobně jsme v jeho společnosti byli plni energie. Když má někdo slabé, neduživé a chřadnoucí energetické tělo, cítíme se vedle něho naprosto vyždímaní, protože se „přiživuje“ z našeho energetického těla.

Stejně býváme ovlivněni silnými emocemi jiného člověka, i když nemusí být výslovně vyjádřeny: cítíme smutek kvůli zármutku jiného člověka nebo jsme podráždění v přítomnosti podrážděného společníka. Pokud je takový pocit kolektivní, je ještě mnohem silnější: nesouhlas může kohokoliv nakazit hněvem a násilím, fotbalový zápas vzbuzuje nadšení a veselí, show a koncert popové hvězdy nebo nějaký skupinový happening znásobují pocity diváků nebo účastníků.

V homeopatickém pohledu není emocionální úroveň sama o sobě základem pro předepisování léku, neboť je příliš obecná a zároveň se příliš snadno stává předmětem interpretace. Máme sklon „rozumět“ nebo vysvětlovat emoce a kvalifikovat je jako příjemné / nepříjemné nebo nežádoucí / žádoucí nebo dokonce pozitivní / negativní. Pacient se také obvykle pokouší vysvětlit, proč cítí určitou emoci a poskytuje nám psychologickou analýzu. V homeopatii si těchto emocí sice všímáme, ale neinterpretujeme je. Hledáme „co“je narušené, ne „proč“ k tomuto narušení došlo.

Nepříjemné emoce jsou výrazem vitálního narušení stejně jako třeba ekzém nebo nespavost. Nejsou zdrojem problému, ale jeho důsledkem.

Knihu je možno objednat na dobírku. Cena je 500,-- Kč plus dobírka. Objednávky zasílejte na adresu: nova.dimenze@email.cz , nebo si jí můžete zakoupit po předchozí dohodě u prodejců: Praha – paní Jůzová Lída – telefon 777 282 531; Morava – Avrat František - telefon 605 001 592; Levoča – MUDr. Petroci Vladimír telefon +421 905 501 798.Anne Vervarckezobrazit všechny články tohoto autora
logo.gif
titulní strana

publikační server
Homeopatie.
Ivories.CZ
přeji si zasílat
na můj e-mail:

autoři
měsíc
slunce
východ:06:40
západ:16:48
(50E 15N)
kontakt

vaclav.hrabak

volny.cz