přihlásit (s)registrovat konference
  v     v  
  Články  Aktuality  Seznamy  Knihovny 
2. června 2008
Matej Paulík

Musca domestica - zkouška léku


provedená Robertem Stewartem a Susan Sonzovou


Moucha domácí je všudypřítomná. Její pekelné bzučení můžete uslyšet všude tam, kde se nachází lidská obydlí. Je člověku stejně blízká jako kterýkoliv savec. Proto je překvapující, že ještě nikdy předtím nebyla provedena zkouška tohoto léku. V minulém století provedl sice jeden ambiciózní homeopat zkoušku léku parazita mouchy domácí (Trombidium), ale dodnes nikoho nenapadlo, aby provedl zkoušku léku z jejího hostitele. [Zkoušku Trombidia provedl Joseph P. Harvey, M.D. a publikoval ji v r. 1865 - pozn. překlad.]

Hmyz je zvláštním stvořením. Je němý, chráněný krunýřem a nemá končetiny, spíše nástroje - směsici pilek, nůžek, kladívek a háčků. Je to složitě propojený i rozčleněný svět, ve kterém je stejně možné, aby matka snědla své potomky, jako to, že si pochutná na samečkovi. Je to svět, který zahrnuje dvě třetiny všech zvířecích druhů. Maurice Maeterlinck, jehož práce o životě mravenců stala se klasikou, říká: "Něco v hmyzu zdá se být neslučitelné se zvyky, mravy a psychologií našeho světa, jakoby to pocházelo z nějaké jiné planety, obludnější, činorodější, bezcitnější, brutálnější a pekelnější než je ta naše."

Moucha domácí patří do čeledě mouchovití (muscoidea), řádu dvoukřídlích (diptera), třídy hmyzu (insecta) a kmenu členovců (anthropoda). V homeopatické materii medice jsou strunatci nejvíce zastoupeni mléky (Lacs). Velkou skupinou členovců v materii medice reprezentují pavouci. Z řadu brouků (coleoptera) známe důležitý lék Cantharis. Z řádu dvoukřídlých nacházíme v materii medice zastoupeného už jen jednoho člena a to komára (Culex / Culex musca), jehož běžné jméno moskyt je vlastně aliterací termínu muscoidea.

Je zřejmé, že je ještě mnoho oblastí ve kterých můžeme naši materii mediku rozšířit. (Případným budoucím zkoušejícím navrhujeme nejméně čtyři další chybějící členy zvířecí říše: stonožka, rejnok, motýlí kukla a péra z různých ptáků.)

Moucha je neskutečně plodná. Jediná moucha je schopná v reprodukčním období, počínaje dubnem, zplodit více potomků jako čtyřikrát znásobena lidská populace. Naštěstí je moucha potravou pro mnoho jiných druhů hmyzu, jako například pro pavouka, jejího nejpřirozenějšího nepřítele.

Moucha nemá, stejně jako všichni ostatní členové třídy hmyzu (insecta) a narozdíl od obratlovců (nebo strunatců) žádnou vnitřní kosterní soustavu, ale je krytá krunýřem (exoskeleton). Takzvané křidýlka nejsou skutečnými končetinami jako u ptáků, ale druhem kožního výrůstku vyrůstajícího z hrudě (thorax), která rychle vibrují, aby mohla moucha letět. O své křidýlka se musí moucha neustále starat, jinak by se stali nepoužitelnými.

Na hlavě se jí tyčí dvě velké oči, složené ze stovek hexagonálních čoček, umožňující 360 stupňové rozpětí zraku. Mezi těmito dvěmi oči se nachazí troje menší oči.

Všichni členové čeledě mouchovitých, jako například i motýl, její vzdálený bratranec, procházejí úplnou metamorfózou. Zatímco většina hmyzu jen roste na velikosti, pravidelně shazujíc svůj krunýř, mouchy, motýli a mole procházejí magickou transformací z jedné vývojové fáze v další - vajíčko se mění v larvu (housenku), ta pak v kuklu a nakonec v mouchu (motýla). Právě proto je motýl považován za výstižný symbol pro duši. Moucha však nikdy nesdílela tuto poctu.

Moucha má velmi jedinečné stravovací návyky. Za prvé je schopna chutnat jídlo svými chodidly během svých procházek na povrchu potenciální potravy. Za druhé nemá žádné skutečné ústa, žádný žvýkací aparát, a proto není schopna pozřít tuhou potravu. Svou potravu pije, a to tak, že vysune svůj sosák, který vylučuje sliny schopné doslova rozložit tuhou stravu, kterou pak moucha vysaje. Oblíbenými zdroji potravy jsou pro ni hromady odpadků, nádoby na odpadky, fekálie, nechráněna vařená zelenina a masa, a obecně jakékoliv zkažené a žluklé jídla. Mouchy si nevybírají a tak se často stávají bacilonosiči.

Věda udělala velký krok, když překonala antropomorfní interpretaci přirody. To stejné by mělo platit pro praxi homeopatie. Pro naše pacienty není nejlepší, pokud je náš přístup založen na plytkém "zoo-morfním" klinickém úsudku. Jen to, že je náš pacient nekonečně zaneprázdněný, pichlavě sarkastický a má královské způsoby, není oprávnění pro to, abychom mu předepsali lék Apis mellifica. Musíme vždy spojit svou intuici s spolehlivou symptomatologií ze zkoušek léků. Jsou tu však některé aspekty životních návyků mouchy, které byli potvrzeny zkouškou a (limitovanou) klinickou zkušeností.

1) Na rozdíl od většiny jiných druhů hmyzu, kterým vyhovuje prostředí suchého tepla a vzduchu, si moucha libuje ve vlhkém a zemitém. Najdeme ji všude tam, kde se nachází živočišné vlhko. Můžeme mouchy spatřit jak se shromažďují kolem ran a na víčkách zemědělských zvířat. Zdá se, že mají neukojitelnou žízeň. To proto, jak už jsme se zmínili výše, že nejsou schopné požívat tuhé jídlo - musí ho pít. Mnoho zkoušejících mělo sny o vodě. Voda byla jedním z témat, které se opakovali mnohými způsoby v této zkoušce léku.

2) Mouchy přitahuje sladké jídlo. Právě proto sednou na mucholapku. Více než pět zkoušejících mělo chuť na sladké. obzvlášť na čokoládu.

3) Mouchy jsou velmi citlivé na chlad. Pohybují se tím pomaleji, čím více se sníží teplota prostředí, a přihlouple naráží do oken a zdí. S prvním mrazem hromadně umírají. Skoro všichni zkoušející zaznamenali zvýšenou citlivost na chlad.

4) Všechen hmyz je obrněn vnější kostrou (exoskeleton). Nemá žádnou kůži. Moucha je velmi přitahovaná ranami a odřenou kůží. (Některé druhy mouchy dokonce kladou své vajíčka do kůže živých zvířat - když se larvy vylíhnou, živí se masem kolem kůže a tvoří se tam nepěkné vředovité oblasti.) Ve zkoušce léku se objevilo mnoho kožních vyrážek. Podobně jako Lac caninum, její nejbližší klinický analog, Musca domestica může být indikována u opakujících se herpetických lézí.

5) Špína, odpadky, rozkládající se maso, smetí a fekálie jsou pro mouchy velmi přitažlivé. U zkoušejících rovněž. Jeden ze zkoušejících si myslel, že je pronásledován smetím. Objevilo se téma rozkladu a hnití. Obrazy zvrhlosti se objevovaly v životě i ve snech. Mnoho zkoušejících se zaznamenalo znechucení svým okolím.

6) Jak už bylo zmíněno výše, mouchy jsou neskutečně plodné. Mnoho zkoušejících zaznamenalo zvýšenou pohlavní touhu. Byla tu ale přitomna jedna výhrada: náklonnost k určitému pohlaví nebyla jednoznačná. Častým tématem ve zkoušce byla homosexualita a pornografie. Objevovaly se ve snech a v bludech. Nalezneme rovněž "Blud, sledovaný tisíci očima". Objevily se nepravidelnosti v menstruaci.


7) Mouchy byly vždy spojovány s Belzebubem, pánem much. Říká se, že když je nablízku ďábel, je cítit síru, zápach něčeho shořeného, něčeho shnilého. Někteří zkoušející zaznamenali zdání různých pachů a citlivost na pachy obecně.

Zkouška léku

Když se New Yorská homeopatická škola rozhodla uspořádat hahnemannovský proving, oslovili jsme širší homeopatickou komunitu New Yorku za účelem poskytnutí zkoušejících a supervizorů. Proč jsme si vybrali mouchu domácí? Proto, že jsme chtěli rozšířit materii medicu zvířecích léků a vyzkoušet velmi běznou substanci. Co lepšího nás mohlo napadnout, než běžný škodlivý hmyz, který sužuje lidstvo od nepaměti?
A tak po mnohých zábavných neúspěsných pokusech o odchyt mouchy a jejím uskladněním jsme si uvědomili, že bychom měli Michaelovi Quinnovi z Hahnemannové lékárny poslat kuklu mouchy. Protože je Michael příznivcem provingů, velkoryse nám vyrobil 12 lahviček léku v potenci 30C. (Měli bychom poznamenat, že Michael nebyl schopný určit, jestli to byl sameček nebo samička, a nejsme si jisti, jestli to je nebo není důležité.)
Následovali jsme instrukce z knihy Jeremyho Sherra The Dynamics and Methodology of Homeopathic Provings a vytiskli jsme texty pokynů pro zkoušející a supervizory, které jsme rozdali na našem prvním setkání v 27. ledna 1999. Na každého zkoušejícího připadl jeden supervizor a byli požádáni, aby spolu komunikovali denně. Lék byl rozdán 10. února, tedy až po dvou týdnech zápisů v deníkách zkoušejících, aby se zjistil jejich stav před požitím léku. Každý ze zkoušejících byl požádán, aby zavolal svému supervizorovi po každé dávce léku, a zdůraznili jsme, ať neužívají ani druhou dávku, pokud by pocítili symptomy už po první dávce. Samozřejmě někteří zkoušející užili více léku, než bylo zapotřebí, někteří pravděpodobně méně. Jedna ze zkoušejících užil lék uprostřed velmi silné rýmy, a proto jsme její symptomy ze zkoušky léku eliminovali, jelikož by bylo velmi obtížné zjistit, které ze symptomů patřili zkoušce léku. Další zkoušející zjistila, že otěhotněla, krátce před rozdáním léku, takže jsme ji dovolili jen umístění lahvičky s lékem pod polštář. A tak nám zůstalo jen deset schopných zkoušejících.
Jeden z nás se obával, že nebudou přítomny žádné symptomy, a druhý měl strach z nadměrných reakcí. Skutečnost je taková, že jako ve většině zkoušek léku, pravda leží někde uprostřed. Jeden z našich zkoušejících zažil pozoruhodné uzdravení z bolestí způsobených revmatickou artritidou. Avšak další ze zkoušejících hrozně trpěl, protože onemocněl příušnicemi. Když slyšíme něco takového, je dobré si připomenout, že jak říká Hahnemann, bez ohledu na výsledek zkoušky léku se všichni díky této zkušenosti dostáváme na vyšší stupeň zdraví a uvědomění. Nejenom, že pomáháme rozšířit naši materii medicu, ale stáváme se zdravějšími. Ten druh introspekce, kterou člověk zažívá v průběhu zkoušky léku je sám o sobě požitkem otevírajícím naši mysl.
Raději, než aby si člověk naříkal, že je to jako ruská ruleta, měl by si být jistý, že tento zážitek, i přes to, že může trpět zvláštními symptomy, z něj udělá lepšího člověka. Některé z obecných reakcí byli celkem zvláštní: někteří zkoušející měli ze zkoušky požitek, jiní se zlobili na své supervizory, a další se zlobili na nás. Jeden ze zkoušejících, který si užíval každého momentu zkoušky léku se dost rozčílil po tom, co zjistil že zkoušel "podivný lék". Na souhrnném setkání po šesti týdnech skoro všichni zkoušející prohlásili, že by se zúčastnili další zkoušky léku.
Oba vedoucí zkoušky spali s lékem pod svým polštářem a zaznamenali silné symptomy. Robert Stewart to nazval pocitem, jako by se stal depresivní Nux vomicou. Podrážděnost byla silným faktorem pro každého zúčastněného. Jako vždy se objevilo mnoho dohadů o tom, jaká látka se zkouší. Nepřekvapilo nás, že některé z nich byli velmi blízké. Jeden ze zkoušejících se domníval, že je to šváb, a manželka jiného si myslela, že se jedná o mouchu.
Na souhrnném setkání se hodně mluvilo o rozkladu, hnijících odpadcích, červech, zkaženosti, výkalech, toaletách, stokách, tunelech a špinavé vodě. Objevilo se mnoho snů o vodě - byl to pravděpodobně jeden z nejčastěji zaznamenaných symptomů. Byli v nich jezera, oceán, pláže, špinavé a ponuré pobřeží, veřejné koupele. Dvěma zkoušejícím se zdáli sny se scénami u moře ze středomořské oblasti. Časté bylo plavání po vodě, pod vodou, pády do vody a tak dále. Případ, který po článku následuje byl částečně založen na mnohých snech o vodě spolu s některými jinými symptomy léku Musca domestica. Byli tu i další živé sny: sny o tunelech, podzemních domech, padacích dveřích, sklepech a kořenech stromů. Dále sny o mrtvých, o ohni, plavání na vodě. létání a lehkosti. Jeden ze zkoušejících měl sen o tom, že je pokrytý výkaly (mouchy kladou vajíčka do výkalů), a jiný zase, že je mládě slona pokryté blátem a olejem.
Objevilo se rovněž mnoho snů se sexuální tematikou a zdálo se nám zvláštní, že v repertoriu nejsou pokryty. Čtyři z našich zkoušejících měli opakované sexuální sny, dalšímu se zdálo o znásilnění, a tři jiní měli opakovaně sny o homosexuálech a homosexuálních tématech. Dále tu byli sny o páchání nezákonných činů, anebo se zkoušejícím zdálo, že jsou oběťmi zločinů. Jeden zkoušející měl sen o uvěznění, další dva pak o policii a jiní dva o vojácích.
Výrazným mentálním symptomem se na souhrnném setkání ukázala zmatenost. Zdá se, že zmatenost je častým symptomem zkoušek léků, pravděpodobně kvůli zvýšené introspekci a očekávání symptomů. V tomto případě jsme ale zaznamenali zajímavé zmatení pohlavní identity. Batole dvou zkoušejících začalo říkat své matce "tati" a svému otci "mami". Jeden z našich nejspolehlivějších zkoušejících měl silné pocity číhající homosexuality. Cítil, že ho sledují muži, dotýkají se ho a touží po něm. Přiznal se k homofobní reakci, která byla pro něho úplně novým symptomem.
Fyzicky byla nejčastějším symptomem tíha v končetinách (Heaviness, externally) a pro některé tíha střídající se s lehkostí. Současně s tím neobratnost končetin. Celkově sedm ze zkoušejících mělo jeden nebo oba z těchto pocitů. Objevilo se též znecitlivění končetin, obzvláště rukou. Taky mnoho kožních vyrážek. Každý kdo kdy trpěl opary měl opar i během zkoušky. Pozitivní je, že stejní zkoušející měli následně nejdelší období bez oparů. Tento lék bude jistě užitečným lékem na opary.
Nedostatek tělesného tepla a chuť na čokoládu by měli být rovněž zmíněny, spolu se zácpou, u které se nevyskytlo nutkání na stolici. Všechny fyzické symptomy (i symptomy mysli), které jsou tu zmíněny byli zaznamenány alespoň čtyřmi z deseti zkoušejících, a proto se zdá, že jsou důležitou součástí symptomatologie tohoto léku.
...mluvilo se hodně o rozkladu, hnijících odpadcích, červech, zkaženosti, výkalech, toaletách, stokách, tunelech a špinavé vodě...
Ale co by měl udělat vedoucí zkoušky léku se symptomy velmi citlivého zkoušejícího? Po dlouhém rozhodování jsme se rozhodli, že všechny jeho symptomy jsou platné. Dokonce ještě než užil lék, měl různé pocity (lék mu voněl jako "přezrále broskve").
Byl přitahován k odpadkům a loužím v metru, neustále používal věty jako "být obklopen zkažeností a rozkladem", viděl smetí "hýbat se", vlastně říkal, že věřil, že tématem léku jsou odpadky a že se je lék vyroben ze substance, která se rozkládá a hnije. Týden po začátku provingu otevřel svou novou knížku a narazil na stránku o červech čistících perly - a věděl, že je to dost důležité na to, aby o tom napsal do svého deníku. Jeho manželka (která začínala mít po krk jeho nových symptomů ze zkoušky léku) mu řekla, že zkoušený lék musí být z mořského červa nebo mouchy. Objevilo se u něj mnoho kožních vyrážek a následně se u něho po dobu jednoho roku neobjevil opar a syndrom temporo-mandibulárního kloubu, který ho trápil celý předchozí rok úplně zmizel. Tento náš výjimečný zkoušející se cítil "jako zvíře, které těká očima všude kolem" a měl vizi "mrtvé veverky s brouky a osami prokousávajícími se do jejich zavřených očí". Strašilo ho i mnoho jiných představ a byl to právě tento zkoušející, který měl mnoho strachů a obsesivních myšlenek o homosexualitě. Každý symptom, který uvedl, se zdál být významný - a to bylo zřejmé hned u souhrnného setkání. Bylo vidět, že si tuto neobyčejnou zkoušku léku užíval, bylo to zřetelné ze způsobu, jakým o svých zkušenostech mluvil. Zdálo se, jako by měl pocit, že byl na čas něčím posedlý a bylo to pro něho zajímavé dobrodružství. Užíval si být mouchou.
Ještě před tím, než uvedeme rubriky, do kterých by měla být Musca domestica přidána, musíme se zmínit o dvou zkoušejících na opačných koncích spektra reakcí.
Zkoušející čislo jedna užil lék a pár dnu po tom dostal příušnice. Dostal je kvůli léku? Je to zajímavá otázka, a není úplně zodpověditelná. Musel být příušnicím vystaven (je učitelem) a není nepravděpodobné, že lék napomohl rozvinutí této nemoci. Byl by onemocněl i bez léku? Nikdy se to nedozvíme. Ale je obzvlášť zajímavé, že lék Culex musca (komár), má "bolest, jako by měl onemocnět příušnicemi" (Kent)
A pak jsme tu měli zkoušející čislo 2, která 15 let trpěla velkými bolestmi způsobenými revmatickou artritidou. Měla pozitivní testy dokládající její nemoc, a její hlavní potíží bylo, že se kvůli těmto bolestem cítila těžká, unavená a zestárlá. Když poprvé užila lék, krátce usnula a zdálo se jí, že létá z místnosti do místnosti, po celém svém domě. Když se vzbudila, necítila žádnou bolest. Během zkoušky léku pocítila mnoho jiných symptomů, ale její bolesti se už neobjevili. Nebylo to její simillimum, ale lék byl zjevně léčivým na této rovině.

Rubriky repertória pro lék Musca domestica

Generálie: Jídlo, čokoláda, touží po
Generálie: Jídlo, kyselé
Generálie: Jídlo, voda, averze
Generálie: Jídlo, sýr, touží po
Generálie: Jídlo, sýr, zhoršuje
Generálie: Pocit tíhy, vnější
Generálie: Pocit tíhy, vnitřní, střídající se s lehkostí
Generálie: Slabost, vyčerpání, únava
Generálie: Teplo, nedostatek tělesného
Kůže: Vyrážky
Kůže: Vyrážky, herpetické
Mužské genitálie: bolest, svírající, varlata
Mužské genitálie: pohlavní touha, zvýšená
Mysl: Blud, je pozorován
Mysl: Blud, škrábán tisíci prsty
Mysl: Paměť, slabost
Mysl: Paměť, slabost, na jména
Mysl: Paměť, slabost, na slova
Mysl: Pláč, vzlykání, tendence k
Mysl: Pocit opuštěnosti
Mysl: Pocit osamocení
Mysl: Pořádkumilovný (nemůže odpočívat dokud nejsou věci na svém místě)
Mysl: Sebelítost
Mysl: Smutek
Mysl: Sny, dům
Mysl: Sny, exkrementy (mnoho zkoušejících používalo slova "hovno")
Mysl: Sny, homosexuální
Mysl: Sny, homosexuální muži
Mysl: Sny, létání
Mysl: Sny, loďky
Mysl: Sny, odporné
Mysl: Sny, oheň
Mysl: Sny, ohrožení
Mysl: Sny, padání
Mysl: Sny, pláž
Mysl: Sny, policie
Mysl: Sny, rozklad, hnití
Mysl: Sny, sexuální
Mysl: Sny, sexuální, násilné, znásilnění
Mysl: Sny, skřítci, babizny
Mysl: Sny, středomořská scenérie
Mysl: Sny, špína
Mysl: Sny, toalety, stoky, kanály
Mysl: Sny, tráva
Mysl: Sny, tunel
Mysl: Sny, vznášení se
Mysl: Sny, voda (opakující se sny o vodě)
Mysl: Sny, voda, lidé koupající se ve
Mysl: Sny, voda, pád do
Mysl: Sny, voda, plave ve
Mysl: Sny, voda, špinavá
Mysl: Sny, vojáci
Mysl: Sny, zkaženost
Mysl: Úzkost
Mysl: Zapomnětlivost
Mysl: Zmatek
Mysl: Zmatek, identity, pohlavní

Hlava: Bolest, temporo-mandibulární syndrom
Hrudník: Bolest, prsa, bradavky
Hrudník: Bolest, prsa, před menstruací
Hrudník: Otok; prsa, před menstruací
Končetiny: Bolest (mnoho zvláštních bolestí)
Končetiny: Necitlivost, otupění
Končetiny: Necitlivost, horní končetiny
Končetiny: Neohrabanost
Rektum: Zácpa
Obličej: Vyrážka, čelo
Obličej: Vyrážka, opar, koutky úst
Obličej: Vyrážka, opar, ret
Obličej: Vyrážka, opar, spodní ret
Obličej: Zánět příušních žláz
Ústa: Krvácení, dásně
Ústa: Slinění, u příušnic
Zrak: pocit přelétávajícího hmyzu v periferním vidění
Záda: pocit mezery v prostřední části páteře
Ženské genitálie: herpetické vyrážky
Ženské genitálie: menstruace, bolestivá, dysmenorrhea
Ženské genitálie: menstruace, hnědá
Ženské genitálie: menstruace, přerušovaná
Ženské genitálie: menstruace, hojná
Ženské genitálie: bolest, ostrá, krček
Ženské genitálie: pohlavní touha, zvýšená

Témata, které bylo těžké repertorizovat:

Zkoušející 4 měl představu ďobání se v ranách až krváceli, krátce před užitím léku.
Zkoušející 7 cítí, že je to duch hmyzu nebo hlodavce.
Zkoušející 9 říká: "Život je zoufalé smetiště."
Slovo "hovno" se často objevuje u zkoušejících 1, 2, 3.
Zkoušející 1 říká po uzdravení se z příušnic: "Cítím, jako bych vstal z mrtvých." a "Cítím, že jsem prošel metamorfózou."
Zkoušející 1 viděl kaleidoskopické obrazce.
Zkoušející 9 a 10 měli paranoidní pocity ohledně černochů.
Symptomy kolem aut: špatné klíčky, klíčky zabouchnuté v autě, auto sjelo z cesty.
Mnoho zvláštních a perverzních sexuálních myšlenek a snů.

Symptomy citlivého zkoušejícího:

Blud - Zuřivé pohyby rukou při umývání obličeje.
Blud - voda na jeho zápěstí vypadá jako mnoho očí
Blud - cupanina na oblečení vypadá jako hnízdo hmyzu anebo rybí vajíčka
Blud - vidí tisíce očí v mýdlové pěně
Blud - smetí se pohybuje
Blud - obklopen rozpadem a rozkladem
Blud - byl v Napoleonově armádě a umírá na choleru při návratu z Ruska
Blud - cítí se jako zvíře, které těká očima všude kolem
jako zvíře, které těká očima všude kolem
Blud - slyší říháni v metru
Vize mrtvé veverky s brouky a osami prokousávajícími se do jejich zavřených očí.
Homofobie, strach/obsese homosexualitou.
Myslí si, že vidí italské lidi a věci.
Touha zůstat doma a chránit manželku.
Strach, že ho opouští manželka.
Ustupuje, myslel si, že ho manželka uhodí.
Kompulzivní touha kupovat věci.
Přitahován špinavou vodou v metru.
Myslí si, že lék je o smetí, slovo smetí se pořád opakuje.
Myslí si, že substance, z které je lék se rozkládá.
Náhodně narazil na stránku v knížce o červech čistících perly.
Jeho manželka hádá, že lék je z mořského červa nebo mouchy.

Zdánlivě vyléčené symptomy:

Temporo-madibulární syndrom ročního trvání.
Revmatoidní artritida s deseti lety bolestí.
Opary mizí u zkoušejících alespoň na půl roku.

Dodatek: Anglické rubriky

Repertory Additions for Musca domestica:
Generalities: Food, chocolate, desires
Generalities: Food, sour
Generalities: Food, water, aversion
Generalities: Food, cheese, desires
Generalities: Food, cheese, agg
Generalities: Heat, lack of vital
Generalities: Heaviness, externally
Generalities: Heaviness, internally, alternating with lightness
Generalities: Weakness, enervation, exhaustion, prostration, etc (nearly all provers had some form of weakness)
Mind: Anxiety
Mind: Confusion of mind
Mind: Confusion of mind, identity, sexual
Mind: Delusion, he/she is being watched
Mind: Dreams, dirt
Mind: Dreams, disgusting
Mind: Dreams, excrements (many provers used the word "shit")
Mind: Dreams, falling
Mind: Dreams, fire
Mind: Dreams, floating
Mind: Dreams, flying
Mind: Dreams, house
Mind: Dreams, police
Mind: Dreams, soldiers
Mind: Dreams, threatening (threats?)
Mind: Dreams, water (recurring dreams)
Mind: Dreams, water, dirty
Mind: Dreams, water, falling into
Mind: Dreams, water, people bathing
Mind: Dreams, water, swimming in
Mind: Fastidious (cannot rest when things are not in proper order)
Mind: Forgetfulness
Mind: Forsaken
Mind: Isolation, sensation of
Mind: Memory, weakness of
Mind: Memory, weakness of, for words
Mind: Memory, weakness of, for proper names
Mind: Pities herself
Mind: Sadness
Mind: Weeping, tearful mood, tendency
Abdomen: No significant symptoms
Back/neck: Sensation of gap in mid-back; as if back were separated (SRP)
Chest: Pain; mammae, menses, before
Chest: Pain; general, mammae, nipples
Chest: Swelling; mammae, menses, before
Ears: No significant symptoms
Expectoration: No significant symptoms
Extremities: Awkwardness
Extremities: Numbness, insensibility
Extremities: Numbness, upper limbs
Extremity Pain: General (many odd symptoms reported)
Face: Eruption, herpetic, lip
Face: Eruption, herpetic, lip, lower
Face: Eruption, herpetic, mouth, corners of
Face: Inflammation, parotid gland
Face: Pain, TMJ
Head: Eruptions, forehead
Mouth: Hemorrhage, gums
Mouth: Salivation, with mumps
Nose: No significant symptoms
Female: eruption, herpetic
Female: menses, brown
Female: menses, intermittent
Female: menses, painful, dysmenorrhea
Female: menses, profuse
Female: pain, sharp, cervix
Female: pain, sharp, left ovaries
Female: sexual desire, increased
Male: pain, pinching, testes (R. and radiating to thigh)
Male: sexual desire, increased
Smell: No significant symptoms
Stomach: Unclear symptoms
Rectum: Constipation
Rectum: Constipation, must strain?, urging absent? insufficient, incomplete, unsatisfactory?
Skin: Eruptions
Skin: Eruptions, herpetic
Sleep: No specific symptoms
Teeth: No specific symptoms
Throat: No specific symptoms
Urine: No specific symptoms
Vertigo: No specific symptoms
Vision: No specific symptoms other than delusion of bug flying in peripheral sight

New Rubrics to be Added to Repertory for Musca domestica:
Mind: Dreams, sexual
Mind: Dreams, sexual, violent (rape)
Mind: Dreams, Mediterranean scene
Mind: Dreams, beach
Mind: Dreams, homosexual
Mind: Dreams, men, gay
Mind: Dreams, trolls, crones, etc.
Mind: Dreams, corruption
Mind: Dreams, decomposition, decay, rotting, etc. (recurring dreams)
Mind: Dreams, toilet, sewer, etc
Mind: Dreams, tunnel
Mind: Dreams, boats
Mind: Dreams, grass
Mind: Delusion scratched by 1000 fingers

Robert Stewart RSHom (NA), CCH, je viceprezidentem NASH a zástupcem ředitele Newyorské školy homeopatie, bývalým předsedou Homeopatické společnosti státu New York a ředitelem institutu pro postgraduální homeopatické vzdělávání v Kalifornii.
Susan Sonzová, CCH, je ředitelkou a hlavní lektorkou Newyorské školy homeopatie. Žákyně a přítelkyně Loua Kleina, která se jím nechala inspirovat a zajímá se o zkoušky nových léků jejich použití v homeopatikcé praxi. Susan též pracuje jako místopředsedkyně Homeopatické společnosti státu New York (NYSHA). Žije a pracuje v New Yorku.
Poděkování Johnu McGonigleovi, který zpracoval tuto kompilaci.
moucha domácí

zdroj: "Musca domestica: A Proving" by Robert Stewart and Susan Sonz
(c) American Homeopath 2001
překlad (c) Matej Paulík 2008


zobrazit všechny články tohoto autora
logo.gif
titulní strana

publikační server
Homeopatie.
Ivories.CZ
přeji si zasílat
na můj e-mail:

autoři
měsíc
slunce
východ:07:51
západ:15:53
(50E 15N)
kontakt

vaclav.hrabak

volny.cz