přihlásit (s)registrovat konference
  v     v  
  Články  Aktuality  Seznamy  Knihovny 
2. dubna 2007
Michael Blažej MUDr.

Seminář s Dr. Chaimem Rosenthalem


(aneb Homeopatie z pohledu kabalisty)


V březnu 2006 se v Praze uskutečnila další z přednášek významného izraelského homeopata Dr. Chaima Rosenthala, který originálním způsobem spojuje homeopatii s kabalou – židovským esoterickým učením, jehož kořeny dle tradice sahají až k Mojžíšovi.

Z tohoto rozsáhlého komplexu poznatků používá Chaim zejména nauku o čtyřech elementech, které utvářejí všechny jevy a lze je aplikovat i na symptomy pacientů a obrazy homeopatických léků. Spolu s naukou o 4 říších a 4 miasmatech, které se v Chaimově systému vzájemně doplňují, nám může pomoci utřídit a pochopit symptomy, které spolu jinak zdánlivě nesouvisí. Určení elementu patologie pak může usnadnit najít správný lék. Základními elementy jsou země, voda, vzduch a oheň. Tyto elementy tvoří dvě osy: oheň-voda a vzduch-země. Jedna z nich je v patologii pacienta či v obraze léku vždy dominantní.

Pro představu si uveďme příklady symptomů příslušející k jednotlivým elementům:
Země – anémie z nedostatku železa, onemocnění ze ztráty milované osoby, blud, že mu nepatří jeho levá strana, blud, že má oddělené dolní končetiny, nedostatek sebedůvěry, poranění, zlomeniny, paralýza končetin, lámavé nehty.

Voda – stále si myje ruce, plachost, poddajnost, zvýšené pocení na hlavě, zácpa před menstruací, suchá kůže, chronická rýma, ejakulace – chybějící potěšení, otoky nohou.

Vzduch – diktátorský, citlivost k zevním podnětům, soucitný, alergická konstituce, pocit dušení, impulsivní, neklidný, lhostejnost k milovaným osobám, nadýmání, močení s vidličnatě rozvětveným proudem, svoboda – touží po.

Oheň – silný vztek, ambice, odvážný, destruktivní, epistaxe, zarudlý obličej, namyšlený, deprese, opakující se tonsilitidy, touha po sladkém, horko zhoršuje.

Některé souvislosti jsou očividné (např. voda – zvýšené pocení) jiné vyžadují hlubší vysvětlení (např. touha po sladkém patří k elementu oheň, protože cukr je energie, tedy oheň). Deprese, která je dána nedostatkem energie, patří elementu oheň (např. Aurum), smutek ze ztráty patří elementu země (ztráta je porucha struktury a struktura je země – např. Nat-mur.). V obraze každého léku většinou dominuje jeden element či jedna osa, ale jsou v něm přítomny i symptomy ostatních elementů. Sulphur patří k ose oheň-voda, Alumina k ose vzduch-země (s převahou vzduchu). Elementy a patologie mysli: oheň – hněv, povýšenost, vzduch – přílišná hovornost, vytahování se, voda – chtíč, sexuální perverze, země – lenost.

Kromě systému 4 elementů se užívá systém čtyř říší, které vyjadřují úrovně vývoje světa (viz článek Dr. Ivanova a Dr. Halašky v Homeopatických listech 4/2005). Říše lze přiřadit k elementům, jinak však jde o další systém rozdělení. V každé říši jsou zahrnuty všechny čtyři elementy projevující se na příslušné úrovni.

Také nozódy (a miasmata) odpovídají elementům. Tuberculinum přísluší vzduchu, Medorrhinum vodě, Syphilinum ohni, Psorinum zemi, Carcinosinum kombinaci ohně a země. Pochopení elementů může pomoci bližšímu vysvětlení rozdílů mezi léky se zdánlivě stejným symptomem. Např. Tuberculinum i Medorrhinum nechtějí být omezováni a odmítají přijmout závazky. Příčinou tohoto problému u Tub. je skutečnost, že touží po pohybu, expanzi, svobodě (element vzduchu). Med. naproti tomu touží po potěšení, sexu, vášni (element vody). Výsledný symptom může vypadat podobně, jeho příčina je však zcela odlišná.

Příkladem léku elementu vzduchu je Phosphorus. Fosfor potřebuje vzduch k hoření. Příčinou stavu Phos. může být asfyxie při porodu. Vlastnosti: soucitný, živý, aktivní, potřebuje soucit a pozornost, aby mohl žít. Pokud je nemá, má pocit, že umírá. (Na rozdíl např. Pulsatilla potřebuje pozornost nikoli proto, aby se cítila živá, ale aby se cítila dobře – element vody). Může být i polarita – lhostejnost k milovaným osobám (polarita je dána buď přílišným nadbytkem vzduchu – slabá osobní hranice, expanze, nebo naopak nedostatkem vzduchu – příliš silná hranice). Mohou být polarity: otevřený/rezervovaný, citlivý/lhostejný.

Problém tzv. „must“ – nutných symptomů. Existují symptomy, které se u daného léku nikdy nemění. Jdou pouze jedním směrem a jsou esenciální podstatou léku. Např. Apis je vždy horký lék. Zhoršuje se horkem lokálně i celkově. Je-li pacient zimomřivý, nikdy se nesmí podat Apis. Nebo pokud pacient rád nosí věci utažené kolem krku, nikdy nepodávat Lachesis. Sulphur má odpor k rybám a koupání (element vody). Nikdy se nesmí dávat pacientovi, který se rád koupe a má rád ryby. Byl popsán případ dítěte, které se po takto špatně podaném léku výrazně zhoršilo bez následného zlepšení.

Polarity – alternující symptomy. Existují symptomy, které mohou alternovat – např. u Nat-mur. touha po soli/odpor k soli. To je součástí obrazu léku. V původním provingu se objevuje pouze jeden typ příznaku, ale v klinické praxi se pak mohou objevit oba póly – primární symptom i jeho kompenzace jako opak. V repertoriích jsou oba typy symptomů současně. Např. Staphysagria je v rubrice Hněv – nikdy. V provingu to je velmi hněvivý a podrážděný lék. V praxi se však objeví opačný symptom jako kompenzace – úplné potlačení hněvu, které však způsobí nemoc.

V této souvislosti Chaim udělal malou duchovní odbočku: významný rabín a lékař Maimonides učil zlatou střední cestu. Dvě vlastnosti by však měly být odstraněny: hněv a namyšlenost. Tím není myšleno potlačení hněvu (což může způsobit nemoc), ale odstranění hněvu prací na sobě. Je důležité uvědomit si tento rozdíl.

Chaim se dotkl i některých témat psychosomatiky. Každý orgán či část těla má nějaký symbolický význam. Např. symptom pocení pouze na obličeji. Obličej je část těla, která je všem viditelná. Zároveň odráží nitro člověka. Jestliže je problém na obličeji, znamená to, že není v pořádku něco v nitru člověka, co se týká vztahu k jiným lidem. Naopak skrytá místa budou vyjadřovat problém ve vztahu k sobě. Jiný příklad: svědění na pravé ruce. Svědění značí nerozhodnost, pravá strana je spojená s mužským aspektem, otcem, s iniciativou. (Levá je naopak spojena s ženstvím a matkou.) Ruka je nástrojem práce. Takže význam symptomu bude nerozhodnost týkající se problému spojeného s prací. Problémy v genitální oblasti souvisí samozřejmě s partnerstvím. Tvrdé útvary (kameny, bradavice, myomy) jsou spojeny s nevyřešeným problémem. Např. děložní myom – nevyřešený problém týkající se rodiny – dětí, rodičů, partnera. Podobně je to s bolestí. Pokud se pacienta dotazujeme na tyto souvislosti, je dobré mu předem vysvětlit, že jeho fyzické obtíže mohou souviset s nějakým problémem v životě, se kterým si je však vůbec nemusí vědomě spojovat.
Je důležité rozumět rozdílu mezi pocitem (feeling) a bludem (delusion). Pocit je stav, který vzniká v situaci, která má nějakou reálnou příčinu, např. u pocitu, že je opuštěn, pacient udává, že v dětství ho od něj matka na 2 měsíce odešla, cítil se sám a opuštěn a onemocněl z toho.
Následujících 20 let s ním matka žila a vše bylo v pořádku. Přesto v něm přetrvává pocit opuštěnosti. Zde symptom zhodnotíme jako pocit. Pokud však pacient vyrůstá v harmonické rodině, nikdy nezažil situaci, která by mohla přivodit pocit opuštěnosti, přesto však bez příčiny cítí, že je opuštěn, jde o blud. Blud je hlubší patologie, která nemá zřejmou logickou příčinu. Jiný příklad: „povinnost, silný smysl pro“ (např. Kali carb.) je pocit, který má svou logiku, objevuje se v situacích, kdy člověk má skutečnou povinnost. Naopak „blud, že zanedbal povinnost“ (Aurum), se objevuje v situacích, kdy člověk žádnou povinnost vlastně reálně nemá.
V tomto krátkém článku nebylo samozřejmě možné zhustit celý obsah semináře, pokusil jsem se tedy uvést alespoň některé ze zajímavých poznatků, které nám Chaim předal. Případné zájemce mohu potěšit, že píše knihu, ve které bude jeho jedinečný přístup blíže popsán. Na otázku, kdy bude dokončena, ukázal vzhůru a řekl: „Já nevím, pouze On to ví.“ Můžeme si přát, aby vyšla brzy.

Měli jsme vzácnou příležitost setkat se s velkým lékařem a velkým člověkem. Jeho následující přednáška o 4 elementech, 4 říších a 10 sefirách (Stromě života) se uskuteční 13.-15. dubna 2007 na Novotného lávce v Praze. Věřím, že bude stejně inspirující jako ty předchozí.zobrazit všechny články tohoto autora
logo.gif
titulní strana

publikační server
Homeopatie.
Ivories.CZ
přeji si zasílat
na můj e-mail:

autoři
měsíc
slunce
východ:07:26
západ:16:05
(50E 15N)
kontakt

vaclav.hrabak

volny.cz