přihlásit (s)registrovat konference
  v     v  
  Články  Aktuality  Seznamy  Knihovny 
28. března 2007
Libor Jakubčík Ing.

Hekla lava (Hecla)


velmi úspěšné používání specifika pro stomatologii


Rád bych se podělil o zkušenosti s několikaletým a velmi úspěšným používáním malého léku, jakým je Hekla lava. Heklu lze zařadit mezi specifika pro stomatologii a s účinkem na zuby, čelisti a tváře.

(Specifika jsou léky, určené pro první pomoc a pro stavy, kdy potřebujeme ihned léčit velmi bolestivé onemocnění - aniž si klademe za cíl konstituční léčbu).

Pacientkou byla moje žena, která po extrakci horního levého premoláru (4. zub vlevo nahoře) trpěla dlouhodobě bolestí levé tváře. Bolest zasahovala do tváře, do ucha a občas až ke kořeni jazyka. Kavita po odstraněném zubu byla trvale velmi bolavá a skousnutí bylo problematické. V dásni - v místě vytrženého zubu - se opakovaně tvořil bolestivý absces, který sice měnil velikost, ale neuzrával.

Souhrn symptomů:
bolest čelisti
bolest tváře po extrakci zubu
bolest ucha po extrakci zubu
nepořádek v nervech po extrakci zubu (bolest u kořene jazyka)
kavita po zubu bolestivá
absces v dásni

Stav pacientky dokonale odpovídal obrazu léku Hekla lava popsaném v materiích medikách. Opakovaným podáním v potenci 30C došlo rychle k ústupu bolestí tváře i kavity a trvalému vyléčení abscesu. (Bolestivost plně a trvale ustoupila již během jedné hodiny.)

Asi po půl roce došlo u pravého horního řezáku k silné a nesnesitelné bolesti obroušeného pahýlu pod umělou korunkou. Heklu jsem měl připravenou fluxním ředěním v potenci 150C. Opakovaným podáním (2krát po 30 minutách) došlo k úplnému a trvalému ústupu bolesti za 3/4 hodiny.

V současnosti úspěšně používám Heklu v ředění 30C a 150C (fluxně) jako lék první pomoci při akutní bolesti zubu (bolest při kazu; bolest při vypadlé plombě; bolest zubního nervu).

Nejlepší popis léku je v The Guiding Symptoms od Constantina Heringa. Symptomy jsou uvedené ve 2°. Do tohoto popisu jsem doplnil i údaje z jiných materií medik a článků – v závorce je původ informace.

SMYSLY
Závrať, při jakémkoli pohybu nahoru, dolů, do stran.

HLAVA
Chronická bolest hlavy.
Akutní mastoitida; ucho; rozkladný zánět kostí - hrozící -1°. Typická indikace - předchozí chirurgický zákrok [Sušický, Valentová].

TVÁŘ
Faciální neuralgie nebo bolest hlavy vyvolaná nepořádkem v zubních nervech nebo zubní bolestí (kaz).
Růst polypů začínající v antrum Highimorii (tj.čelistní dutině) a zasahující do sousedních struktur tak, že dochází k deformaci tváře,vytlačování očí ven, ucpávání nostril tak, že dýchání a žvýkání je silně omezeno; epistaxe; bolest hlavy.

ZUBY A DÁSNĚ
Bolest zubů, když jsou zuby citlivé na stlačení.
Bolest zubů s otokem čelisti. Bolest po extrakci zkažených zubů moudrosti, proměnlivá lokalizace bolesti do hlavy a tváře, takže nemůže jíst a spát.
Neuralgie způsobená drážděním od zkaženého zubu. Neuralgická bolest v kavitách po extrahovaných zubech. Silná bolest po extrakci molárů v horní čelisti, která brání doteku.
Absces v dásni od zkaženého zubu.
Bolest hlavy způsobená abscesem v dásni nebo zraněním dásně nebo antrum Highimorii.
Absces bývá doprovázen velkým tvrdým otokem [Morrison].

HRUDNÍK
Bolest mezižeberních svalů.

KRK A ZÁDA
Zatvrdnutí a prosáknutí krčních uzlin (řádky, perličky).

DOLNÍ KONČETINY
Nemoci kyčlí.
Výrůstky na holeni, velké, s trvalou bolestí, která znemožňuje práci; nekróza kostí dolních končetin.
Bolest po operaci kostí na nohou.
Ostruha patní kosti - lze léčit i bez ozařování a operace [Blackieová].

VZTAHY
Mangialavori: Hekla patří mezi siliková remedia (Sil, Bambus, Equisetum, Hekla, Sphingurus).
Boericke: Srovnej - Sil, Merc, Phos, Conchiolinum, Amphisbaena (afinita k čelistem), Slag.
Scholten: Hecla obsahuje Fluoratum.
Ramakrishnan: Hekla lava je hlavním lékem na rakovinu kostí, sarkomy, osteoklastomy, myelomy, Ewingův sarkom a další kostní nádory. Je neocenitelným lékem na akutní i chronickou myeloidní leukémii.

LITERATURA:
Hering, C.: The Guiding Symptoms of our Materia Medica
Boericke, W. a O.: Homeopatická materia medica s repertoriem, Alternativa 1999
Scholten, J.: Homeopatia a minerály, Modrý Peter, 1997
Morrison, R.: Klíčové a potvrzující symptomy homeopatické materie mediky, Alternativa 2001
Sušický, A., Valentová, I.: Homeopatická akutní terapie mastoitidy u dětí
Ramakrishnan, A., U., Coulterová, C.: Homeopatický přístup k léčbě rakoviny, Alternativa 2005
Blackieová, M.: Homeopatie - královská léčba, Alternativa

Pozn.: lékárna HELIOS nabízí Heclu v potenci 6X – 50M.


zdroj: Ing. Libor Jakubčík

zobrazit všechny články tohoto autora
logo.gif
titulní strana

publikační server
Homeopatie.
Ivories.CZ
přeji si zasílat
na můj e-mail:

autoři
měsíc
slunce
východ:07:51
západ:16:31
(50E 15N)
kontakt

vaclav.hrabak

volny.cz