přihlásit (s)registrovat konference
  v     v  
  Články  Aktuality  Seznamy  Knihovny 
1. února 2007
Václav Hrabák Ing.

Positronium


Mysterium Mishy Norlanda


Positronium je velmi mladý lék, jehož kompletní proving, včetně symptomů repertoria a dalších podrobností je možné nalézt publikován na internetu: http://www.hominf.org. Proving prováděl Misha Norland roku 1998. Lék vznikl ozařováním alkoholu gama zářením vzniklém anihilací elektronu a pozitronu a které se používá v lékařství. Gama záření je vysoce energetické záření, má vyšší energii (kratší vlnovou délku) než záření rentgenové. Misha Norland o provigu píše následující:

„V únoru roku 1998 byl iniciován formální proving positronia v School of Homopathy. Látka, se kterou byla zkouška prováděna byla připravena Chrisem Kurtzem v létě roku 1997. Ethanol ve zkumavce byl exponován zářením rozpadajících se positronií – přibližně 1 000 000 000 anihilací bylo zachyceno během 24 hodin. Tato látka byla zředěna v Helios Homeopathic Pharmaci na třicátou potenci – potenci provingu.
O positroniu: je tvořen positronem (anti-elektronem) a elektronem na společném orbitu; jeho struktura je podobná atomu vodíku, ale nemá téměř žádnou hmotnost. Tvrdí se, že na počátku času byl vesmír tvořen převážně, ačkoliv dočasně, positrony a elektrony – positronii, předchůdci atomů vodíku. Tato atomická konfigurace je samozřejmě polostabilní. V prvních mikrosekundách vesmíru, tak jako nyní, komponenty positronia – elektron a anti-elektron anihilují pokud se dostanou příliš blízko a atom kolabuje. Výsledkem této anihilace je ,záblesk‘ elektromagnetického záření. Neboť je positronium tvořeno částicí a antičásticí, předpokládá se, že je na střední cestě mezi hmotou a antihmotou. Když se rozkládá, přeměňuje se v puls čisté energie. Tato trojnost byla zaznamenána řadou proverů, pro které se číslice 3 často objevovala ve snech i zážitcích v bdělém stavu. Trojnost je také vhodná k uspořádání ,mapy‘ (viz obrázek 1) symptomů a témat provingu.“
(...)
„Existuje postulát, že při velkém třesku (big bang) na počátku času, se spoluvytvořila hmota a anti-hmota, mající každá opačný náboj, opačný spin a pohybující se opačnými směry, jedna z minulosti do budoucnosti, druhá z budoucnosti do minulosti. A proto je postulováno, že někde může existovat paralelní vesmír identický našemu, ale složenému z anti-hmoty a ve kterém plyne anti-čas. Pokud bychom se setkali s tímto anti-vesmírem, mohli bychom s ním navzájem anihilovat v jednom ohromném záblesku! Tento aspekt vyplul na povrch u mnoha proverů, ale u nikoho tak silně jako u farmaceutky v Heliosu, která nám připravovala třicátou centisimální potenci positronia, aniž by věděla co připravuje. Dostal jsem zkumavku od Kris Kurtzové označenou ,Mishovo mysterium!‘“
(...)
„Já, společně s řadou proverů, jsme byli nejdříve ovlivněni pozitivním způsobem, cítil jsem se spojený s duší, ale po pár týdnech jsem sestoupil do stavu hlubokého zoufalství, s pocitem utrpení lidstva a Země. Nebyl to nový stav poznání. V žádném případě. Avšak bylo to znepokojivě intenzivní. Tento stav se po provingu již neopakoval. Tak jak byl tento stav intenzivní, tak se následně objevila absence eko-zoufalství: léčebná reakce. Napsal jsem následující báseň ve zhoršeném stavu:

Válka s přírodou

Válčit proti přírodě, vytrhávat les
střeva rvát ze země ráje
a těmito činy zlýmy
jsme do své karmy chyceni
Smozřejmě se snažíme, pohřbít tíseň,
jako mrtvolu, do nejhlubších hrobů
nad nimiž se vznáší tlející ptáci
z chorobných vajec vzešlí
(... báseň pokračuje)“

Peter Fraser na stejné stránce uvádí:

„Hlavní témata Positronia

Symptomy mysli jsou rozděleny do následujících témat. Je to samozřejmě pouze pomyslné dělení a hodně symptomů může být zařazeno do více než jedné kategorie. Přináší nám to však jistý řád a jasnost do materie mediky:

Hmota
– váha – zemitost – kamennost – komprese – útlak
Jednota
– centrovanost – klid – sám se sebou – sebe-střednost
Jasnost
– jasnost – struktura – historie – organizovanost – nejistota – rozpolcenost – cizí místa
Energie
– energie – zvědavost – nepokojnost – slabost – agrese – averze k cvičení
Lhostejnost
– praktičnost – plochost – nemůže být obtěžován – lhostejnost k sexu – izolace
Úpadek
– ohrožený – ošklivý – destrukce – špína – smrt – zlo“
(Misha Norland a Peter Frazer z http://www.hominf.org/posi/posiintr.htm)


Positronium můžeme také studovat metodou, kterou používá Will Taylor (link na jeho stránky je v odkazech). Výhodou této metody je, že vychází pouze ze symptomů repertoria a je nezávislá na subjektivních výkladech – můžeme tak porovnávat léky, jejichž zdroje jsou velmi rozdílné.

Tato metoda spočívá v tom, že si vytiskneme (nebo ofotíme) všechny rubriky léku z repertoria, rozstříháme na jednotlivé symptomy a postupně řadíme symptomy do logických seskupení (lze to samozřejmě dělat i v počítači). Často pak během tohoto procesu nějaký symtom z dané skupiny vyloučíme a přemístíme do jiné, nebo dvě skupiny sloučíme atd. S většímy léky tak můžete příjemě ztrávit více než jedno odpoledne. (Will často připomíná, že pokud máte v bytě kočku, pak je dobré ji nepouštět do místnosti).

Během tohoto seskupování současně vylézají na povrch vztahy mezi skupinami a počíná se tak tvořit příběh. Je důležité si ihned na počátku nějaký příběh hned nevymyslet a potom do něj nedosazovat symptomy. Vznikne tak spíš příběh toho, kdo mapu tvoří než příběh léku. Příběh k nám začne prostřednictvím symptomů promlouvat sám.

Z celého procesu by měl vzniknout alespoň jeden uzavřený kruh. (Analogie s modelem Paula Herscua). U léků minerální říše je to zpravidla jednoduchý kruh, u léků rostliných a živočišných se mapa stává složitější. Není samozřejmě vždy možné jednoznačně určit posloupnost jednotlivých skupin a tedy ani dva lidé nesestaví naprosto identickou mapu pro jeden lék, ale zpravidla se ústřední příběhy velmi podobají. Výhodu této metody jsem pochopil teprve tehdy, když jsem si poprvé sám takto zmapoval svůj první lék. Je možné vniknout velmi hluboko do příběhu léku.

Při tvorbě mapy pro positronium (viz obrázek č. 2) jsem použil jen symptomů mysli, obecně jde ale použít všech symptomů (použito Frederick Schroyens: Synthesis 9). Mapu, myslím, není nutné vykládat, je nejlepší si jí přečíst kolem dokola, a je jedno, jestli začneme nahoře nebo dole. Obě zde uvedené mapy jsou si samozřejmě velmi podobné a někomu bude možná bližší mapa první, někomu druhá. Druhou mapu si ale můžeme vytvořit u libovolného léku. Obrázek je pouze zmenšená verze, pro tisk je lepší stáhnout si mapu ve formátu pdf:
http://homeopatie.ivories.cz/posi-map.pdf

Užitečná je také další pomůcka Willa Taylora - spočítat symptomy jednotlivých kapitol (nebo změřit pravítkem) a udělat si graf (distribuce symptomů viz obrázek č. 3 ) - tak zjistíme, ke kterým částem těla má lék největší afinitu. U nejčastějších výskytů je pak dobré studovat podrobněji symtomy v daných kapitolách. Na obrázku grafu, můžeme vidět, že kromě symptomů mysli a snů (generálie nejsou zaneseny) jsou nejvyšší sloupce u hlavy, končetin a břicha.

Symptomy jsou následující:

HLAVA
překrvení
chlad ráno
svírání čela, spánků, temena, tíha
pocit dutosti, prázdna
uhry v týle,lupy
pocit zvětšení
mravenčení v temeni
svědění kůže na hlavě - musí škrábat
bolest
- ráno při otevření očí
- doprovázená nauseou
- během menses
- z kouření
- v čele - nad očima, pulsující
- pocit jako že hoří
- řezavá
- tupá
- tlaková - čelo, temeno, spánky, týl (ráno)
- pulsující
- rozbolavělost - otevření očí zhoršuje

KONČETINY
nemotorné, při chůzi klopýtá
ztvrdlé ruce
chlad rukou (alternuje s horkem), nohou
svírání ramen
ekzém - puchýřky na prstech, stehna - svědivé
tíha končetin
záněty kloubů
pocit uvolnění kloubů
záděry u nehtů
bolest
- kostí, kloubů, levého ramene, prstů
- palce jako od třísky, kolena z chůze
- prstů na noze - kloubů, při chůzi, pálivá
- svalů, zápěstí, kolena, kyčle
citlivé chodidlo
nepokojné ruce
pulzace v prstech
zkrácené svaly a Achillova šlacha
ztuhlost
otoky nohou
brnění prstů, nohou
chvění
bradavice na prstech
slabost končetin

BŘICHO
Žaludek kyselý
úzkost - tlak zlepšuje
apetit střídavý: chybí (ráno, menses) x zvýšený, hltavý
nafouknuté po jídle, plné
pocit kamene (po jídle)
říhání po napití vody, kyselé
pálení žáhy, po jídle, v noci
škytavka
pocit hroudy v břiše
nausea ráno, večer, po jídle, s úzkostí, káva zlepš.
bolest po jídle, během nausey, před stolicí, stěhovavá
kručení
žízeň - velké množství vody
zvracení večer, během spánku

Závěr

Hmota a antihmota, může nás napadat mnohá symbolika (Jin – Jang, atd.) a spojením těchto dvou protikladů vzniká světlo. (V širším slova smyslu, gama záření samozřejmě není viditelné světlo, má o několik řádů menší vlnovou délku než fialové světlo, tj. má vyšší energii. Uvnitř slunce ale při jaderných reakcích vzniká záření podobné, jako při anihilaci elektronu a positronu. Vyzářený foton se ale putováním k povrchu slunce tak „unaví“, že z povrchu slunečního již k nám září nejčastěji jako světlo viditené)

Miliarda anihilací za 24 hodin je velké číslo, ale znamená to asi 10 000 záblesků za sekundu, což v mikrosvětě není moc – na objem skleněné lahvičky. Než k světlu to můžeme přirovnat k zábleskům ve tmě. A proto můžeme pozorovat další dualitu světlo – tmu. Je to však jiná dualita, než ta na počátku. Dualita hmota – antihmota není dobro – zlo. Je to 1 a 2. Z této duality teprve vzniká 3: světlo a tedy počátek. Světlo zářící do tmy.

„Fiat lux“ – „budiž světlo“ – světlo, jeden z nejmocnějších archetypů.
„Mojžíš, Platon i Hermes se všichni shodují, nazývajíce první akt stvoření světlem. Toto světlo -ani nestvořené, ani stvořené- je inteligencí andělů, oživující ctností nebes, racionální duší v člověku a životní silou nižších říší.“ (citace Roberta Fluida, Obrazový atlas Hermetismu, Trigon 1990).

V provingu se objevilo mnoho bludů s Ďáblem. Ďábla můžeme umístit na osu tma – světlo, zlo – dobro. Ale i světlo samotné není jednoznačné. Lucifer znamená světlonoš.

http://www.volny.cz/vaclav.hrabak
http://www.homeoinstitut.com


obr. č. 1: mapa positronia Misha Norland


obr. č. 2: mapa positronia podle metody Willa Taylora


obr. č. 3: distribuce symptomů

zdroj: citace http://www.hominf.org/posi/posiintr.htm
Robert Fluid, Obrazový atlas Hermetismu, Trigon 1990
Proving je pod licencí:Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/


zobrazit všechny články tohoto autora
logo.gif
titulní strana

publikační server
Homeopatie.
Ivories.CZ
přeji si zasílat
na můj e-mail:

autoři
měsíc
slunce
východ:05:23
západ:18:40
(50E 15N)
kontakt

vaclav.hrabak

volny.cz