přihlásit (s)registrovat konference
  v     v  
  Články  Aktuality  Seznamy  Knihovny 
29. prosince 2006
Marta Váňová

Vážený pane Zachariáši,
Vážený pane Zachariáši,

také jsem se rozmýšlela, zda mám reagovat na Váš příspěvek, ale opravdu nemohu jinak.

Píšete: „myslím, že ani nemá cenu zasévat semínko nevraživosti mezi nás homeopaty, jelikož jí už tak musíme čelit ze strany lékařů a mnoha lidí z široké veřejnosti“. Škoda jen, že jste si nezašel do vědecké knihovny a nepřečetl článek z posledních Homeopahic links tj. 4/05 (doufám, že uznáváte profesionálnost tohoto časopisu) „Souběžné následky - vedlejší účinky homeopatické léčby“, tam se touto problematikou zabývají na 5 stránkách. Právě tento článek byl důvodem mého příspěvku - myslím, že málokdo ze studentů homeopatické akademie má k tomuto časopisu přístup a ať se Vám to líbí nebo ne, tento problém existuje.

Dále píšete: „Homeopatie je empirická metoda, tudíž v ní neexistují žádné teorie, které by byly stoprocentně platné,“.

Říká se, že homeopatie je umění ale i věda, tzn. že léčba probíhá podle určitých zákonů a umění, že ne každý dokáže pochopit mentalitu pacienta a najít lék se stejnou mentalitou.

Jedna lektorka v Homeopahic links napsala, že by bylo méně zklamaných studentů, kdyby věděli, že ze 100 jich jen 10 dokáže léčit - na uměleckou akademii se dělají talentové zkoušky, na semináře homeopatie ne, ale i k léčení musí mít homeopat nadání.

Doufám, že souhlasíte s tím, že léčba homeopatií je léčba energii - proto při laboratorním rozboru nelze najít výchozí látku, ze které byl lék vyroben.

Když to vezmeme čistě z vědeckého, materialistického a logického hlediska:

1) Každý jedinec vznikl dělením jedné jediné buňky - takže energie této buňky je energií všech částí jeho těla - proto nelze na léčbu jednotlivých částí těla používat různé léky, tj. různé energie.

2) Dále je dokázáno, že DNA ve všech tkáních je totožná a je neměnná po celý život, proto ani energie (homeopatický lék - jeho energie) se po celý život neměnní.

Při odebírání případu nás zajímají pocity, emoce a fyzické problémy pacienta, protože to nás vede při výběru léku. Při jedné přednášce nám Harry van der Zee přednášel jeden svůj případ - pacientce zabíral jeden lék 2 roky. Když se k němu po letech vrátila, byla opět těhotná, lék nezabíral. Znovu odebral případ a při výběru došel k jinému. Jeden posluchač se ptal, zda to byla léčba po vrstvách a Zee odpověděl, ano po vrstvách ale v mém myšlení, že až při tomto odebrání uviděl problém, který se jako červená niť táhl celým jejím životem.

Dále píšete: „Až o mnoho let později jsem si uvědomil, že to nebyl strach z potlačení a povrchnosti, ale strach z toho, že bych musel přestavět své vybudované teorie o homeopatii a vpustit do sebe něco nového, čemu nerozumím a ani nechci rozumět. ...Celé je to ale trošku složitější, jak jsem za léta praxe zatím stačil poznat. Existují lidé, které je nutno léčit konstitučně, ale stejně tak existují lidé, které nelze léčit konstitučně, ale lze je léčit jinou homeopatickou metodou. To, kdy je tomu tak či onak je trošku složitější a není mým cílem o tom v tomto dopise psát. I když kritika ostatních způsobů předepisování vychází z Vaší osobní neblahé zkušenosti s jinými metodami homeopatie, ani v nejmenším to neznamená, že to tak platí paušálně na všechny pacienty“.

Chcete tím zpochybnit pravdivost odst. 1) a 2).

Nebráním se novým způsobům a co mne velmi oslovilo je klasifikace říší - určité čeledi v rostlinné říši - určitý živočišný druh nebo Sholtenovo pojetí prvků v periodické tabulce je to, kudy se studium a výběr léků bude ubírat. Ne na všechny léky je udělán proving a takové studování léků v souladu se studiem Materie mediky nám ulehčí přesný výběr léku.

Dále uvádíte:„Souhlasím, že konstituční předepsání je nejvyšší metodou homeopatie a z praxe vím, že existují pacienti, které ani jinak než konstitučně léčit nelze (což je pravděpodobně podle Vaší zkušenosti i Váš případ) a jakákoliv jiná metoda je pro ně škodlivá“.

Přečetla jsem si také Váš příspěvek ohledně miasmat kde uvádíte:„Vezmeme tedy všechny symptomy, které se váží ke konstituci a vyjde nám Phosp., kterému odpovídá i esence a celkový dojem s pacienta. Zbude nám zvýšená funkce štítné žlázy, migrény a vodnatá rýma, která trvá od rozchodu s přítelem. Neexistuje lék, který by její symptomy pokryl všechny, ale všechny celoživotní (konstituční) symptomy pokrývá Phosp. je sice uveden v rubrice Štítná žláza, ale jen v 1.st., což je na tak velký lék velmi málo“. To že je jen v 1.st. neznamená, že by byl méně účinný pro tohoto pacienta , ale že jen málo pacientů Phosp. má toto onemocnění - Vy jste jí vybral Natr-m

Nevím, jak dlouho homeopatii provozujete, ale podle toho co píšete, Vás nejspíše živí.
Pro mne je homeopatie koníčkem. Nemyslím si, že 7 let, co se já homeopatii zabývám je o mnoho let kratší doba, než jakou se jí zabýváte Vy (navíc u mých blízkých, zrovna tak jako u mne stále funguje jeden lék a to již 4, 5 a více jak 6 let), Po jak dlouhou dobu sledujete své pacienty (5 a více let?), abyste mohl tvrdit, že existují pacienti, které nelze léčit konstitučním lékem a kteří, pokud půjdou na laboratorní vyšetření, budou mít zlepšené všechny ukazatele.

Poznala jsem jednu ženu, která těžce doplatila na špatně vybraný lék. Jako účastník letního semináře byla jako živý případ (nejspíše v roce 2002) a byl jí vybrán lék N.Churchilem v 200C. Na semináři v Javorné v roce 2004 se jednou večer probíraly případy z letních seminářů. Tato žena byla zoufalá, protože se v té době ještě nevzpamatovala z následků tohoto podání - mé problémy byly hlavně fyzické ale její psychické.

Dále zmiňujete „knihu Dr. A U Ramakrishnana, která se zabývá léčbou rakoviny. Přístup Dr. Ramakrishnana není ani zdaleka konstituční, ale i přes to je velice účinný a zachránil tisícům lidí život a dovedl je ke zdraví. V knize jsou vysvětleny, i když stručně, důvody, proč např. rakovina lze konstitučně léčit jen s velmi slabými výsledky“.
Kolik pacientů s rakovinou jste uvedenou metodou již vyléčil Vy?

Na začátku svého studia homeopatie jsem byla na přednášce Elisy Timermann (2001) - která 19 let léčila pacienty s rakovinou - na začátku léčby používá léky, které se nejčastěji používají na ten určitý druh rakoviny (není čas na vyhledávání konstitučního léku) a pak podle reakce (symptomů) hledá konstituční lék, „pacient je vyléčen, když léčbu završíte lékem na celou totalitu“. To, že Vámi citovaná metoda funguje jen krátkodobě je uvedeno i v Homeopahic links v článku „Neděle s blízkými“ a to že konstituční homeopatie může nemocného vyléčit z rakoviny je v článku „Homeopatické pojetí léčby a vedení pacientů s rakovinou“, tj. konstitučním lékem, který posiluje imunitní systém pacienta a jen ten má šanci pacienta uzdravit - odst. 1) a 2).

Jsem velkým obhájcem homeopatie a čemu stoprocentně věřím jsou mé osobní zkušenosti. Máme odlišný názor na léčbu - také mě homeopatie neživí. Možná nyní, pokud bych léčila někoho mimo své blízké známé, bych si nechala zaplatit, abych měla na semináře a na knihy (jsem nyní důchodu). Mám z toho jen jediný hmotný prospěch a to zdarma ubytování na výletě, protože jsem jedné 84leté ženě pomohla natolik, že teď má spoustu energie zatímco vloni stále polehávala a brala antidepresiva a teď se cítí velmi dobře. Při odebírání případu jsem použila novou metodu (pacient se vyjadřuje v symbolech), kterou nám vloni přednášel v Seči Mike Kezsler.

S přáním dobrého zdraví

Marta Váňovázobrazit všechny články tohoto autora
logo.gif
titulní strana

publikační server
Homeopatie.
Ivories.CZ
přeji si zasílat
na můj e-mail:

autoři
měsíc
slunce
východ:07:26
západ:16:05
(50E 15N)
kontakt

vaclav.hrabak

volny.cz