přihlásit (s)registrovat konference
  v     v  
  Články  Aktuality  Seznamy  Knihovny 
21. září 2006
Kateřina Lucká MUDr.

FLORARIUM


recenze knihy Alfreda Cattabianiho


Není snadné popsat na několika řádcích bohatost obrazů a představ, které nám svou knihou Alfredo Cattabiani nabízí. Prostřednictvím této knihy vidíme rostlinnou říši jako kaleidoskop. Jeho fragmenty tvoří obrazy od historie po současnost, od využití alchymistického, magického po lékařské, až k prosté květomluvě, od literatury a kultury "vysoké" až po lidová rčení, pořekadla a písně, jejichž původní význam se postupem času transformoval nebo vytratil.
Florarium přináší představu pro nás homeopaty dobře známou: Projevená skutečnost má svoje korespondence ve skutečnosti neprojevené, kterou vnímáme prostřednictvím symbolů a analogií. Mýty a paralely se stávají prostředkem k uchopení vnitřního kontextu. Pochopení vnitřních souvislostí dává homeopatické rozvaze další dimenzi.
Massimo Mangialavori to ve své knize Praxis vyjádřil následujícím způsobem: "Pokud nebereme v úvahu i informace pocházející z literatury mimo homeopatii, je náš úhel pohledu poněkud diskutabilní, obsolentní a naše perspektiva "autoreferenční".
Pojmy vztahující se k toxikologii, farmakologii, biologii, fytoterapii, tradičním medicínám, mytologii, lidovým legendám a spoustě dalších oblastí můžeme vnímat jen jako jiné úhly pozorování stejného objektu.
Každá disciplína samozřejmě používá svůj jazyk, svůj způsob kódování a není vždy jednoduché nebo možné najít styčné body...
Stejně jako opakování jednoho symptomu nebo tématu v homeopatii nabývá velkého významu v rámci izolovaného pozorování, stejným způsobem koherence a konvergence informací pocházejících z různých oborů potvrzuje některá témata, která často nejlépe vystihují základní témata léku.
Homeopatické symptomy tím neztrácejí naprosto nic ze své nepopiratelné hodnoty, ba naopak jsou tím zasazeny do pravděpodobnějšího rámce a jsou lepe definovány...
Záleží potom, jakým způsobem zacházíme se závěrečnou syntézou. Jaký jazyk nebo spíš jaký meta-jazyk používáme. Při pokušení použít pouze logiku budeme frustrováni, zatímco použití analogie nám snadněji pomůže sestavit souvislý a vnitřně koherentní obraz toho, co k nám přichází ve fragmentech v podobě homeopatických symptomů, ať už z proovingu nebo jiných oblastí homeopatického vědění".

Florarium (v českém překladu D. Bartošové a E. Šatralové) je prvním ze svazků poměrně "neuvěřitelné" série titulů souznějících jmen jako je Volarium, Aquarium, Lunarium, Zoarium, Herbarium, Planetairum a Kalendarium.

Alfredo Cattabiani byl jedním z čelních představitelů nekonformní italské kultury sedmdesátých a osmdesátých let, přítelem Mircey Eliadeho, člověkem, jemuž se díky svému působení v nezávislém nakladatelství Rusconi dařilo během svého života plnit svůj úmysl "obnovit autentickou tradiční kulturu jako protiváhu materialismu, kultu ošklivosti a omezenosti..." Alberto Lombardo ho popsal jako " výjimečného člověka patřícího k nadcházejícím epochám, který však svůj životní osud promítl do dnešních dnů..."
Florarium můžeme vnímat nejen jako homeopaté z profesního hlediska. Přiměje nás pocítit další dimenze lidské existence, ve smyslu horizontálním - historickém i geografickém, tak vertikálním - ve smyslu rostlinné teofanie, účasti na vyšší existenci.
Historické rozpomenutí, vnímání a zakoušení znovunalezeného kontextu má šanci odlidštěnému lidstvu nabídnout jeho v určitém smyslu ztracenou identitu.


obálkazobrazit všechny články tohoto autora
logo.gif
titulní strana

publikační server
Homeopatie.
Ivories.CZ
přeji si zasílat
na můj e-mail:

autoři
měsíc
slunce
východ:07:10
západ:17:17
(50E 15N)
kontakt

vaclav.hrabak

volny.cz